bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 24.06.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Climate of innovation

Novinky od firmy Viessmann pre veľtrh ISH Energy 2013

Veľtrh ISH Energy 2013
Veľtrh ISH Energy 2013

Medzi výzvy našej doby patrí ochrana klímy a obrat smerom k trvalo udržateľnej energetike. Hlavným predpokladom pre ich zvládnutie je využitie potenciálov v účinnosti ako aj ďalšom rozvoji obnoviteľných energetických zdrojov. Ešte stále sa vo viac ako 80% budov plytvá energiou, lebo sú vykurované zastaralou technikou.

Energetická istota pre budúcnosť

Veľtrh ISH Energy 2013
Veľtrh ISH Energy 2013

Firma Viessmann sa chopila výzvy ochrany klímy a zmeny energetického prístupu a svojimi inovatívnymi produktami prispieva k úspešnému naplneniu tejto výzvy. Aj v tomto roku k tomu patria nové vysoko účinné zdroje tepla, ktoré pomáhajú ešte účinnejšie ako doposiaľ využívať obmedzené fosílne zdroje ropy a zemného plynu. Nové obnoviteľné energetické systémy umožňujú účinné využívanie biomasy, tepla z prírody, ako aj solárnej energie a to od rodinného domu až po sieť centrálneho zásobovania teplom a to rovnako pre novostavby ako aj pre staršie budovy. Energetickú účinnosť možno okrem toho zvýšiť aj pomocou nových systémových komponentov, ktoré umožňujú inteligentné prepojenie výroby tepla a elektriny s modernými komunikačnými technológiami.
 
• Automatické hydraulické vyregulovanie – jednoducho, rýchlo a bezpečne až do výkonu 150 kW
Pre hydraulické vyregulovanie je teraz k dispozícii rádiový systém, ktorý toto optimalizačné opatrenie pre priame alebo zmiešané radiátorové okruhy pre nástenné kondenzačné kotly Vitodens 200/300 automatizuje a zvládne len za zlomok obvyklého času a to aj v starších budovách. Postup je certifikovaný skúšobným a certifikačným ústavom TÜV nemeckej spolkovej krajiny Porýnie. Oproti systémom bez hydraulického vyregulovania tu možno dosiahnuť úsporu až 15 percent energie.
 
• 25 % dodatočne ušetrenej energie pomocou inovatívneho plynového adsorpčného tepelného čerpadla
Týmto plynovým adsorpčným tepelným čerpadlom vytvorila firma Viessmann skutočný míľnik v oblasti vysoko účinnej vykurovacej techniky. Kombinácia plynového kondenzačného kotla a zeolitového adsorpčného tepelného čerpadla dosahuje normovú účinnosť až 121% (Hs)/134% (Hi) zapojením bezplatného tepla z okolitého prostredia. Zníženie spotreby plynu oproti klasickej plynovej kondenzačnej technike predstavuje až 25 percent.
 
• Modulárna plynová kaskáda do výkonu 900 kW
Nový plynový nástenný kondenzačný kotol s menovitými tepelnými výkonmi 125 a 150 kW je dimenzovaný predovšetkým pre komerčné použitie: Až šesť tak zariadení možno pružne zapojiť sériovo, blokovo alebo dokonca „do rohu“ a to aj ako strešnú vykurovaciu centrálu. Prípustný prevádzkový tlak 6 barov umožňuje tiež jeho bezproblémové použitie vo výškových budovách.

• Priestorovo úsporný kogeneračný kompaktný kotol pre výrobu tepla/elektriny v rodinných domoch
Kompaktný kogeneračný Mikro-KWK kotol s integrovaným 175-litrovým akumulačným zásobníkom je mimoriadne vhodný pre modernizáciu. Potrebuje len veľmi málo miesta, pokrýva tepelnú spotrebu budovy a vyrába (ak treba) elektrinu pre vlastnú spotrebu, čo výrazne znižuje ročnú spotrebu elektriny.
 
• Výroba pary (58 t/h) pomocou kotla s dvojitým plamencom
Tieto dvojplamencové kotle sú celosvetovo najväčšie svojho druhu a spoľahlivo zásobujú priemyselné aplikácie nasýtenou a prehriatou parou v množstve až 58 t/h. K dispozícii sú v dvanástich veľkostiach a tvoria jadro ucelených zariadení, ktoré sú dodávané „na kľúč“ z jednej ruky.
 
• Dimenzované na 8000 hodín plnej záťaže ročne: Kotol na biomasu so stupňovitým roštom a výkonom až 8000 kW
Nový systém pre spaľovanie dreva je dimenzovaný až na 8000 hodín plnej záťaže ročne a tak je vhodný na výrobu tepla pre veľké objekty ako aj na kombinovanú výrobu tepla a elektriny. Stupňovitý rošt tohto zariadenia sa vyznačuje vysokou pružnosťou čo do kvality paliva (obsah vody až 60 % a obsah popola až 10 %).

