bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 16.07.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Aktívne domy - domy tretieho tisícročia

V našich doterajších vydaniach ste sa dočítali mnoho informácií o domoch nízkoenergetických či dokonca pasívnych. Teraz predstavíme koncept domu, ktorý ide v úspornosti svojej prevádzky ešte o krok ďalej. Ide o AKTÍVNY dom.

Aj na Slovensku existuje spoločnosť, ktorá si uvedomuje svoju zodpovednosť k životnému prostrediu, a prináša projektové riešenie aktívneho domu. Základné princípy týchto stavieb preto priblížime na projekte domu AKTIV - DOMY TRETIEHO TISÍCROČIA od spoločnosti EUROLINE Slovakia.

Čo je aktívny dom?
Podnet pre vznik konceptu Aktívny dom dala európska legislatíva. Ide o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EU zo dňa 19. mája 2010 o energetickej náročnosti budov, ktorá hovorí aj o tom, že je potrebné prijímať opatrenia s cieľom zníženia energetickej náročnosti a emisií oxidu uhličitého. Na tento účel by členské štáty mali upraviť legislatívu, ktorá umožní zvýšenie počtu budov s takmer „nulovou spotrebou energie“ do roku 2020.
Princíp aktívneho domu sa dá definovať podľa troch pilierov – energetickej úspornosti (spotreba energie je pokrytá z obnoviteľných zdrojov), kvality vnútorného prostredia a šetrnosti k životnému prostrediu. Ideálnym stavom je preto dosiahnutie vyrovnanej energetickej bilancie pri prevádzke domu. Tento stav sa dosahuje návrhom stavebných konštrukcií s minimálnou tepelnou stratou, maximálnym využitím energie z obnoviteľných zdrojov (solárne zisky, tepelné čerpadlá), navrhnutím systému vykurovania, vetrania, chladenia a ohrevu teplej vody s využitím úsporných technológií a inteligentným riadením.

Každý záujemca si položí základnú otázku: „Je možné už dnes z dnešných reálne dostupných materiálov a technológií postaviť aktívny dom?“ Áno, je to možné a dôkazom toho je projekt domu AKTIV, na ktorý si za štandardných podmienok môžete zakúpiť projektovú dokumentáciu a do roka v ňom bývať.

K realizácii aktívneho domu je potrebná súhra architektonického návrhu optimálne využívajúceho podmienky daného prostredia s použitím moderných materiálov a technológií prenesených do kvalitných výrobkov.
Energetická úspornosť
Pri projektovaní  popisovaného domu AKTIV sa dbalo na optimalizovanie vstupných  nákladov a návratnosť celého systému. Zo stavebného hľadiska je navrhnutý v štandarde pasívneho domu s maximálnym dôrazom na tepelnoizolačné parametre konštrukcií a predpokladanou spotrebou energie za rok 6 kWh/m2 .

V súlade s princípmi aktívnych domov je dom AKTIV zameraný na čo najväčšie využívanie obnoviteľných zdrojov. Dom je príznačný veľkými presklenými plochami s vynikajúcimi tepelnoizolačnými charakteristikami a súčiniteľom prestupu tepelného slnečného žiarenia g, ktoré umožňujú naplno využívať pasívne tepelné zisky a doprajú majiteľovi krásny výhľad  na okolie. Presklené plochy zároveň dodávajú optimálne množstvo denného svetla a prispievajú k šetreniu elektrickej energie na svietenie. Táto budova novej generácie šetrí energiu a životné prostredie, a pritom poskytuje príjemnú a zdravú vnútornú klímu.

Konštrukčné parametre
Pasívny štandard vyžaduje dôsledné odstránenie tepelných mostov. Pre zakladanie stavby je navrhnutý zhutnený podsyp penovým sklom, na ktorom je realizovaná železobetónová základová doska. Penové sklo má veľa predností. Má výborné tepelnoizolačné parametre, znesie vysoké zaťaženie a navyše disponuje zaručeným anti-aging faktorom (nestarnúci). Keďže ide o 100 % recyklovaný materiál s veľmi nízkymi energetickými nákladmi na výrobu, jeho použitie je vhodné aj z ekologického hľadiska.
Obvodové murivo o celkovej hrúbke 450 mm je navrhnuté systémom strateného debnenia z izolačného materiálu. Tepelnú izoláciu steny tvorí Neopor v celkovej hrúbke 300 mm, stabilitu steny zabezpečuje železobetónová stena hrúbky 150 mm. Súčiniteľ prechodu tepla obvodovej steny je U = 0,104 W/m2K.
Skladba obvodovej steny: tepelná izolácia Neopor 200 mm (exteriér) – železobetónová stena 150 mm – tepelná izolácia Neopor 100 mm (interiér).

