bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 15.08.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Ako zvládnuť zatepľovanie

Máme za sebou ďalšiu zimu a mnoho z nás sa po zhliadnutí účtu za energie rozhodne investovať do zateplenia fasády. Dnes na našom trhu pôsobí mnoho firiem s rôznou úrovňou kvality poskytovanej práce. Ako sa medzi nimi vyznať a ako sa rozhodnúť v záplave materiálov?

Na úvod jedna poznámka k otázke návratnosti investície do zateplenia s ohľadom na kvalitu prác a materiálu. Zateplenie obvodového plášťa je stavebná činnosť, ktorá ako jedna z mála prináša po realizácii zisk v podobe úspory energie, pričom miera úspory priamo závisí od kvality zrealizovaného zateplenia. Zateplená fasáda si tak na seba počas svojej životnosti dokáže zarobiť, fasáda bez zateplenia naproti tomu od okamihu zrealizovania už len starne a vytvára požiadavky (to zn. náklady) na údržbu. Inak povedané – zateplenie sa oplatí vždy a v súčasnej dobe, keď ceny materiálov pre ETICS (kontaktný tepelnoizolačný systém) neustále klesajú a ceny energií trvale rastú, obzvlášť.

Aký materiál vybrať pre zateplenie?
Pri výbere materiálu treba vziať do úvahy, že nároky kladené na tepelnoizolačný systém a obzvlášť jeho stierkovú vrstvu a povrchovú úpravu sú z hľadiska namáhania naozaj extrémne:
 • tepelnoizolačný systém musí prenášať počas celej svojej životnosti veľké teplotné rozdiely spôsobené teplotami v zime a v lete (-20 °C až po cca 70 °C)
 • povrchová vrstva (stierka + povrchová úprava) na izolante je namáhaná obzvlášť – keďže pri jej zohriatí sa teplo kvôli izolantu neodvádza do podkladu a celé namáhanie vysokou teplotou prenáša vrstva hrúbky 3 – 5 mm
 • veľké zmeny teploty v povrchovej vrstve sa dejú najmä v prechodných ročných obdobiach, kedy je rozdiel medzi rannými a poobedňajšími teplotami na povrchu fasády najväčší.

Z uvedeného vyplýva, že pre spoľahlivé fungovanie tepelnoizolačného systému na fasáde je potrebné:
 • aby jednotlivé komponenty boli schopné eliminovať napätia spôsobené veľkými teplotnými zmenami
 • aby boli navzájom zosúladené, t.j. aby sa v extrémnych podmienkach správali podobne – aby spolupôsobili
 • obzvlášť vysoké nároky sú kladené na priliehavosť jednotlivých vrstiev, vďaka ktorej potom (ak funguje) možno hovoriť o spolupôsobení vrstiev.

Na čo dávame pozor
Ideálne je vybrať si konkrétny tepelnoizolačný systém od jedného výrobcu, ktorý nám garantuje, že všetky komponenty budú zosúladené. Určite sa pri výbere tepelnoizolačného systému nedajte zlákať neprimerane nízkou cenou, ktorá by mohla naznačovať nekvalitný výrobok. Investícia do zatepľovania je investíciou na dlhé roky a nie je vo vašom záujme realizovať drahé opravy po krátkom čase.
Čo získame zateplením?
 • úsporu financií
 • predĺženie životnosti budovy
 • zlepšenie architektonického vzhľadu
 • zlepšenie zdravia obyvateľov

Výber tepelnoizolačných dosiek
Čo sa týka samotných tepelnoizolačných materiálov, na našom trhu je mnoho rôznych alternatív vhodných pre zateplenie. Najrozšírenejšie pre kontaktný systém zatepľovania sú dva materiály – minerálna vlna a polystyrén. Je len na vás, ako sa rozhodnete. Výhody polystyrénu sú najmä oveľa nižšia hmotnosť
(7 – 10 x) oproti minerálnej vlne a nižšia cena. Naopak nevýhodou polystyrénu je jeho nižšia paropriepustnosť a horšia trieda horľavosti, čo je problém najmä pri vyšších budovách.
Výhodami minerálnej vlny je lepšia pohltivosť dopadajúceho hluku, vyššia paropriepustnosť a nehorľavosť. Aj minerálna vlna má však svoje negatíva, a tými sú vyššia cena, vyššia hmotnosť a s tým spojená prácnosť a fakt, že po zatečení je prakticky nepoužiteľná.

