bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 15.08.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Ako správne nainštalovať kondenzačný kotol

Fasáda
Fasáda

Kondenzačné kotly sú dnes najúspornejšou alternatívou pri vykurovaní zemným plynom. Aby sme z nich „vyžmýkali“ čo najviac energie, musíme rešpektovať niekoľko dôležitých pravidiel.

Hneď na začiatku treba zdôrazniť, že pri výbere zariadenia je výhodné preferovať kondenzačný kotol. Tradičnými „nekondenzačnými“ kotlami totiž vyhadzujeme peniaze hore komínom. Nemali by sme sa nechať zlákať nízkou cenou tradičných kotlov – je to len jednorazová úspora. Viac sa získa pri každoročných úsporách paliva počas mnohých rokov prevádzky kondenzačného kotla. Tradičný kotol spáli viac paliva, vyprodukuje viac spalín a tým aj viac škodlivín. Navyše pracuje pri vyšších teplotách, čím majú spaliny vyššiu koncentráciu škodlivých látok. Toto všetko je záťažou pre naše životné prostredie a my to môžeme ovplyvniť.

 

Pre voľbu kondenzačného kotla hovorí viacero argumentov. Určite sú mnohým známe, ale trochu teórie na úvod nezaškodí.  Vo vykurovacích kotloch spaľujeme uhľovodíkové palivá, najmä zemný plyn. Vodík v palive zhorí na vodu, ktorá sa do spalín dostane ako vodná para. Klasické kotly neochladia spaliny na teplotu pod rosným bodom, vodná para s vysokou energiou tak uniká bez využitia komínom. „V kondenzačných kotloch naopak ochladením spalín vodná para skondenzuje a odovzdá kondenzačné teplo. Je to opačný proces ako pri premene vody na paru varením, skupenské teplo premeny je však rovnaké. Pri stovkách litrov kondenzátu v kotolni rodinného domu za rok nám to dáva konkrétnu predstavu o množstve zachráneného tepla kondenzačným kotlom,“ upozorňuje Ladislav Truchlík, produktový manažér spoločnosti Wolf Slovenská republika.

Kondenzačný kotol a spolupracujúce systémy

 Teplá voda
Teplá voda

Kondenzáciu a teda účinnosť kotla môžeme ešte zlepšiť niektorými opatreniami. Ak zabezpečíme v spolupráci s vykurovacím systémom čo najnižšiu teplota kotla, zariadenie „vyžmýka“ zo spalín maximum vody . V súvislosti s tým odporúčame vyhnúť sa klasickým radiátorom – potrebujú vyššiu teplotu, teda aj viac paliva. Ak ich už zvolíme, je efektívnejšie predimenzovať  ich výhrevnú plochu, aby im stačila nižšia teplota vykurovacej vody. Pre úspornú prevádzku sú ideálne nízkoteplotné systémy – podlahové či stenové vykurovanie, ktoré výrazne znižujú teplotu kondenzačného kotla. Samozrejme, aj zateplenie domu je vítané - znižuje potrebnú teplotu vykurovacej vody aj pri jestvujúcom vykurovacom systéme.
„K úspornej prevádzke prispeje tiež ohrev pitnej vody v kondenzačných kotloch s vrstvovým zásobníkom vody. Voda sa v tomto prípade nezohrieva nepriamo v klasickom ohrievači s vinutým rúrkovým registrom pri vysokej teplote a prevádzke kotla bez kondenzácie, ale v doskovom výmenníku tepla umiestnenom v samotnom kotle,“ vysvetľuje Ladislav Truchlík zo spoločnosti Wolf Slovenská republika. Kotol si pritom ťahá studenú vodu zdola zásobníka, dosiahne tak veľmi dobré vychladenie spiatočky kotla a kondenzáciu a to počas ohrevu celého objemu nádrže. Súčasne zohriatu vodu tlačí do zásobníka zhora, tvorí vrstvu teplej vody s ostrým rozhraním, použiteľnú už zakrátko po začatí ohrevu.

Pohľad pod povrch

Pohľad pod povrch
Pohľad pod povrch

Kondenzačný kotol sa od klasického zvonka ničím neodlišuje, ale pri pohľade pod povrch nájdeme veľa rozdielov. Kondenzačný kotol má vždy odvod kondenzátu cez sifón brániaci úniku spalín do okolia. Spálením 1 m3 zemného plynu vznikne teoreticky až 1,6 l kondenzátu, ktorý sa musí odviesť do kanalizácie. Kondenzát je stredne silná kyselina, v rodinných domoch sa nemusí neutralizovať, urobia tak zásadité odpadové vody s obsahom mydiel a saponátov.

