bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 16.07.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Chyby na stavbách a spôsoby, ako im predísť

Niektoré chyby a nedorobky možno odstrániť pri odovzdaní hotového diela. Iné, a často oveľa závažnejšie, sa však prejavia až počas záručnej lehoty alebo dokonca až po nej. Náprava potom býva zložitá a finančne nákladná. Ak sa chcete vyhnúť týmto nevítaným prekvapeniam, venujte dôslednú pozornosť projektu už vo fáze plánovania, výberu stavebného materiálu a dodávateľov prác.


Profesionalita stavebnej prípravy, kvalita materiálu a dodržanie správnych postupov sa vám zúročí v mnohých ďalších rokoch pokojného užívania stavby. Dobre preto zvážte, či vaše rozhodnutie, motivované napríklad finančnou úsporou, nie je rizikom.

Kvalitná prípravná, prieskumná a projekčná práca pomôže do istej miery eliminovať niektoré riziká, ako je nadmerná vlhkosť, zlé tepelno-technické vlastnosti konštrukcie, nerovnomerné sadanie základovej pôdy či zmeny teploty a vlhkosti. Mnohé faktory sa však už z ich podstaty predvídať nedajú. Existujú však dve veľké skupiny problémov, ktoré sú v plnej kompetencii a zodpovednosti dodávateľa či svojpomocného stavebníka diela. Sú to konštrukčné chyby vyvolané chybnou voľbou či chybou materiálu – teda chyby spôsobené tým, že zvolený materiál je v rozpore s projektom. Druhou skupinou sú poruchy spôsobené nedodržaním predpísanej technológie realizácie.

Najčastejšie príčiny týchto chýb a následných porúch

Prvým dôležitým faktorom je neznalosť. Projektová dokumentácia nie je vypracovaná v rozsahu vykonávacej dokumentácie. Často nie sú k dispozícii špecifikácie a dodávateľ vsádza na vlastné skúsenosti, intuíciu alebo „sedliacky rozum“. Bohužiaľ nie je, ani nemôže byť, schopný pojať všetky súvislosti, ktorým sa roky venujú výskumné laboratóriá výrobcov stavebných materiálov. Snaha použiť lacné náhrady stavebnín a ich systémových zložiek uvedených v projekte je nebezpečnou cestou, na ktorej opúšťame výhody garancií výrobcu.

Častou príčinou porúch stavieb je tiež snaha dosiahnuť úspory, kedy dodávatelia či samotní investori kúpia neznačkové či nesystémové produkty. Jeden z markantných príkladov je používanie „no name“ murovacieho lepidla. Finančná tieseň dodávateľa stavebných prác môže mať za následok uprednostnenie lacných nadväzujúcich produktov, napríklad vonkajších či vnútorných omietok, ktoré nie sú pre daný stavebný materiál vhodné. Nemenej dôležitá je však bezprecedentná technologická disciplína v celom cykle prípravy, spracovania i aplikácie.

Systémové stavanie s prémiovým materiálom

Mnohým chybám sa dá vyhnúť, ak zvolíte kompletný stavebný systém, vrátane doplnkov. Tým je napríklad systém Ytong , ktorý je zároveň garantom profesionálneho riešenia. Pri tejto prémiovej značke sa môžete spoľahnúť na precízny výskum, ťažiaci z najnovších poznatkov v stavebníctve. Jeho výsledkom je celková previazanosť prvkov tak, aby vo výsledku stavba fungovala bez spomínaných chýb a porúch. Do komplexnosti ponuky systému v poslednej dobe pribudli ku kompletnému riešeniu hrubej stavby tiež vonkajšie a vnútorné omietky  a súčasne s nimi aj rozšírená garancia pre tento segment. Na strane vykonávacích firiem potom výrobca sústavne pracuje na odborných školeniach a certifikačných kurzoch , ktoré napomáhajú odstrániť onen „faktor neznalosti“ pri vykonávaní prác. Ak napriek tomu k vzniku porúch na stavbe dôjde, je veľmi prínosné mať na svojej strane silného partnera. V týchto problematických prípadoch pomôže odbornými posudkami a celkovou garanciou za všetky systémové prvky, použité v súlade s jeho odporúčaniami a technologickými predpismi.

 

27.4.2017

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
LEIER
BAUMIT
EVVA
HELUZ
DOMEXPO 2018
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.