bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 15.08.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Dni drevostavieb 2013

T L A Č O V Á S P R Á V A

Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky

 

V minulom roku Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (SD ZSD SR) úspešne zorganizovala po prvý krát Dni drevostavieb 2012, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom. Po dobrých skúsenostiach a kvôli intenzívnej propagácii rozvoja moderných drevostavieb, s úmyslom osloviť čo najširšiu odbornú i laickú verejnosť, organizuje SD ZSD SR v roku 2013 opäť Dni drevostavieb 2013.

Všetky zúčastnené spoločnosti dobrovoľne sprístupnia v dňoch 4. a 5.10. 2013 svoje vybraté referenčné stavby pre záujemcov. Tí budú mať možnosť na vlastné oči vidieť a vlastnými rukami ohmatať výhody stavby na báze dreva. Toto podujatie má prispieť k rozširovaniu pozitívnych skúseností s modernými drevostavbami pre individuálnu bytovú výstavbu nielen medzi projektantmi a architektmi, ale aj medzi potenciálnymi investormi – staviteľmi, ktorí sa rozhodujú pre individuálne riešenie svojej bytovej otázky.

Do podujatia sa môže zapojiť každá členská spoločnosť SD ZSD SR v tomto roku využilo možnosť nominovať svoje stavby 13 firiem na celom Slovensku.

Na celom území Slovenska bude takto k dispozícii takmer štyri desiatky stavieb, väčšinou rodinných domov, do ktorých sa budú môcť záujemcovia pozrieť. Zoznam domov, ich fotografie i kontaktné údaje na ohlásenie záujmu, nájdu návštevníci na

 

http://www.drevostavby-zsdsr.sk/

 

Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky (SD ZSD SR) združuje vo svojich radoch podnikateľské subjekty, ktoré podporujú architektúru ohľaduplnú k prostrediu, energeticky efektívnu výstavbu, uplatnenie nízkoenergetických a pasívnych domov, používanie environmentálne priaznivých stavebných materiálov a technológií, uplatnenie obnoviteľných zdrojov energie v prevádzke budov a vôbec ochranu životného a kultúrneho prostredia vo vzťahu k architektúre a výstavbe.

 

Súčasná ekonomická situácia navodila konzervatívne a zdržanlivé správanie sa spotrebiteľov aj na stavebnom trhu. Je dostatočne známy fakt, že individuálna bytová výstavba je jedným z rozhodujúcich segmentov pre rozvoj nielen stavebníctva, ale aj ostatných spotrebiteľských odvetví národného hospodárstva.

 

SD ZSD SR si dala za úlohu rozhýbať stavebnícky trh v individuálnej bytovej výstavbe domov na báze dreva. Jednou z jej aktivít je aj udeľovanie Značky kvality ZSD SR, ktorú v roku 2012 po prvý krát uviedla do praxe. Získať ju môžu výlučne členovia ZSD SR, ktorí splnia prísne kritériá posudzovania nielen kvality svojej výroby, ale podrobia sa aj kontrole finančnej disciplíny voči klientom i štátu. Nezávislá komisia posudzuje stanovené kritériá, ktoré sú nad rámec bežných európskych kritérií. Jej členovia sú odborníci a posudzovatelia nielen z praxe ale aj z akademickej obce TU Zvolen. Momentálne vlastní Značku kvality ZSD SR sedem členských spoločností a ďalšie dve požiadali o jej udelenie.

 

Slovenská sporiteľňa, VÚB (a rokujeme aj s inými bankovými inštitúciami) sa podujali na odskúšanie plnohodnotného prefinancovania hypotekárnych úverov v jednotlivých tranžiach podľa stupňa rozostavanosti. To znamená, že stavebníkovi uvoľnia časť financií z úveru už pri podpise zmluvy o dielo so spoločnosťou, ktorá vlastní Značku kvality ZSD SR, aby mohol prefinancovať začatie výstavby. Nemusí čakať na vklad do katastra, ako to bolo doteraz a ako je to aj pri stavbách tzv. mokrým procesom. Tento produkt vo výraznej miere pomôže drevostavbám zvýšiť ich atraktivitu predovšetkým pre mladé rodiny, ktoré zvažujú riešiť svoju bytovú otázku výstavbou nového domu.

Bližšie informácie dostanú aj návštevníci referenčných domov v rámci Dní drevostavieb 2013 priamo na mieste relevantných firiem a domov.

Sekcia drevostavieb ZSD SR svojou aktivitou chce zdvojnásobiť podiel drevostavieb na individuálnej bytovej výstavbe na Slovensku z dnešných odhadovaných 10% novostavieb ročne na 30% v priebehu niekoľkých rokov.

SD ZSD SR sa v tomto roku stala riadnym členom Európskeho zväzu výrobcov drevostavieb (EFV), ktorého jedným z prijímacích kritérií je aj existencia domácej certifikácie kvality produkcie. Značka kvality ZSD SR je jednou z nich.

 

Podiel stavieb na báze dreva v krajinách EU

Škandinávia: 70 %

Nemecko: 50 %

Rakúsko: 45 %

Česko: 20 %

Slovensko: 10 %

 

 

Informácia pre médiá:

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. Je riadnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Zväz priemyslu Slovenska (ZPS).

 

ZSD SR založilo v roku 1997 šestnásť (16) zakladajúcich spoločností a k októbru 2013 združuje viac ako sto členských spoločností, ktoré zamestnávajú celkom vyše štyritisíc zamestnancov. Všetky súčasné členské spoločnosti ZSD SR sú predstaviteľmi odvetvia spracovania dreva alebo príbuzných odvetví (výrobné alebo obchodné spoločnosti), alebo predstavujú vedecko-výskumný potenciál, svojou činnosťou neznečisťujú životné prostredie a vyvíjajú množstvo proexportných aktivít. V rámci ZSD SR pracuje päť sekcií.

  • Drevárska sekcia ZSD SR

  • Nábytkárska sekcia ZSD SR

  • Sekcia obchodníkov so slovenským nábytkom ZSD SR

  • Sekcia dodávateľov technológií a materiálov ZSD SR

  • Sekcia drevostavieb ZSD SR

 

ZSD SR je členským zväzom:

- Európskeho zväzu výrobcov drevostavieb (EFV), so sídlom vo Viedni

- Európskej federácie výrobcov strojov pre spracovanie dreva (EUMABOIS) s výkonným sídlom v Milanofiori (www.eumabois.com).

 

Kontakt:

PhDr. Peter Zemaník

generálny sekretár

 

email: peter.zemanik@zsdsr.sk

mobil: 0918 474 987

Sekretariát ZSD SR

T. G. Masaryka 24

960 53 Zvolen

 

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
HELUZ
EVVA
BAUMIT
LEIER
DOMEXPO 2018
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.