bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 20.06.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Dom jedným ťahom

Spoločnosť PREFA BYTČA – HRABOVÉ. SK, s.r.o. uvádza na trh nový systém výstavby rodinných a obytných domov (do max. 4 nadzemných podlaží). Systém sa nazýva príznačne „Dom jedným ťahom“. Ide o bunkový konštrukčný nosný systém, kde prvky nosného systému tvoria prefabrikované steny z vystuženého ľahkého betónu Liapor.

 

 

Zvládnuť postaviť rodinný dom klasickou technológiou v krátkom časovom období má svoje technologické hranice, a preto montovaný spôsob výstavby Domov jedným ťahom z veľkoplošných dielcov je veľkou výhodou. Technológia montáže prefabrikovaných dielcov dokáže skrátiť dobu výstavby hrubej stavby rodinného domu iba na 1 týždeň, domu na kľúč na max. 6 mesiacov. Výstavba domu je veľmi rýchla a presná. Stavebník tak ušetrí nielen čas, ale aj peniaze. Výhodou je aj minimum mokrých procesov na stavbe. Takmer suchá výstavba umožňuje nasťahovanie do príjemnej klímy ihneď po dokončení výstavby domu.
Vyznávači nových stavebných technológií a ekologického bývania určite ocenia možnosti moderného stavebnicového systému výstavby z veľkoplošných dielcov z ľahkého keramického betónu, ktorý umožňuje stavať rýchlo, lacno a kvalitne.

PREČO DOM JEDNÝM ŤAHOM?

 • pri minimálnej zastavanej ploche maximálna úžitková plocha – obvodový plášť sendvič 340 mm
 • rýchly stavebný systém z keramického LiaporBetónu
 • minimum mokrých procesov = minimum problémov
 • nízke energetické náklady
 • hrubá stavba do 5 dní
 • unikátny konštrukčný systém
 • optimálne tepelnoizolačné a akustické vlastnosti
 • ekologické a zdravé bývanie
 • výborná mikroklíma.

 

Základ systému – Liapor
Liapor je materiál, tvorený malými keramickými guľôčkami s výbornými úžitkovými vlastnosťami. Jednou z hlavných aplikácií Liaporu v stavebníctve je výroba ľahkého keramického betónu – LiaporBetónu. Liapor tu plní úlohu kameniva. Takáto betónová zmes má špecifickú vnútornú štruktúru, ktorá vyniká:

 • nízkou objemovou hmotnosťou (už od 500 kg/m3)
 • vysokou pevnosťou (až 40 MPa)
 • priaznivým súčiniteľom tepelnej vodivosti
 • vynikajúcou schopnosťou pohlcovať zvuk
 • vysokým stupňom požiarnej odolnosti.

Popis a vlastnosti „novej konštrukcie obvodového plášťa“

 

Základom dielcov pre „Dom jedným ťahom“ je LiaporBetón. Obvodový plášť je vytvorený zo sendvičových panelov hrúbky 340 mm. Priečny alebo pozdĺžny nosný systém tvoria priečky hrúbky 150 mm. Modulová sieť je navrhnutá na rozpätí od 4,2 m do 6,0 m (modul n x 300). Stropy sú vytvorené zmonolitnením železobetónových poloprefabrikovaných stropných dielcov (tzv. filigránov). Strešná konštrukcia je riešená dreveným krovom s pálenou krytinou (typ krytiny závisí od požiadaviek konečného užívateľa a je súčasťou projektovej dokumentácie).

 

Pri návrhu novej konštrukcie obvodového plášťa pre obytné stavby bola zohľadnená snaha zvoliť parametre konštrukcie podľa požiadaviek kladených na dom tak, aby boli vyvážené. Panely obvodového plášťa sú riešené ako sendvičové, pričom nosná časť (hr. 150 mm) a membrána (hr. 70 mm) sú vyhotovené z ľahkého betónu LC 16/18 vyrábaného z Liaporu. Tepelný izolant hr. 120 mm, medzi membránou a nosnou časťou, je vyhotovený pomocou PUR peny. Kvalita budúcej stavby je zabezpečená už pri výrobe. Dielce sú vyrábané pod odborným dohľadom a bez vplyvu klimatických podmienok. Diely vyrobené a predpripravené podľa vybraného projektu je možné na stavenisku jednoducho zostaviť a stavbu rýchlo dokončiť.