• Hybridné zariadenie – tepelné čerpadlo a kondenzačný kotol v jednom kompaktnom zariadení
Kompaktná schránka spája dva zdroje tepla s integrovaným 130 litrovým nabíjacím zásobníkom na pitnú vodu: Zatiaľ čo tepelné čerpadlo pokrýva základnú spotrebu bezplatným teplom z okolitého prostredia, plynový kondenzačný kotol možno zapojiť podľa potreby na vykrytie špičiek. Inovatívne prispôsobenie bivalentného bodu presne vzájomne zlaďuje oba zdroje tepla pre účinné vykurovanie.
 
• Ľadový zásobník – účinná alternatíva k zemným vrtom či zemným kolektorom
Ľadový zásobník umožňuje mimoriadne spoľahlivú, hospodárnu a ekologickú výrobu tepla pre budovy takmer akejkoľvek veľkosti. Tu sa tiež využíva skupenské teplo, ktoré sa uvoľňuje pri premene obsahu zásobníka na ľad. V lete možno budovu takto aj lacno chladiť.
 
• Riadené vetranie obytného priestoru pre novostavby a modernizáciu
Nové vetracie systémy zabezpečujú spätné získavanie (rekuperáciu) až 95 % tepla. Takto sa dosahuje minimalizácia strát pri vetraní a úspora nákladov na vykurovanie. Decentrálne systémy teraz umožňujú dodatočnú inštaláciu v rámci modernizácie jednotlivých miestností. Stačí na to elektrická prípojka, lebo vetracie kanály už nie sú potrebné.

• Cenovo mimoriadne atraktívny solárny systém pre komfortný ohrev pitnej vody
Zásobník na teplú vodu s objemom 250 litrov a dôsledne s týmto zladené solárne kolektory zabezpečujú komfortný ohrev pitnej vody v novom či modernizovanom rodinnom dome. Všetko solárne príslušenstvo je už namontované na zásobníku teplej vody a tak je potrebné solárne kolektory len spojiť. Celé zariadenie možno takto nainštalovať vo veľmi krátkom čase.
 
• Univerzálny domový automatizačný systém (home automation system) zvyšuje účinnosť, bezpečnosť ako aj užívateľský komfort
Tento bezdrôtový domový automatizačný systém v sebe integruje vykurovanie, osvetlenie ako aj elektrospotrebiče do inteligentnej siete, ktorú je možné ovládať centrálne alebo aj mobilným telefónom prostredníctvom vhodnej aplikácie. Rovnako je možná dodatočná inštalácia, keďže komponenty sú založené na rádiovom prenose.
 
• Aplikácia Toolbox spoločnosti Viessmann s prístupom na všetky smartphonové aplikácie  spoločnosti Viessmann
Centrálna platforma pre všetky Viessmann aplikácie uľahčuje užívateľovi prístup na všetky on-line ponuky cez smartphone. Prehľadné menu poskytuje užívateľovi jednotný dizajn pre všetky aplikácie a tak je obsluha mimoriadne príjemná.

Kompletná ponuka pre širokú škálu efektívnych aplikácií

Veľtrh ISH Energy 2013
Veľtrh ISH Energy 2013

Skupina Viessmann má takto k dispozícii účinné systémy pre všetky energetické média a to od rodinných domov, cez bytovky až po komerčné a priemyselné stavby, či obce a siete centrálneho zásobovania teplom. Medzi tieto systémy patria:
 

  • Vykurovacie kotly na plyn alebo vykurovací olej do výkonu 120 MW resp. 120 ton pary za hodinu a v rámci toho systémy na využívanie kondenzačného tepla s výkonom od 1,9 do 6000 kW.
  • Združená výroba tepla a elektriny do 50 MW elektrického výkonu.
  • Spaľovania biomasy – pre všetky druhy drevných palív s výkonom od 4 kW do 50 MW.
  • Zariadenia na výrobu bioplynu do 20 MWplyn.
  • Tepelné čerpadlá na vykurovanie či chladenie s výkonom do 2 MW.
  • Výrobky chladiacej techniky a teplotne riadené miestnosti pre komerčný sektor a priemysel.
  • Tepelné solárne zariadenia na ohrev pitnej vody, podporu vykurovania a chladenie budov, ako aj fotovoltické zariadenia.

 
Okrem toho je súčasťou tejto ucelenej ponuky celá systémová technika, ako zásobníkové ohrievače vody či akumulačné zásobníky, regulácie, zariadenia dátovej komunikácie, či radiátory a podlahové vykurovanie. Všetky tieto komponenty dodáva skupina Viessmann z jednej ruky a dôsledne vzájomne zladené.

Foto: Viessmann

 

1.5. 2013

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
BAUMIT
LEIER
HELUZ
EVVA
DOMEXPO 2018
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.