V praxi sa stretneme aj s nesprávnym odvodom kondenzátu. Stáva sa to pri jednoduchom pripojení hadice na kondenzát z kotla do odpadu. „Pri upchatí alebo zamrznutí odpadu potom kondenzát stúpa do kotla a spôsobí jeho poruchu. Do kotla sa môžu pritom vytláčať odpadové vody z kanalizácie, ak je upchatá, preto by sa mal odvod kondenzátu riešiť so sifónom s lievikom aj zo strany kanalizácie. Podľa pretekajúceho prúdu kondenzátu vieme posúdiť intenzitu kondenzácie a odhaliť nesprávne nastavenie alebo poruchu,“ radí Ladislav Truchlík zo spoločnosti Wolf Slovenská republika. Môže nás pritom potešiť pohľad na odtekajúci kondenzát – predstavuje zachránené teplo zo spalín. Ak nie je v kotolni odpad do kanalizácie, ani neuvažujte nad ručným vynášaním kondenzátu z kotolne – sú to značné množstvá vody. Pomôže čerpadlo na kondenzát s automatickým spínaním plavákovým systémom. Zariadenie má aj bezpečnostný spínač, pri poruche a preplnení nádoby vypne kotol.

Kondenzačný kotol má vždy ventilátor, preto je vždy vo vyhotovení zjednodušene nazývanom „turbo“. Dôvodom je, že v spaľovacej komore kondenzát prirodzene steká nadol, preto horák musí byť vždy nad komorou a tým aj spaliny prúdia nelogicky a proti termickému účinku nadol. Teplota spalín je nízka, bežne do 50 °C a vyvoláva tým len slabý ťah komína. Spaliny z kondenzačného kotla chladnú a kondenzujú aj ďalej v komíne, preto nemôžeme použiť klasický vyvložkovaný komín. Nízka teplota spalín však umožňuje použiť plastové potrubia z polypropylénu, ktorý je odolný do teploty 120 °C a aj voči agresívnemu kondenzátu.

Odvod spalín a prívod vzduchu na spaľovanie

Šikmá strecha
Šikmá strecha

Dôležité je optimálne vyriešiť odvod spalín a prívod vzduchu na spaľovanie. Kotol „turbo“ s ventilátorom umožňuje použiť koncentrické potrubie na odvod spalín a prívod vzduchu na spaľovanie. Neznižuje sa tým teplota miestnosti, keďže nie je ochladzovaná čerstvým vzduchom na spaľovanie. Navyše nám umožňuje získať ďalšie teplo zo spalín ohrevom nasávaného vzduchu po celej dĺžke spalinovodu a zvýšiť tak účinnosť kotla. Prechod šikmou strechou je jednoduchý a nenákladný, bez stavebných konštrukcií. Prvky na prechod strechou, nie však samotný spalinovod, majú v ponuke aj dodávatelia strešných krytín.

Pri prechode plochou strechou počítajte s otvorom na spalinovod už pri stavbe strechy. Treba si dať  pozor na zatekanie do strechy – hrdlo na zasunutie spalinovej rúry sa musí dokonale utesniť.
Odvod spalín s vodorovným vyústením na  vonkajšej stene sa v novostavbách s kotlami bežnej veľkosti nedá schváliť a skolaudovať. Je ho možné ponechať len pri výmene kotla v starých inštaláciách, ale nie je veľmi vhodný. Znečisťujeme si totiž vlastné okolie spalinami s nemalým obsahom škodlivín.

Pohodlná regulácia

A nakoniec - pri inštalácii kondenzačného kotla hrá veľmi dôležitú úlohu regulácia systému, ktorá vám zabezpečí  komfort bývania aj úsporu paliva. „Neodporúčame zachraňovať staré regulátory, stratíte tak výhody moderných kotlov. Jednoduchý izbový termostat je absolútne nevhodný, kondenzačný kotol nie je žehlička regulovaná systémom „vypni – zapni“. Moderné kondenzačné kotly majú vlastné mikroprocesorové regulácie a vyžadujú adekvátny riadiaci systém vykurovania,“ zdôrazňuje Ladislav Truchlík zo spoločnosti Wolf Slovenská republika. Modulujú tepelný výkon podľa potreby - znižovaním výkonu narastá účinnosť kotla a úspora paliva. Optimálna regulácia výkonu prebieha podľa vonkajšej teploty ako tzv. ekvitermická regulácia, preto potrebuje vonkajší snímač. Veľmi výhodné sú aj úsporné časovacie programy na vykurovanie a ohrev vody, pri ich využívaní nemusíte vykurovať a zohrievať vodu v čase, keď to nepotrebujete.

Úspory voči tradičnému kotlu:

Úspory voči tradičnému kotlu:
Úspory voči tradičnému kotlu:

• teplo získané kondenzáciou: do 11 %

• znížením teploty spalín: ďalších 7 %

• teoretická úspora paliva: 18 % - prakticky: okolo 15 %

• pri náhrade starého kotla s nízkou účinnosťou: úspora do 30 až 40 %

 

 

5.2. 2014

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
BAUMIT
DOMEXPO 2018
LEIER
EVVA
HELUZ
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.