Baumit Fasáda roka 2019 pozná svojich víťazov

10. ročník súťaže Baumit Fasáda roka 2019 spoznal svojich víťazov na slávnostnom galavečeri spojenom s odovzdávaním prestížnych ocenení v piatich súťažných kategóriách v pondelok 6. mája. Priestory novej budovy SND privítali okolo 350 hostí z radov architektov, investorov, partnerov, spolupracovníkov a priateľov spoločnosti Baumit. Celým večerom hostí sprevádzala Andrea Belányiová spolu s hudobným sprievodom Big Bandu Gustava Broma.

Do 10. ročníka súťaže o najkrajšiu fasádu bolo prihlásených 165 objektov, ktoré splnili podmienky súťaže. Najviac, 49 prihlásených objektov bolo v kategórii Rodinný dom, 48 prihlásených objektov bolo v kategórii Rezidenčné objekty a občianska vybavenosť. Spomedzi nich nominovala odborná porota 3 objekty v každej z 5-tich súťažných kategórii.

Odborná porota súťaže Baumit Fasáda roka 2019 zasadla v zložení - predseda poroty Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., ktorá zastupuje akademickú obec (Fakulta architektúry STU), Prof. Ing. arch. Ján Stempel (stempel & tesar), Ing. arch. Katarína Viskupičová (A.DOM, s.r.o.), Ing. arch. Imrich Pleidel, prezident SKA (Slovenská komora architektov), Ing. arch. Juraj Hermann, prezident SAS (Spolok architektov Slovenska), Ing. arch. Ľubomír Závodný (architektonická kancelária Ľubomír Závodný) a Ing. arch. Sebastián Nagy (sebastian nagy architects, s.r.o.). Odborná porota udelila 5 hlavných cien.

Baumit Fasáda roka 2019 – ocenené objekty:

Aj v tomto ročníku súťaže bola udelená špeciálna cena Baumit Plyšová kocka za prínos k lepšej spoločnosti. Získalo ju občianske združenie kRaj, ktorého projekt Včelí kRaj bol vybraný tímom spoločnosti Baumit ako víťazný projekt spomedzi 13 návrhov, ktoré Baumit nominoval v spolupráci s dlhoročným partnerom Centrum pre filantropiu.

Veríme, že jubilejný 10. ročník súťaže Baumit Fasáda roka 2019 nebol len prehliadkou zaujímavých a invenčných architektonických riešení fasád, ale súčasne aj ukážkou kvalitného remeselného spracovania konštrukčného detailu a správneho použitia stavebných materiálov.

Text a foto: Baumit