Ako tepelná izolácia zastrešenia je navrhnutá izolácia SH+/70NEO 420 mm.
Tepelná izolácia je uložená medzi krokvami a pod krokvami (pomocou OSB dosiek) s parozábranou. Súčiniteľ prechodu tepla strešnej konštrukcie je U=0,075 W/m2K.

Ako tepelná izolácia podlahových konštrukcií na teréne je navrhnutý polystyrén 240 mm, na ktorý je položená systémová platňa podlahového vykurovania. Súčiniteľ prechodu tepla podlahy na teréne je U = 0,088 W/m2K.

Okná a dvere sú navrhnuté plastovohliníkové s nerezovým dištančným rámikom, s izolačným trojsklom. Súčiniteľ prechodu tepla pre okná: Uw = 0,78 W/m2K, zasklenie Ug= 0,5 W/m2K. Aj z dôvodu zvýšenia solárnych ziskov je navrhnuté riešenie okien predsadených do roviny izolácie.

Dom so štandardom pasívneho/aktívneho domu je potrebné prispôsobiť konkrétnej polohe a lokalite s dôrazom orientácie na svetové strany, čo výrazným spôsobom ovplyvňuje potrebu energie (orientácia na svetové strany, zohľadnenie priameho slnečného žiarenia, zatienenie zeleňou, okolitou zástavbou alebo terénom).

Systém riadenia prevádzky domu
Prevádzku domu aktívne riadi inteligentný systém riadenia, ktorý je založený na zbernicovom systéme KNX. Tento systém kontroluje a plne automaticky riadi kúrenie, chladenie, výmenu čerstvého vzduchu, osvetlenie, kamerový a zabezpečovací systém, spúšťanie a zdvíhanie žalúzií podľa potreby denného osvetlenia a insolácie. Umožňuje majiteľovi aktívny život tým, že šetrí čas a plnoautomaticky riadi prevádzku celého domu. Ak je potrebné zasiahnuť, alebo prestaviť niektoré údaje v riadení, systém to umožní buď na mieste na centrálnom ovládacom paneli, alebo cez internet či cez I-Phone.
Systém vykurovania, chladenia a vetrania
Vykurovanie rodinného domu AKTIV je riešené špeciálnym nízkoteplotným podlahovým vykurovaním so zníženou akumulačnou vrstvou kvôli rýchlejším reakciám na ekvitermickú reguláciu. Vetranie je zabezpečené mechanickým vetraním s rekuperáciou tepla. V obdobiach bez rozdielu interiérových a exteriérových teplôt sa vetrá v nastavenom časovom režime automaticky otváranými strešnými oknami, ktoré sú opatrené aktívnymi tieniacimi prvkami. Tieto tieniace prvky sú umiestnené aj na oknách na obvodovej stene.

Rodinný dom bude zásobovaný teplom na vykurovanie a prípravu teplej vody z centrálnej vetracej jednotky (obsahuje tepelné čerpadlo vzduch – voda) s podporou solárneho ohrevu teplej pitnej vody a predohrevu privádzaného čerstvého vzduchu.

Doplnkovým zdrojom tepla bude v extrémnych zimných teplotách krbová vložka s bezroštovým ekologickým spaľovaním a účinnosťou až 83 %.

Výroba elektrickej energie
Výrobu elektrickej energie zabezpečujú vysokovýkonné fotovoltické články s celkovým inštalovaným výkonom 7,2 kW, ktoré zaručujú vysoké ročné energetické výnosy a zásobujú elektrickou energiou celý dom. Prebytočnú vyrobenú energiu dodávajú do rozvodnej siete. Aktívny dom je napojený aj na elektrickú prípojku, ktorá ho napája elektrickou energiou v čase, keď fotovoltika neprodukuje dostatočné množstvo elektrickej energie.


Text: v spolupráci s EUROLINE Slovakia
Foto: EUROLINE Slovakia

13.5. 2012
FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
HELUZ
EVVA
LEIER
DOMEXPO 2018
BAUMIT
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.