Majte spotrebu pod kontrolou vďaka energetickému certifikátu.

Chcete bývať v nízkoenergetickom dome?

Na prvý pohľad je to rozumné jednoduché rozhodnutie. Na slovenskom trhu je viac ako stovka stavebných spoločností, ktoré majú vo svojej ponuke nielen klasické, ale aj nízkoenergetické a pasívne domy. Ak by ste však išli do hĺbky zistíte, že väčšina z nich používa slovo „nízkoenergetický“ len ako reklamný slogan. V lepšom prípade sa preukážu certifikátom o známke kvality s tvrdením že ich vzorový dom prešiel nezávislou kontrolou. Je to však tiež len určitá forma reklamy. To, že si nechali skontrolovať jeden dom, na ktorom si dali zvlášť záležať, neznamená, že každý ďalší, ktorý postavia podľa toho istého projektu, bude tiež nízkoenergetický. Rozdiel totiž navonok vôbec nevidieť, skrýva sa v kvalite odvedenej práce jednotlivých detailov. V konečnom hodnotení tak môže identický dom dopadnúť rôzne, pravdaže za predpokladu, že na ňom bude vykonaná aj kvalitná diagnostika. Nie všetko sa však dá dodatočne skontrolovať a niekedy na to treba čas, aby sa chyby prejavili. Existujú však diagnostické nástroje ako termovízia a Blower door test (kontrola vzduchotesnosti), ktoré dokážu odhaliť mnohé nedostatky.

Takto"nevidno" pasívny dom!

Čo vám prezradí energetický certifikát?

Energetický certifikát je legislatívou veľmi presne zadefinovaný dokument, ktorý obsahuje všetky údaje o energetickej náročnosti danej budovy. Dá sa z neho určiť presná spotreba energií na vykurovanie, zohrievanie vody, straty vetraním, solárne zisky a ďalšie údaje. Pri výpočtoch sa vychádza zo štatistických údajov danej lokality. Sumár všetkých týchto údajov sa následne zhrnie a budova sa zaradí do konkrétnej energetickej triedy. Niektoré projekty sú navrhované tak, aby splnili iba zákonom stanovený rámec, a tak, ak sa navyše stavebník rozhodne nevhodným spôsobom šetriť (na zateplení), sa môže stať, že bude mať problém vôbec skolaudovať.

 

V prípade, že ste si dali postaviť nízkoenergetický dom, musí byť aj v energetickom certifikáte uvedené, že je zaradený do energetickej triedy „A“. Ak tomu tak nie je, tak ste sa stali obeťou marketingu a zistíte že ste v zmluve o dielo nemali napísané slovo nízkoenergetický, ale nízkonákladový alebo úsporný alebo iný blízky názov, ktorý však nič konkrétne nevyjadruje.  V susedných štátoch už na toto niektoré spoločnosti doplatili a musia teraz doplácať rozdiely medzi sľubovanou a skutočnou spotrebou. Na Slovensku sa žiaľ nikto k takémuto kroku neodhodlal a tak sa moderný výraz „nízkoenergetický“ predáva ku každému druhému domu.

 

Energetická certifikácia sa vykonáva pri:

 • predaji alebo prenájme budovy,
 • po dokončení novej budovy,
 • významnej obnove existujúcej budovy,
 • pri zateplení, prístavbe alebo nadstavbe.

   

Energetická certifikácia sa vykonáva pre:  

 • rodinné domy,
 • bytové domy,
 • administratívne a polyfunkčné budovy,
 • budovy iného charakteru.

Čo ak je váš dom podľa energetického certifikátu nízkoenergetický, ale spotreba tomu nezodpovedá?

Je to jasný prejav zle odvedenej práce. Buď sú na vašom dome rozsiahle tepelné mosty a mnohé detaily neboli dotiahnuté do správneho konca, alebo je váš dom nedostatočne utesnený a prievan vám vyťahuje všetko teplo.
Na to čo je skutočnou príčinou týchto strát vám exaktne odpovie kvalitná diagnostika.  Tejto problematike sa však venuje len malý okruch ľudí, aj to zväčša  len okrajovo s obmedzeným prístrojovým vybavením.