Výber povrchových úprav z hľadiska skladby a vlastností
Omietky na akrylátovej báze – tenkovrstvová prefarbená omietka
Výhody: výhodná cena, ľahko spracovateľná, možnosť dodania aj vo veľmi sýtych odtieňoch.
Nevýhody: menej paropriepustná, neodporúčame na kontaktné zateplenie s minerálnymi izolačnými doskami alebo tam, kde sa v skladbe nachádza pórobetónové murivo alebo murivo s dobrou tepelnoizolačnou schopnosťou, vyznačuje sa väčšou špinivosťou.

Mozaiková omietka – farebná omietka na akrylátovej báze s farebnými kamienkami
Výhody: farebná, opticky na nej vidno menej špinu.
Nevýhody: menej paropriepustná, neodporúčame na kontaktné zateplenie s minerálnymi izolačnými doskami alebo tam, kde sa v skladbe nachádza pórobetónové murivo, alebo murivo s dobrou tepelnoizolačnou schopnosťou, citlivá na vzlínajúcu vlhkosť.

Silikátová omietka – tenkovrstvová prefarbená omietka na báze vodného skla
Výhody: vysoko paropriepustná omietka, vhodná aj na kontaktné zateplenie s minerálnymi izolačnými doskami,  v skladbách s pórobetónovým murivom ako aj na sanačné omietkové systémy.
Nevýhody: je potrebné dodržiavať dané spracovateľské zásady – teplota pri spracovaní min. + 8 °C, max. + 25 °C, nenanášať na vlhký podklad ani za daždivého počasia, pri spracovaní odporúčame fasádu chrániť ochrannými sieťami.

Silikónová omietka – tenko vrstvová prefarebná omietka na báze silikónových živíc
Výhody: ľahko spracovateľná, paropriepustná, vhodná aj na kontaktné zateplenie s minerálnymi izolačnými doskami, pórobetón a pod., vysoko hydrofóbna (vodoodpudivá), obzvlášť vhodná na oblasť soklov.

Minerálne omietky sú v porovnaní
s inými (akrylátovými, silikátovými, silikónovými) o niečo lacnejšie, ale dodávajú sa väčšinou v bielom odtieni.
Aký farebný odtieň vybrať?
Ak uvažujeme o farebnom odtieni fasády, máme na výber obrovské množstvo možností a v prevažnej miere je to vec vkusu a peňazí, lebo tmavšie odtiene sú vždy drahšie. V zásade však platí, že na zateplenú fasádu nie je možné použiť tmavé (sýte) odtiene. Prečo? Zateplená fasáda totiž bráni prestupu tepla, a tak v povrchovej úprave dochádza k veľkým pnutiam a teplotným výkyvom. Čím je tmavší odtieň, tým viac priťahuje UV žiarenie a povrchová úprava je oveľa viac namáhaná. Po čase môže dôjsť k vytvoreniu mikrotrhliniek na fasáde, a tým k zatekaniu do tepelnoizolačného systému. V niektorých prípadoch môže dôjsť k rozídeniu pigmentu od spájacej hmoty a na fasáde vzniknú fľaky. Súčiniteľ svetlosti HBW podľa dokumentácie ETICS by mal byť väčší ako 25.