Návrh skladby obvodového plášťa bol vykonaný pre teplotnú oblasť až -18 °C, ktorá reprezentuje maximálnu náročnosť teplo-technických požiadaviek na obvodovú konštrukciu pre celé územie Slovenska. Takáto skladba dovoľuje uvažovať s minimálnym tepelným odporom Rmin = 5,0 (m2.K/W) v zmysle STN 730540-2:2002.
Hrúbka tepelnej izolácie bola určená výpočtom pri zvolenom riešení s tenšou nosnou stenou, väčšou hrúbkou izolácie a vrstvy z ľahkého betónu – požadované parametre sa tak dosiahli pri menšej hrúbke steny a menších nákladoch.
Skladba obvodového plášťa bola posúdená z hľadiska rizika kondenzácie vodných pár, tepelných a difúznych odporov vrstiev a priebehu teplôt a parciálnych tlakov, celoročnej bilancie vlhkosti (s/bez vplyvu slnečného žiarenia), posúdenie celoročného vlhkostného režimu konštrukcie, a posúdenie hygienického kritéria (riziko vzniku plesní) v kúte a mimo kúta.
Posúdením sa došlo k záveru, že takéto technické riešenie obvodového plášťa je hygienicky vyhovujúce a nie je predpoklad vzniku plesní.

Konštrukčný systém


Zvislé konštrukcie – steny
Všetky zvislé konštrukcie (obvodové, vnútorné nosné aj deliace steny) sú navrhnuté a vyrobené ako veľkoplošné dielce z ľahkého keramického LiaporBetónu, pevnostnej triedy 18 MPa a objemovej hmotnosti len 1 400 kg/m3.


Stropná konštrukcia
Skladá sa z masívnych prefabrikovaných polostropných dosiek s monolitickou nadbetonávkou (vznikne tuhá stropná tabuľa). Hrúbka dosiek v závislosti od typu rodinného domčeka je 18 cm až 20 cm.


Schodiská
Montované, celoposchodové točité schodisko je uložené v dolnej časti na základovú dosku, v hornej časti na stropnú tabuľu (ozub) a ďalej zapustené pomocou dvoch konzol do obvodovej steny. Je taktiež odliate z LiaporBetónu. Schodisko umožňuje akúkoľvek neskoršiu povrchovú úpravu.


Riešenie inštalácií
Použitá elektrická sústava (zložená zo škatúľ, trubiek, viečok, spojok) umožňuje jednoduché umiestnenie elektrických rozvodov, TV, telefónu.


Kúrenie, voda, odpady
Rozvody sú vedené v konštrukcii podlahy, v mieste napojenia je vyrobená drážka v stenovej konštrukcii. Hĺbka a veľkosť drážky je dimenzovaná podľa typu zariaďovacieho predmetu. Našou snahou je v maximálnej miere pri všetkých typoch domov smerovať umiestnenie hygienických centier „nad sebou“, a tým zjednodušiť a zlacniť montáž týchto inštalácií.


Detaily stykov konštrukcie
Návrh stykov dielcov je urobený s dôrazom na elimináciu prípadných viditeľných vlasových trhliniek, ktoré vznikajú spojením rôznych materiálov. Z týchto dôvodov je veľkosť jednotlivých dielcov volená tak, aby v mieste spojenia v interiéri napr. obvodových prvkov, bola ukotvená priečka. Jednotlivé styky stien sú vyriešené pomocou lanových kotiev, ktoré zaručujú jednoduchú montáž a veľmi spoľahlivý spoj.
Optimálne vyhotovenie stykov panelov s ohľadom na minimalizovanie vzniku tepelných mostov je realizované dodatočným zaizolovaním stykov polyuretánovou penou.

Spoločnosť PREFA BYTČA – HRABOVÉ. SK, s.r.o. ponúka svojim zákazníkom nasledovné služby súvisiace s realizáciou bytového domu:

 • konzultačnú činnosť pri výbere typu domu + vypracovanie cenovej ponuky na zhotovenie hrubej stavby
 • projektovú dokumentáciu na jednotlivé typy domov (typy sú uvedené na www.prefabytca.sk)
 • realizáciu základovej konštrukcie a hrubej stavby domu.

 

PREFA Bytča – Hrabové.SK,s.r.o.
014 01 Bytča
tel.: 041 / 522 32 83
fax: 041 / 553 33 76
e-mail: odbyt@prefabytca.sk
www.prefabytca.sk

Detail okno- stena

Detail spojenie panelov

Detail  stena omietka

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
BAUMIT
DOMEXPO 2018
HELUZ
EVVA
LEIER
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.