Čo je to rekuperácia?

Pod slovom rekuperácia si každý predstaví niečo iné. V princípe ide o spätné získavanie energie. Ak hovoríme o budovách, tak ide o nútené vetranie so spätným ziskom tepla. To znamená, že z odvádzaného vzduchu pomocou vhodného zariadenia spätne získavame teplo.

Tento princíp je v celku jednoduchý. Potrebujeme do domu centrálne priviesť vzduch a samozrejme ho potrebujeme z domu aj centrálne odviesť. Pričom, ak na to použijeme zariadenie, ktoré sa nazýva rekuperačná jednotka, privádzame si do miestností ohriaty vzduch a nie chladný, ako je to v prípade vetrania oknami. Tieto zariadenia sú v dnešnej dobe veľmi sofistikované a umožňujú vysoký spätný zisk tepla. Pomocou rekuperačnej jednotky privedieme čerstvý vzduch do miestnosti a rozdistribuujeme ho cez potrubia do jednotlivých miestností.

Vzduch sa privedie do miestností ako spálňa, detské izby, obývacie izby, teda miestnosti, kde sa najčastejšie zdržiavame. Naopak z miestností, kde vznikajú škodliviny (rôzne škodlivé látky, vlhkosť a pod.), napr. chodby, WC, kúpeľne, kuchyne, sa vzduch odvádza cez jednotlivé potrubia do rekuperačnej jednotky a odtiaľ do exteriéru. To znamená, keď  vonkajšia teplota klesne napr. na 0 °C, v rekuperačnej jednotke sa tento chladný privádzaný vzduch nepriamo stretne cez lamely doskového výmenníka s odvádzaným 20 °C vzduchom z interiéru. V tomto výmenníku odovzdá odvádzaný vzduch svoje teplo privádzanému vzduchu, ktorý je v zime čerstvý, avšak studený. Takýmto spôsobom sa vzduch veľmi dobre ohreje. Samozrejme rekuperačná jednotka má nejakú stratu, keďže neexistuje 100 % prenos tepla. To znamená, že vzduch sa neohreje na teplotu odvádzaného vzduchu na 20 stupňov, ale na teplotu o niečo nižšiu, povedzme 18 stupňov. Stále čerstvý vzduch, ktorý privedieme do miestností v dome, je tým pádom ďaleko teplejší ako čerstvý vonkajší 0 stupňový vzduch, ktorý by sme priviedli oknami.

Vetranie kedysi a dnes

Najväčšia obava ľudí z tohto systému pramení z toho, že mu málo rozumejú. Každý si pod pojmom vetranie predstavuje najmä vetranie oknami. Samozrejme okná slúžia v našich objektoch na to, aby sme mali denné svetlo a prirodzený čerstvý vzduch. Avšak už dávno sa nedá vetrať oknami tak dokonale, ako by bolo potrebné. Ak je hlavným činiteľom otvárania okna človek, je to veľmi nestabilný spôsob vetrania. Nikto nie je tak dokonalý a disciplinovaný, aby dokázal otvárať a zatvárať okná pravidelne. Prípadne ešte hodnotiť kvalitu ovzdušia pomocou nejakého merania, či je vydýchaný vzduch, či sa tam nachádzajú škodliviny, ktoré sú bežnou súčasťou našich domácností. Kedysi to bolo s vetraním ďaleko jednoduchšie. Okná na našich domoch ako aj domy samotné vôbec neboli tesné. Cez každú škáru prefukovalo. Škár sa v dome nachádzalo mnoho, a preto sme si ani neuvedomovali, že vlastne neustále vetráme. Samozrejme, niekedy sa nám hýbali záclony od toho ako cez okná prefukovalo. Mali sme podstatne vyššiu spotrebu energie. Avšak energie boli lacné, tak to až tak “nebolelo“. Preto takmer neexistovali problémy s vlhkosťou a následnou plesňou v domoch, čo je mimochodom dnes dosť rozšírený problém.