Inovatívne materiály
Neustále sa však vyvíjajú nové technológie, receptúry a materiály – spomeňme napríklad stierkové hmoty s pridanými vláknami, ktoré odolávajú väčším pnutiam, či nové fasádne omietky so špeciálnymi pigmentmi, vďaka ktorým je možné aplikovať na tepelnoizolačný systém bez plošných obmedzení i veľmi tmavé farebné odtiene. Túto skutočnosť je však potrebné zohľadniť už v štádiu návrhu tepelnoizolačného systému, kde je potrebné zvoliť druh izolantu a skladbu výstužnej vrstvy podľa predpísaných pravidiel. Zároveň, obzvlášť pri takých materiáloch, ako je minerálny izolant, disperzné stierky, akrylátové povrchové úpravy, vysoko paropriepustné murivá ako pórobetón alebo murivá s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, je vždy potrebné venovať pozornosť stavebno-fyzikálnemu posúdeniu celej konštrukcie v okrajových podmienkach konkrétnej stavby tak, aby navrhnutý systém vyhovoval z hygienického hľadiska (prestup vodnej pary konštrukciou či celoročná bilancia vlhkosti v konštrukcii). V prípade, ak sa stavebno-fyzikálnym posúdením preukáže, že aplikácia daného materiálu nepriaznivo ovplyvní prestup vodných pár konštrukciou, odporúča sa použitie sýtych odtieňov len na detaily a malé plochy.

Ako riešiť a ošetriť zariasené fasády?
Riasy sú mikroorganizmy, ktoré pre svoj život potrebujú svetlo, živiny, bežnú teplotu a hlavne vodu – vlhkosť. Na fasádach tvorbu rias a húb ovplyvňuje hlavne voda a vlhkosť.
Kondenzujúca voda je najčastejšou príčinou. Tá vzniká na fasáde pri nočnom ochladení, kedy povrchová teplota na fasáde klesne pod teplotu vzduchu.
Každá povrchová úprava je ošetrená protiplesňovým prípravkom, ktorého účinnosť je, žiaľ, len dočasná a pri optimálnych vonkajších podmienkach.
V niektorých prípadoch je vhodné zvážiť aj architektúru objektu, napr. chránenie fasády proti silnému hnanému dažďu presahmi, podbitím a pod.
O fasádu je potrebné sa starať v pravidelných intervaloch (umývanie fasády, kontrola klampiarskych prvkov, obnova náteru a pod.). Výhody zateplenia – ako úspora energií, teplotná pohoda v interiéri, vyhovujúce hygienické kritériá a pod. – vždy prevyšujú nad možnou optickou chybou spôsobenou riasami alebo hubami.
Inovatívne materiály
Klasické vlastnosti pravej silikátovej omietky s najnovším vývojom nanotechnológií sa stali základom pre zrod nanopor omietky. Tá sa vyznačuje vysokou paropriepustnosťou, vďaka ktorej sa vlhkosť z mikroskopicky hladkého povrchu veľmi rýchlo odparuje. Omietka tak nevytvára stabilne vlhké prostredie, ktoré je živnou pôdou pre riasy a huby. Podobne aj rôzne spóry a výtrusy majú problém zachytiť sa na jej povrchu. S nanopor omietkou bude fasáda našich objektov trvalo čistá a krásna.

Montáž tepelnoizolačného systému
Keď už máme za sebou nákup tepelnoizolačného systému a vybratú spoľahlivú spoločnosť pre jeho realizáciu, nie je na škodu dať si pozor na niektoré detaily, ktoré by mal realizátor dodržať.

