bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 16.07.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Dovolenka vo vlastnej záhrade

Ďalším krokom je vybudovanie miestnosti pre úpravňu vody. Táto sa najčastejšie buduje hneď pri bazéne pričom využijeme bočnú alebo zadnú stenu bazénu. Realizuje sa v rovnakej hĺbke ako bazén v rozmere 2 500 x 2 500 x 1 500 mm. Do tejto technickej miestnosti je potrebné zabezpečiť prívod elektriky pre ovládanie osvetlenia a prípadne ďalšie elektrické prvky, pitnej vody pre napúšťanie bazénu a kanalizačnú prípojku o priemere min. 110 mm. V prípade, že uvažujeme s vyhrievaním bazénu prostredníctvom plynového kotla, privedieme do technickej miestnosti aj primárny a sekundárny rozvod teplej vody a ovládací kábel pre riadenie ohrevu.

 

Povrchová úprava stien bazénu musí byť prevedená cementovou omietkou bez obsahu vápna alebo flexibilným stavebným lepidlom. Steny musia byť do hladka opracované.

 

 

 

Stavebná príprava bazénov s prepadovým žľabom

 

Tieto bazény sa líšia od bazénov typu Skimmer tým, že hladina vody v nich je v jednej výške s okolitým terénom.

 

Výkopy sú prakticky totožné s bazénmi Skimmer, akurát šírku takéhoto bazénu kopeme väčšiu od skutočného rozmeru bazénu o cca 500 mm, ak pri bočných stenách budú umiestnené potrubné rozvody.

 

Nasleduje zásyp štrkového lôžka 200 mm a betonáž železobetónovej dosky s dvojitým armovaním 200 mm. V dne bazénu ponecháme voľný nezabetónovaný žľab v šírke 150 mm a hĺbky 200 mm podľa pokynov dodávateľa technológie bazénu.

 

Čo sa týka ostatných stavebných postupov na bazéne či technickej miestnosti tieto sa nelíšia od bazénov Skimmer.

 

Profil prepadového žľabu sa stavebne zhotovuje podľa výkresov, ktoré dodá dodávateľ technológií. Je potrebné dodržať vysokú presnosť nivelety prepadovej hrany 0,0/1 mm.

 

Povrchová úprava stien a dna bazénu musí byť čo najviac hladká a materiál pre povrchovú úpravu nesmie obsahovať vápno.

Kto o nej nesníva? O bazéne vo vlastnej záhrade, o pôžitku z kúpania s priateľmi, s rodinou, kedykoľvek a v súkromí. Ešte pred pár rokmi predstavoval bazén luxus, ktorý si bežní ľudia nemohli dovoliť. Súčasné technológie a cenová dostupnosť umožňujú splniť tento sen takmer každému. Samotnej stavbe bazénu však predchádza stavebná príprava, ktorú nám priblíži firma POOL-TECH…

 

 

 

Stavebná príprava bazénov typu Skimmer

 

Na úvod priblížime čo znamená pojem Skimmer. Ide o to, že v týchto bazénoch hladina vody siaha cca 15 cm pod horný okraj bazénu.

 

Pri výkopových prácach na bazénoch je potrebné kopať jamu hlbšiu o 400 mm ako bude skutočná hĺbka bazénu. Podobne šírku bazénu kopeme väčšiu od skutočného rozmeru bazénu o cca 300 mm, ak pri bočných stenách budú umiestnené potrubné rozvody.

 

Väčšia šírka je potrebná pre možnosť osadenia týchto rozvodov.

 

Po výkopových prácach je potrebné realizovať v dne bazénu zásyp štrkového lôžka 200 mm a následne vybetónovať železobetónovú dosku s dvojitým armovaním (sieťovina 150 x 150 x 8 mm). Pred betonážou dosky si treba pripraviť prepojenie pre bočné steny a vynechať armovaciu výstuž v dostatočnej dĺžke nad doskou.

 

Do dna bazénu osadíme dnový výpust, pričom sa riadime pokynmi dodávateľa technológie bazénu. V stenách bazénu vynecháme otvory pre osadenie elementov recirkulácie a osvetlenia bazénu podľa dokumentácie dodávateľa technológie.

 

Ak staviame bazén z betónových tvárnic, musíme myslieť na dvojité zvislé a dvojité horizontálne prepojenie tvárnic armovacou oceľou do 8 mm. Konečnú výšku bazénu ukončujeme betónovým vencom z liateho betónu min. výšky aspoň 100 mm.

Protiprúdy

 

Vynikajúcim doplnením bazénu, s ktorým treba rátať už pri stavebnej príprave, je protiprúdová technológia. S týmto zariadením prinesiete do svojho bazénu kúsok morských vĺn. Ak chcete zvýšiť kondíciu, chcete si osviežiť svoje telo, protiprúdové zariadenie prinesie do vášho bazénu kúsok života. Vďaka rôznym výkonovým variantom čerpadiel protiprúdové zariadenie je vhodné pre rekreačných, ale aj pre profesionálnych plavcov. Ľahko ovládateľné nasávanie vzduchu a regulácia množstva vody zvyšuje radosť z kúpania pre celú rodinu.

 

 

 

Text a Foto: Nagy Jozef

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
BAUMIT
DOMEXPO 2018
HELUZ
EVVA
LEIER
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.