bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 15.08.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Fotovoltaika – obnoviteľný zdroj elektrickej energie

Ceny energií z neobnoviteľných zdrojov neustále rastú a fotovoltaika je jedným z ekologických spôsobov, ako sa stať výrazne energeticky sebestačný. Jej využitie zaťažuje životné prostredie len minimálne.

Fotovoltaický jav je známy už od prvej polovice 19. stor. Fotóny zo slnečného žiarenia dopadajú na vhodný polovodičový materiál (spravidla kremík). Z kryštalickej mriežky polovodiča sa uvoľňujú voľné elektróny a zostávajú v ňom tzv. diery. Potom sa usmerňuje tok voľných elektrónov tak, aby prešli elektrickým obvodom a vydali energiu získanú z fotónov, skôr ako budú opäť pritiahnuté do voľných dier.
Vďaka masívnej sériovej výrobe panelov, pokročilým postupom a technológiám, neustále klesá ako cena fotovoltaických panelov, tak energetická náročnosť ich výroby.
Fotovoltaická elektráreň (FVE) sa skladá z určitého množstva fotovoltaických panelov, kabeláže a ďalších konštrukčných prvkov. Nevyhnutnou súčasťou je menič, ktorý zaisťuje premenu jednosmerného prúdu z panelov na bežný striedavý prúd. K stavbe FVE sa využívajú zvlášť strechy domov, výrobných hál alebo tiež odľahlých chát. Inštalácia na streche je najvýhodnejšia aj po stránke bezpečnosti, kedy odpadajú náklady na stráženie elektrárne. Ideál-na je sedlová strecha orientovaná na juh, so sklonom 35 – 45 %. Napriek tomu aj elektráreň orientovaná na západ či východ sa vyplatí! Vyrobí len o 20 % menej energie než elektráreň orientovaná na juh.
Fotovoltaika na Slovensku – ktorý režim pripojenia vybrať?
Na Slovensku existujú dva režimy pripojenia FVE do distribučnej sústavy, plus ďalšia možnosť – ostrovný systém.

Ktorý je ale výhodný pre mňa?
1. Režim „priameho predaja“
= všetku elektrinu, ktorú vyrobíte, predáte distribútorom elektriny za
259,17 €/MWh.

2. Režim „pripojenie s meraním na svorkách generátora“
= vyrobenú elektrinu spotrebujete (TV, pračka, PC atď.) a čo nespotrebujete, predáte do distribučnej sústavy. Toto je pre vás výhodnejší variant – nemôžete nič stratiť, len získať. Za elektrinu odovzdanú do siete účtujete 259,17 €/MWh. Za tú časť vyrobenej elektriny, ktorú využijete sami, potom účtujete 204,17 €/MWh. Vaša elektrina vás tak vyjde na
55 €/MWh, čo je výrazne menej, ako by ste zaplatili pri nákupe od distribútora. Pri spotrebe cca 50 % vyrobenej elektriny sa vám investícia vráti do cca 9 rokov.

3. Režim „ostrovný systém“
= všetku vyrobenú elektrinu spotrebujete, vaša FVE nie je pripojená do distribučnej sústavy a vyrobenú elektrinu nikomu nepredávate. Režim „ostrovný systém“ je vhodný pre odľahlé oblasti, chatové osady a pod.
 
Ako vyberať komponenty pre vašu FVE?
Fotovoltaické panely
Dôležité aspekty pri výbere sú napr.:
  • účinnosť panelov
  • odolnosť skla aj rámu → pre použitie i v extrémnych podmienkach
  • kvalita doložená certifikátmi → testy z dôsledných nemeckých skúšobní, ale aj napr. testy pre tvrdé kanadsko-americké podmienky
  • záruky → min. 5 rokov na materiál, 12 rokov na min. 90 % výkonu a 25 rokov na min. 80 % výkonu.

Váš dodávateľ FVE by mal byť schopný ponúknuť kvalitu aj pri ďalších komponentoch FVE – meničov, konštrukčných prvkov a ďalšieho príslušenstva. Určite sa spojte s odborníkmi!

Text: Jana Netíková
Foto: JOYCE ČR
FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
LEIER
EVVA
DOMEXPO 2018
HELUZ
BAUMIT
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.