Na čo dávame pozor
Podklad (fasáda) má byť pred montážou tepelnoizolačného systému:
 • vyzretý, suchý, nezamrznutý, bez prachu, mastnoty, zvyškov debnenia a formovacích prostriedkov, výkvetov, pľuzgierov, odlupujúcich sa miest, bez plesní a rias, bez aktívnych trhlín v ploche,
 • kriedujúce alebo ľahko pieskujúce povrchy treba spevniť vhodnými prípravkami (spevňovače omietok, technologická prestávka),
 • prípadné výkvety treba mechanicky odstrániť, znečistené povrchy umyť fasádnym čistiacim prostriedkom, povrchy napadnuté plesňami ošetriť vhodným prípravkom,
 • nesúdržné a zvetrané nátery treba mechanicky odstrániť alebo ošetriť vhodným prípravkom (odstraňovač starých náterov).
Kotvenie izolačných dosiek príchytkami
Niektorí výrobcovia tepelnoizolačných systémov predpisujú kotvenie izolačných dosiek dvoma rozpernými kotvami do plochy izolačnej dosky a iní do rohov izolačnej dosky. Ktorý postup je správny? Odlišnosť vychádza len z odlišných technických noriem. Kým nemecké technické normy DIN určujú použitie 4 kusov rozperných kotiev/m2, rakúske normy ÖNORM žiadajú použitie 6 ks rozperných kotiev/m2. Obidva spôsoby kotvenia sú teda správne. Smerodajný je však statický návrh kotvenia.

Alternatívou kotvenia polystyrénových izolačných dosiek sú lepiace kotvy. Vyzerajú podobne ako rozperné kotvy, ale fungujú na celkom inom princípe. Rozperná kotva je prvok, ktorý upevňuje izolant k podkladu mechanicky, lepiaca kotva je prvok na vytvorenie dodatočného lepeného spoja medzi nosným podkladom a izolačnými doskami pri realizácii kontaktných tepelnoizolačných systémov. Používa sa na podklad z betónu, plných, dierovaných tehál alebo pórobetónu s maximálnou hrúbkou pôvodnej omietky až 9 cm podľa typu lepiacej kotvy. V plnom rozsahu nahrádza dodatočné mechanické kotvenie rozpernými kotvami a zároveň eliminuje mnohé problémy, ktoré vznikajú pri klasických technológiách (napr. vŕtanie naslepo, eliminovanie tepelných mostov, vykreslenie obrysov rozperných kotiev na fasáde).
Na čo dávame pozor
Po nalepení izolačných dosiek a ich ukotvení prichádza na rad ďalší krok. Tým je zhotovenie diagonál okolo otvorov (okien a dverí). Norma STN 73 2901 určuje: „V rohoch otvorov sa pred zhotovením výstužnej vrstvy musí vždy zhotoviť diagonálne zosilňujúce vystuženie pásom sklovláknitej mriežky s rozmermi aspoň 300 x 200 mm.“
To znamená, že sa najprv nanesie vrstva lepidla v rohoch otvorov, do ktorej sa vtlačí diagonálna výstuž, a prebytočné lepidlo sa stiahne antikorovým hladidlom s rovnou hranou. Následne pri vytváraní celoplošného armovania sa postupuje aj v tomto mieste štandardným spôsobom, prekrytím výstužných mriežok.

Ako by sa správne mala realizovať výstužná vrstva na izolačných doskách?
Pri posudzovaní vyhotovenia výstužnej vrstvy vychádzame z normy STN 73 2901 – bod 7.10, ktorá určuje: „Vystuženie výstužnej vrstvy sa robí ručne plošným zatlačením sklovláknitej mriežky vždy do vopred nanesenej stierkovej hmoty na vrstve tepelnej izolácie...“ Nemalo by teda dochádzať k tomu, že sa najprv pripevní mriežka a následne sa cez oká mriežky pretláča lepidlo. Výstužná mriežka má za úlohu preniesť napätia, ktoré vznikajú prehrievaním povrchovej úpravy a armovacej vrstvy na povrchu tepelnoizolačného systému. Tieto napätia sú tým väčšie, čím tmavší odtieň povrchovej úpravy je použitý, lebo tým viac slnečného žiarenia povrch absorbuje.
Všetci výrobcovia ETICS (kontaktných tepelnoizolačných systémov) udávajú rozmedzie pre odporúčanú hrúbku armovacej vrstvy (väčšinou 3 – 5 mm), polohu výstužnej mriežky (v 1/2, resp. 1/3 hrúbky vrstvy) a technologickú prestávku na jej vyzretie.

