bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 15.08.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Možnosti stvárnenia povrchov vonkajších fasád

Hladké alebo drsné, biele, čierne alebo farebné, homogénne alebo štruktúrované, s tenkou či hrubou vrstvou: omietky a omietnuté konštrukcie sa prezentujú už od najstarších kultúrnych dejín ľudstva v nespočetných štruktúrach a variantoch.

Zdanlivo zastaraný materiál sa vďaka neustálemu vývoju stal v súčasnosti high-tech výrobkom, ktorý ako súčasť komplexných fasádnych systémov preberá celkom nové úlohy, ako sú zvýšené úspory energie alebo zníženie škodlivín v ovzduší.

Fasádne omietky pre začiatočníkov
Omietky tvoria početnú skupinu materiálov s rôznymi vlastnosťami. Ich rozmanitosť siaha od čisto minerálnych cez organicky viazané, pastózne omietky až po špeciálne materiály, ako sú sanačné, ľahké alebo izolačné omietky. Ako si však z tejto širokej ponuky vybrať vhodnú omietku?

Na začiatku je potrebné urobiť analýzu podkladu. Je nový? Je starý? Skladá sa materiál stien z betónu, pórovitého betónu, tehál, prepojeného systému tepelnej izolácie, alebo izolovanej konštrukcie dreveného rámu? Práve v prípade posledne uvedenej konštrukcie je dôležitý povrch, ktorý čo najlepšie prepúšťa vodnú paru. Následne je potrebné skontrolovať okolie. Stojí budova na voľnom priestranstve? Na vidieku alebo v meste? Nachádzajú sa na susedných budovách výrazné riasové porasty alebo iné znečistenia? S akým mechanickým zaťažením je nutné počítať?
Tmavé tóny potrebujú ochranu
V súčasnosti neslúži fasádna omietka iba ako ochrana pred poveternostnými vplyvmi, ale zároveň vytvára „optické prepojenia“ medzi konštrukciou a pozorovateľom. Ako teda má vyzerať plocha pre omietnutie? Akú má mať štruktúru? Aký farebný tón? Oba prvky ovplyvňujú vizuálny efekt – drsné omietky poskytujú vďaka svojmu tieňovému povrchu iný farebný účinok než jemnozrnné varianty. Ak ide o bielu fasádu, je na výber množstvo materiálových systémov. Výber sa však zužuje vtedy, ak sa rozhodnete pre obzvlášť intenzívne alebo tmavé odtiene. Tieto odtiene možno prijať iba ako „nadkritické“ systémy, to znamená, že vyžadujú toľko pigmentu, že sa pomocou spojiva nedajú plnohodnotne pokryť. To môže mať svoje následky. Už po niekoľkých rokoch vzniká riziko, že sa odbúravaním spojiva v dôsledku UV žiarenia a vlhkosti prejaví rušivé „kriedovanie“. V závislosti na použitom type sa môže pigment dokonca rozložiť, čím sa zásadne zmení vzhľad farebného odtieňa. Predovšetkým v exponovaných polohách prebieha tento proces rýchlejšie. Zmena farby na budove môže v závislosti na poveternostných podmienkach prebiehať rôzne, a prejaviť sa v rôznych odtieňoch. V prípade tmavých farebných odtieňov sa preto odporúča omietku zabezpečiť dvojnásobným náterom. Stálosť farby sa tým podstatne zvýši. Vďaka zníženej pórovitosti sa zvýši aj rezistencia proti riasam a znečisteniu. Jeden náter, ktorý sa tiež nazýva egalizačný náter, slúži iba k tomu, aby sa v čase odovzdania vytvoril dojem opticky homogénneho povrchu. Obzvlášť pri minerálnych omietkových systémoch, ktoré majú sklon k vytváraniu výkvetov, je egalizačný náter uprednostňovaným prostriedkom, avšak čo sa týka funkčnosti, nedá sa porovnať s nátermi podľa EN 18363.

Podmienky: podklad, čas a počasie
Staré pravidlo, že konečný výsledok záleží na kvalite základu, platí aj pre fasádne omietky. Z tohto dôvodu vyžadujú savé podklady podkladový náter pred samotným nanesením omietky. Ak ušetríte na podkladovom nátere, budú hotové plochy výraznejšie pórovité, a teda viac nasávajúce, čo opäť vedie ku kratšej životnosti. V dôsledku rozdielneho priebehu vysychania sa tiež nepodarí vytvoriť jednotný farebný odtieň. Čím jemnejšia je zrnitosť vrchnej omietky, tým väčšiu pozornosť je potrebné venovať podkladu – v rozptýlenom svetle sa omnoho výraznejšie prejavia všetky nerovnosti.

Dlhotrvajúca a bezchybná práca je predpokladom pre úplné vyschnutie jednotlivých vrstiev. Práve na jeseň alebo v zime však môže kondenzácia vodnej pary i navzdory tomu, že sa plocha zdá byť suchá, opäť spôsobiť preniknutie vody do systému a predĺžiť už aj tak dlhý čas schnutia, a dokonca aj vymyť látky rozpustné vo vode. Viditeľné následky sa však často ukážu až pôsobením poveternostných podmienok po určitej dobe.

Spodná teplotná hranica pre spracovanie a schnutie omietok sa spravidla pohybuje okolo cca 5 °C. Špeciálna technológia spojív organicky spojených materiálov už ale umožňuje spracovávanie a vysychanie od 1 °C. Teplotné hranice existujú aj smerom hore. Pri teplotách podkladu a teplote vzduchu v rozsahu nad 35 °C nemožno vodou riediteľné systémy odborne spracovávať, pretože sušenie prebieha príliš rýchlo. Aj vlhkosť vzduchu je dôležitá: ideálne sú hodnoty od 50 do 75 %, pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 95 % by sa už nemali spracovávať vodou riediteľné systémy, pretože vysychanie už neprebieha.
Spojený účinok teploty, vzduchu a povrchu sa ukáže predovšetkým v tom, že tmavé povrchy môžu byť veľmi horúce aj v zime. V strednej Európe dosahujú vo februári rovnako ako aj v auguste teplotu až 80 °C. Ohriatie pritom prebieha prekvapivo rýchle, už za 30 minút sa môže teplota omietky až strojnásobiť. V takýchto situáciách je potrebné zastaviť spracovanie a prejsť na plochy odklonené od slnka, prípadne plochy dostatočne zatieniť.

Myslite systémovo
Nie je omietka ako omietka, ide o celú skupinu materiálov s najrôznejšími vlastnosťami pre rôzne oblasti použitia, s rôznymi optickými kvalitami a celkom špecifickými predpokladmi. Navyše tvoria fasádne omietky takmer vždy systémy, ktoré sa skladajú zo vzájomne zladených produktov. Jednotlivé omietkové systémy by sa preto nemali miešať. Všetky tieto skutočnosti je nutné zohľadniť pri výbere typu materiálu a štruktúry omietky pre konkrétny projekt a jeho špecifiká, a tiež odsúhlasiť výber s partnermi na stavbe.

Viac informácií na www.sto.cz
FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
BAUMIT
EVVA
HELUZ
LEIER
DOMEXPO 2018
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.