bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 15.08.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Minimálna strata priestoru, maximálny izolačný výkon

V rámci verejnej diskusie o klimatických zmenách sa na tepelnú izoláciu budov kladú stále vyššie požiadavky. Súbežne s týmto vývojom sa v mnohým mestách uskutočňuje dodatočné zatepľovanie a rozsiahle modernizácie fondu budov. O zatepľovaní polystyrénom či minerálnou vatou už určite počul každý, ale počuli ste už niekedy o vákuových tepelných izoláciách?

 

Najmä pri rekonštrukcii historických budov sa často stáva, že ich nemožno zatepľovať zvonku, keďže to nedovoľuje historická fasáda. V tomto prípade sa často navrhuje zateplenie zvnútra. Konvenčné zatepľovacie systémy minerálnou vatou alebo polystyrénom však prinášajú so sebou nežiaduci jav výrazného zmenšovania obytného priestoru. Pri izolovaní vonkajšej steny zvnútra však ide v mnohých prípadoch o každý centimeter. Nakoniec tu ide o prenajímateľné a úžitkové obytné plochy, ktoré sú vo veľkých mestách stále cennejšie.
Niečo podobné čaká izolácie pasívnych domov, keď pri šikmej streche priestor medzi krokvami neumožňuje osadiť 30 cm hrubú tepelnú izoláciu a musia sa hľadať ďalšie možnosti na osadenie zvyšnej izolácie nad krokvami, alebo pod krokvami, čo znova poriadne ukrojí z obytného priestoru.
Minimalizácia strát obytného priestoru zabudovaným izolačným materiálom pri súčasnej maximalizácii úspor energie si už vyžaduje špecializované prístupy. Riešením bezpochyby sú vákuové izolácie.

Ako to funguje?
Väčšina konvenčných tepelných izolácií funguje na princípe zadržovania suchého vzduchu, ktorý je dobrým izolantom, a tým sa dosahujú vlastnosti viac menej podobné tepelnej vodivosti nehybného vzduchu. Vákuové izolácie sú o krok ďalej. Omnoho lepšie hodnoty je totiž možné dosiahnuť vtedy, ak je z izolačného materiálu odsatý vzduch.
Vákuové izolačné panely (VIP) pozostávajú z jadra z modifikovanej kyseliny kremičitej, ktorá znižuje prestup tepla vedením (pohybom tuhých telies). Ďalšou súčasťou VIP je vzduchotesný a mechanicky tuhý obal, ktorý umožní trvalé odčerpanie vzduchu a bezporuchovú manipuláciu s panelmi. Kyselina kremičitá sa pod vákuom uzavrie viacvrstvovou fóliou z hliníka a umelej hmoty a bezpečne sa zvarí. Výsledkom je tuhá, extrémne tenká izolačná platňa. Elastický tesniaci pás na hranách uzatvára stykové špáry, a tým rieši tepelné mosty. Dosahujú súčinitele tepelnej vodivosti na úrovni pätiny až desatiny hodnoty bežných izolácií.
Použitie vákua na zemskom povrchu je však problematické, preto sú tieto izolácie zatiaľ pomerne drahé a sú extrémne citlivé na mechanické poškodenia. Nie je teda možné do nich vŕtať, rezať alebo ich inak upravovať. Pri najmenšom poškodení totiž môže vákuum unikať a izolácia stráca svoje schopnosti, čo však navonok nie je pozorovateľné. K porušeniu môže dôjsť už počas prepravy, takže pred inštaláciou by mali byť panely testované, či je vákuum stále prítomné a izolačný účinok zaručený. K sústavnému sledovaniu tlaku v paneloch boli vyvinuté malé tlakové senzory, ktoré bezdrôtovo posielajú dáta do počítača a takto je možné sledovať funkčnosť celého systému.

VacuPad
Keďže dosiaľ nejde o výrazne rozšírenú metódu zatepľovania a výrobcov VIP  je ako šafranu, zamerajme sa na novinku v tejto oblasti. Ide o materiál VacuPad 007 výrobcu ISOVER. S týmto produktom  jeden z lídrov trhu tepelných izolácií zavádza nový vysoko výkonný izolačný systém. VacuPad 007 má tepelnú vodivosť λ = 0,007 W/mK a je takto omnoho lepší ako všetky tradičné izolačné látky. Používa sa predovšetkým tam, kde sa vyžaduje extrémny izolačný účinok pri minimálnej montážnej hrúbke. Len pre porovnanie, v súčasnosti najlepší súčiniteľ tepelnej vodivosti minerálnej vlny je λ = 0,030 W/mK.

V súčasnosti spoločnosť ISOVER ponúka tri vákuové izolačné panely:
Kontur VVP 007 je predsadený škrupinový VacuPad pre účinné izolovanie vonkajších stien zvnútra. Jeho hlavnú oblasť použitia vidno jednak v pamiatkovo chránených budovách, ako aj pri podnikateľských nehnuteľnostiach a nájomných domoch vo vnútorných mestách.
Podkrokvový VacuPad, Integra UVP 007, pre optimálnu dodatočnú izoláciu šikmých striech.
Topdec DVP 007 pre izolovanie pivničných stropov prináša pri malej konštrukčnej výške najlepšie možné využitie.
Kde sa používa
Mimoriadne vhodné je použitie vákuových izolácií pri vnútornom zatepľovaní obvodových stien. Ale aj pri izolovaní nízkych pivničných chodieb alebo dodatočnom podkrokvovom izolovaní na streche rodinného domu možno montážnu hrúbku izolácie minimalizovať a energetický výsledok maximalizovať.

Montáž
Panely VIP sa vyrábajú v rozmeroch stavebných izolačných dosiek, ich hrúbka je malá, od 2 do 8 cm. Pretože sa nedajú prirezávať, odporúča sa vopred vyhotoviť výkres kladenia, ktorý zohľadňuje tepelné mosty, prierazy alebo stavebné zvláštnosti. Stenové alebo strešné plochy, ktoré nemožno obkladať vákuovou izoláciou, možno bez problémov premostiť flexibilnou minerálnou vlnou s pripojením bez medzier. Celkový výsledok zaizolovanej plochy pritom zostáva energeticky účinnejší, ako by to bolo možné s tradičnými izolačnými látkami.
Vákuové izolácie sú mladou technológiou s veľkou budúcnosťou. Sú šancou a alternatívou pre projektantov a architektov.

Text: v spolupráci s SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
Foto: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
BAUMIT
HELUZ
LEIER
DOMEXPO 2018
EVVA
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.