Čo je Blower door test a na čo slúži?

 

Blower door test nám slúži na odhalenie a lokalizáciu netesností v konštrukcii.

Ak máme dom netesný a vzniká nám v ňom samovoľný prievan, hovoríme o nežiaducej výmene vzduchu. Okrem toho, že takéto úniky môžu spôsobovať, bez ohľadu na hrúbku zateplenia, výrazné tepelné straty, dochádza hlavne k vysokému riziku vzniku poškodenia objektu. V netesných miestach dochádza k rýchlemu vyzrážaniu sa vzdušnej vlhkosti, čo vedie k lokálnym poruchám (znehodnotenie izolácie, vznik plesní...).

Výmena vzduchu v budove by sa mala riadiť najmä hygienickými potrebami používateľa, nemala by však spôsobovať neprimerané tepelné straty. Preto by mala byť budova vybavená vetracím systémom umožňujúcim kontrolu a reguláciu množstva vzduchu privádzaného do budovy a odvádzaného von. V prípade, že je dom netesný, tak prudko klesá aj účinnosť takéhoto zariadenia. Dá sa to prirovnať k situácii, kedy by ste mali v aute pustenú klimatizáciu a zároveň pootvorené okná.

Osadenie zariadenia do dverí.

Pre všetky novostavby a už existujúce stavby má vykonanie Blower doortestu odporúčací charakter, v prípade nízkoenergetických alebo pasívnych domov je splnenie tejto podmienky nevyhnutnosťou. Dosiahnuť dobré výsledky však nie je jednoduché a tak sa mu stavebné spoločnosti zo všetkých síl bránia.Protokol z Blower doortestu je zároveň podkladom pre vypracovanie energetického certifikátu, ktorým spečatíte svoje snaženie.

Najčastejšie používanou veličinou pri hodnotení Blower door testom je intenzita výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa (n50 (h–1)). Hovoríme o násobku množstva vzduchu v objekte, ktorý sa pri pretlaku (podtlaku) 50 Pa vymení za jednu hodinu. Predpisy pre certifikáciu pasívnych domov požadujú hodnotu n50 nižšiu ako 0,6 h–1, pre nízkoenergetické domy so spätným získavaním tepla sa odporúča hodnota 1,0 h–1, pri domoch s núteným vetraním 1,5 h–1, a pre domy s prirodzeným vetraním si vystačíte s hodnotou 4,5 h–1.

Rozdiel v spotrebe medzi dobre a zle utesneným identickým domom môže v prípade pasívneho domu dosiahnuť až dvojnásobný rozdiel.

 

Modrá zobrazuje prúdenie vzduchu v podkroví

Čo je termovízia a na čo slúži?

Cieľom termovízneho merania je rýchlo, prehľadne a detailne určiť kritické miesta na objekte, kde dochádza k prestupu tepla.

 

Možnosti využitia:

 • odhaľovanie tepelných mostov, konštrukčných chýb, prestupov tepla a dutín vo vonkajších konštrukciách;
 • určenie rizikových miest pre vznik plesní a vlhkosti;
 • kontrola podlahových a stenových systémov vykurovania v interiéri;
 • odhalenie prehrievania elektrických káblov, spojov, prístrojov a zariadení.

 

Vykonanie termovízneho merania sa odporúča pred zateplením, s cieľom lokalizovať kritické miesta. Prípadne po realizácii ako kontrola kvality vykonanej práce. Hlavnou a zásadnou podmienkou pre vykonanie termovízneho merania je, aby bol objekt v čase merania vykurovaný s vonkajšiou teplotou okolo nuly.

 

Veríme že vám uvedené informácie boli nápomocné. Len kvalitné služby môžu prinášať kvalitné výsledky.

 

Text a foto: Ing. Pavol Hošták

Asex, s.r.o.

Modrá zobrazuje zatekanie popod izoláciu