Aby poštové schránky boli nielen funkčným ale aj estetickým prvkom bytového domu

Aj po mnohých rokoch rekonštrukcií a obnovy bytových domov na Slovensku ostalo nemálo takých, ktorých tento krok ešte čaká. Práve vlastníkom a správcom týchto bytových domov prídu vhod informácie o tom, ako správne postupovať pri výbere nových poštových schránok, ktoré sú tiež súčasťou takejto revitalizácie.

Požiadavky na konštrukciu poštových schránok

 

Ak má schránka plniť svoju úlohu, musí byť hlavne uzamykateľná, zásielky formátu A4 sa majú dať doručiť bez skladania, musí mať dostatočný objem a chrániť zásielky pred poveternostnými vplyvmi. Schránka má mať primeranú antikoróznu ochranu a byť odolná voči odcudzeniu vložených zásielok. Podľa STN EN 13724 doručovacie otvory skupinových schránok majú byť umiestnené tak, že vzdialenosť ich osí sa má pohybovať v rozmedzí od 400 po 1 800 mm od podlahy. Treba mať na zreteli, že medzi nami žijú aj ľudia so zníženou pohyblivosťou, preto časť schránok je vhodné osadiť v rozmedzí 800 – 1 200 mm od podlahy pre bezproblémový prístup týchto osôb ku zásielkam.

Správna pozícia pre poštové schránky

 

Listové zásielky do schránok doručujú nielen pracovníci pošty, ale tiež aj pracovníci mobilných operátorov, bánk, obchodných reťazcov a iné súkromné doručovacie služby. V záujme zníženia pohybu cudzích ľudí v objekte je vhodné umiestniť schránky tak, aby bolo možné doručiť zásielku aj bez vstupu do objektu. Dnes sú už tradičným riešením tzv. dvojstranné poštové schránky MARBOX (doručovanie zásielok z vonkajšej strany a výber z vnútornej strany objektu), ktoré sa umiestňujú do bočných svetlíkov vstupných brán alebo do vopred pripravených otvorov v murive.

Dvojstranné poštové schránky MARBOX sú štandardne utesnené proti prestupu vzduchu tesnením po obvode dvierok a tiež nad záklopkou (kryt doručovacieho otvoru). Takto vytvoríme komoru, ktorá podstatne eliminuje prestup vzduchu cez poštové schránky. Predný panel, na ktorý sa schránky umiestňujú, je zateplený extrudovaným polystyrénom. Pre zvýšenie tepelnej ochrany objektu je možné ku schránkam doobjednať dvierka s izolačnou výplňou.

 

Pre zachovanie požiadavky doručovania zásielok bez potreby otvárať vstupné dvere je možné schránky umiestniť na fasádu, alebo na samostatné konzoly pred budovu. Na tento účel vyrábame špeciálny model jednostranných exteriérových schránok s označením Ext (exteriérové) v rôznych rozmerových variantoch. Schránky majú zvýšenú antikoróznu ochranu a jedinečne navrhnuté odtokové drážky po obvode dvierok, ktoré zabránia nežiaducemu vnikaniu vody do schránok.

Individuálne prispôsobenie dizajnu

 

Kombináciou správnych materiálov a farieb poštových schránok vieme vyhotoviť efektnú a nápaditú kombináciu. Trendy farebných odtieňov smerujú k prírodným až zemitým farbám. Veľmi obľúbenou a žiadanou farbou hlavne pri novostavbách je antracitová, a rôzne kombinácie sivej, pripomínajúcej kameň s prípadnými akcentmi doplnkových výraznejších odtieňov. Práve v tomto duchu sa snažíme našim klientom vytvárať grafické návrhy aj my. Často sa podieľame aj na realizácii interiérov, či vstupných častí vchodov. Schránky vieme vyrobiť v akomkoľvek odtieni farebnej škály RAL.

Elektronické schránky-EL-box

 

Prístupové systémy bývajú dnes už bežnou súčasťou bytových domov, preto sme prišli s myšlienkou otvárať pomocou čipovej karty aj poštové schránky. Všetky vyrábané modely schránok môžeme kombinovať s týmto najmodernejším otváraním (označenie – EL-BOX), a to pomocou kontaktných alebo bezkontaktných čipových kariet. V praxi to vyzerá tak, že po priložení karty k čítačke sa na displeji zobrazí číslo otváranej schránky a uvoľní zámok na dvierkach schránky. Nespornou výhodou schránok EL-BOX je, že tým istým čipovým kľúčom je možné otvoriť vchodové dvere a potom aj poštovú schránku. 

Funkčné doplnky interiérov bytových domov

Vhodným doplnkom, ktorý slúži na aktualizáciu oznamov v bytovom dome, sú vitríny, ktoré sú v ponuke vo viacerých rozmeroch. Vitríny sú uzamknuté zámkom a opatrené bezpečnostným polykarbonátovým sklom, majú kovovú zadnú plochu, kde sa oznamy jednoducho prichytia magnetmi. 

Schránkový panel aj ako priestor pre domový komunikačný systém

Výroba schránok na objednávku nebráni tomu, aby sme vytvorili veľmi individuálne riešenie. Jedným z nich je zabudovanie audio alebo video komunikačných zariadení do schránkových panelov. Výhodou tohto riešenia je aj to, že pre osadenie komunikačného tabla nie je potrebné zasahovať do obvodového muriva.

ýroba schránok na objednávku nebráni tomu, aby sme vytvorili veľmi individuálne riešenie. Jedným z nich je zabudovanie audio alebo video komunikačných zariadení do schránkových panelov. Výhodou tohto riešenia je aj to, že pre osadenie komunikačného tabla nie je potrebné zasahovať do obvodového muriva.

Poštové schránky pre rodinné domy

V ostatnom čase je výrazne na vzostupe aj individuálna bytová výstavba. Práve preto prinášame na trh prémiový rad poštových schránok pre rodinné domy. Rozmerom schránka kopíruje plotovú tvárnicu. Nie je preto potrebné do tvárnic mechanicky zasahovať, čo významne zjednodušuje osadenie schránky do plota. Schránky sú vyrobené z nerezovej ocele s dôrazom na dlhú životnosť.

V prípade požiadavky, lakujeme na želaný odtieň.

Kvalita a výber dodávateľa

Správcovia bytových domov, a tiež aj ich vlastníci, sa za ostatné roky poučili, že je dôležité vybrať si zodpovedného dodávateľa a trvať na kvalite výrobkov. Najnižšia cena spravidla neznamená najlepšiu investíciu. Preto sa snažíme neustále pracovať na zlepšovaní a zdokonaľovaní našich výrobkov. Vážime si dôveru našich zákazníkov a tešíme sa aj tomu, že poštové schránky MARBOX slúžia našim zákazníkom už viac ako 20 rokov.

 

Text: Ing. Milan Martinásek ml.

Foto: MARBOX, s.r.o.

www.marbox.sk