Na čo dávame pozor
Niekedy, ak realizátor zateplenia šetrí na stierkovej hmote, hrozí, že výstužná mriežka bude presvitať, čo je neprípustné. Môže sa tiež stať, že je hrúbka armovacej vrstvy príliš tenká. V oboch prípadoch je nutné naniesť druhú vrstvu lepiacej stierky. Nevýhodou druhej vrstvy stierky je riziko „utopenia“ armovacej mriežky, t.j. oslabenie jej účinku. Pri hrúbke krycej vrstvy väčšej ako 2 mm je potrebné opäť použiť výstužnú mriežku.
Rovinné a estetické spracovanie ETICS?
Pri montáži tepelnoizolačného systému niekedy vzniknú rozpory medzi investorom a realizátorom ohľadom rovinnosti hotovej fasády. Norma nepriamo upravuje rovinnosť fasády a odporúča, aby hodnota odchýlky rovinnosti výstužnej vrstvy na dĺžke 1 m neprevyšovala hodnotu zodpovedajúcu veľkosti max. zrna finálnej omietky so zvýšením o 0,5 mm, napr., ak si vyberiete silikónovú škrabanú omietku 2 mm, výsledná odchýlka rovinnosti by mala byť 2 + 0,5 = 2,5  mm, teda na dĺžke 1m môže mať povrch s nanesením lepiacej stierky nerovnosť 2,5 mm.
Čo sa týka estetiky, toto je vždy výsledkom dohody objednávateľa a realizačnej firmy.

Realizácia veľkých hrúbok izolantov
V dnešnej dobe, keď sa každý snaží o maximálne úspory energie, môže vyvstať požiadavka zrealizovať zateplenie s veľkými hrúbkami. Vtedy dochádza k tomu, že realizátor začne napr. 300 mm izoláciu skladať z viacerých vrstiev spôsobom, že 100 mm nalepí, ukotví rozpernými kotvami a následne lepí 200 mm vrstvu už bez kotvenia. Vhodnejší spôsob je lepenie izolácie v jednej hrúbke, napr. 30 cm a následne kotvenie dlhými rozpernými kotvami alebo použiť lepiace kotvy.
Ak je to nutné, napr. pri zatepľovaní starých domov, ktoré nemajú rovné fasády,  možno kombinovať rôzne hrúbky izolantov, aby sa vo výsledku dosiahla rovná fasáda. V každom prípade je to lepší postup, ako podlepovať izolačné dosky viacerými vrstvami.
Treba však dať pozor na dodržanie minimálnej hrúbky tepelného izolantu podľa teplo-technického výpočtu!

Odsadiť sokel – áno či nie?
V zásade rozoznávame tri základné typy riešenia detailu sokla:
 • Typ A: sokel priebežný zateplený 
 • Typ B: sokel uskočený, zateplený (hrúbka izolácie na sokli je menšia než na fasáde) 
 • Typ C: sokel uskočený, nezateplený (fasádna časť budovy je bez izolantu) 
Vhodnosť či nevhodnosť použitia jednotlivých typov detailu závisí od konkrétnych okolností, ktoré je potrebné zvážiť.

Ide predovšetkým o:
 • osadenie budovy vzhľadom na terén (budova na teréne, budova s čiastočne alebo úplne zapusteným suterénom),
 • spôsob vykurovania spodného podlažia (či je suterén vykurovaný, alebo nie).
Tieto skutočnosti sú dôležité pre návrh detailu, pretože detail musí byť vyriešený správne z hľadiska stavebnej fyziky tak, aby v mieste ukončenia ETICS nevznikali tepelné mosty.

Text: v spolupráci s technickým poradenstvom spoločnosti Baumit
Foto: Baumit

29.4. 2012
FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
LEIER
HELUZ
EVVA
DOMEXPO 2018
BAUMIT
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.