Dnešné moderné domy sú stavané tak, aby boli ekonomicky, tým pádom energeticky čo najefektívnejšie. Ak chcete postaviť pasívny dom, musí byť tesný. Škárová priepustnosť vzduchu musí byť minimálna. Vykonávajú sa aj testy, či je dom naozaj tesný. Z domu nemá unikať žiadny vzduch. Následne vznikajú rôzne problémy. Super úsporný dom, čo sa týka energií, avšak obrovská nedisciplinovanosť obyvateľov, čo sa vetrania týka. Väčšina ľudí sa ani nemá možnosť naučiť ako správne vetrať. Na to, aby ste ideálne vyvetrali dom, museli by ste každú hodinu otvoriť všetky okná a prevetrať na niekoľko minút. Všetko by sa malo diať tak, aby sa vymenil len vzduch a nestihol sa ochladiť povrch jednotlivých predmetov, aby sa príliš neochladil priestor. Ešte väčšie problémy nastávajú v noci. Je absolútne nereálne, aby človek, ktorý išiel večer spať, za dve hodiny vstal, otvoril okno, prevetral miestnosť, zatvoril okno, išiel znova spať a toto by opakoval niekoľkokrát za noc. To znamená, že väčšina ľudí sa nevedomky dusí vo svojich spálňach. Často sa ráno zobúdzajú unavení, bolí ich hlava a ani si neuvedomujú, že to môže byť spôsobené vetraním. Na toto všetko slúži rekuperácia, ktorá za vás vyvetrá celý objekt. Vy sa môžete v dome s rekuperáciou cítiť oveľa komfortnejšie ako v dome, kde sa vetrá oknami. Napriek tomu, že okná slúžia na vetranie, v dnešnej dobe už vôbec na vetranie nie sú vhodné. Samozrejme veľa ľudí môže tvrdiť opak, ale jedným meraním znečistenia vzduchu vo svojom objekte by veľmi pravdepodobne zmenili názor. Rôzne merania vyhodnotili, že kvalita vzduchu v interiéri je ďaleko horšia ako kvalita vzduchu v exteriéri. Je to veľmi nepriaznivý stav, keďže bežná populácia trávi v interiéri 80 – 90 % svojho času. To znamená, cez deň sme v práci, v škole a poobede sa presúvame do svojich domovom. Tým pádom trpíme tým, že je objekt príliš tesný a na druhej strane obsahuje vzduch veľa škodlivín, ktoré sa vyparujú zo všetkých materiálov použitých v objektoch, nábytkov a podobne.

Nútene vetranie tieto neduhy eliminuje. Veľa problémov často aj zdravotného charakteru sa odstráni. Takto je zodpovedaná aj hlavná obava ľudí, že rekuperácia je nezdravá a v zásade sú proti, lebo majú pocit, že budú dýchať umelý vzduch. Pri správnej prevádzke rekuperácie sa však toto nemôže nastať. Treba samozrejme voliť kvalitné komponenty, o systém, ako o každú vec, je potrebné sa starať. Údržba nie je náročná, avšak pozostáva minimálne z pravidelnej kontroly prvkov a v dlhšom časovom horizonte prípadne aj z úplného vyčistenia systému.

Rekuperácia ako nevyhnutnosť

V porovnaní so zahraničím, najmä so západnou Európou, sme v rozšírení používania vetracích systémov s rekuperáciou veľmi pozadu. Čo sa týka väčších objektov, ako sú nákupné centrá, tam je tento systém vetrania bežný. Iná možnosť vetrania tam ani v podstate nie je. Ale čo sa týka rodinných domov a bytov rozšírenie je malé.

U nás sa ľudia pozerajú na rekuperáciu často ako na luxus, ktorý sa nám finančne bude vracať veľa rokov. Pritom toto zariadenie nemá primárne slúžiť na nejaké zásadné úspory energie. Má slúžiť skôr na zvýšenie komfortu a zdravotného štandardu nášho bývania. Tento pohľad ľudí sa postupne mení. Kým však nevymizne najmä v hlavách projektantov obava z rekuperácie, tak rozširovanie tohto systému bude narážať na neustále problémy z nevedomosti a bude potrebné vysvetľovať prečo áno, prečo nie.

V zásade vzhľadom na modernú výstavbu je veľmi pravdepodobné, že inej cesty ani niet. V blízkej budúcnosti nás pravdepodobne čaká masívne rozšírenie vetrania s rekuperáciou. Na Slovensku to nie je podmienené tým, že by malo ísť  o hygienický štandard, ale je to podmienené tzv. energetickými normami. Začne platiť zákon, že novostavby alebo rekonštruované objekty by mali skončiť v kategórii A0 podľa hodnotenia energetického certifikátu. A v zmysle predpisov a noriem sa takáto kategória nedá dosiahnuť bez rekuperácie.

Po 1. 1. 2021 bude takmer nevyhnutné mať vetranie s rekuperáciou v každom objekte. Nielenže sa získa vyvetrané teplo späť, ale zvýši sa komfort nášho bývania. Pravdepodobne sa priblížime veľmi rýchlo vyspelejším európskym krajinám, kde je nútené vetranie s rekuperáciou povinnosťou už dlhé roky. Napríklad vo Francúzsku je od roku 1982 v platnosti zákon, že každý objekt musí byť vybavený núteným vetraním. A postupne, samozrejme, prijali doplnkovú informáciu, že toto nútené vetranie musí spätne získavať teplo. Blízka budúcnosť ukáže, ako sa rekuperácia bude vyvíjať. Určite sa viac a viac ľudí bude zaoberať tým, že takéto zariadenie do domov nielen, že potrebujú, ale aj chcú.

Text a foto: Ing. Rastislav Tvarog / TWG