Nová záhrada verzus Záhrada v novom šate

Každý pozemok má svoje špecifické čaro. V niektorých priestoroch ho stačí podporiť, v iných je potrebné ho nanovo objaviť. Príklady novej záhrady v Považskej Bystrici a rekonštruovanej záhrady v Nitre sú nielen inšpiráciou, ale i ukážkou rôznych prístupov k tvorbe exteriéru, šitého na mieru.

Návrh záhrady v Považskej Bystrici

Autor projektu: Ing. Katarína Brojová, Ing. Michaela Šmeringaiová

Realizácia projektu: Leto 2019

Návrh exteriéru novostavby v Považskej Bystrici je príkladom, že aj na menšom pozemku môže vaša záhrada dýchať priestorom a atmosférou domácej pohody. Pozemok je situovaný v rozrastajúcej sa zástavbe rodinných domov, ktorá ohraničuje takmer celý priestor záhrady. Požiadavkou klientov preto bolo vytvorenie dostatočného súkromia, bez straty pocitu otvoreného priestoru a trávnatej plochy.

Návrh riešenia využíva zložité rozloženie priestoru do tvaru písmena U. Záhrade tak dominuje preslnený centrálny trávnik v kontraste s okrajovými časťami záhrady, kde sú sústredené všetky oddychové aktivity. V záhrade tak nájdete nielen pobytovú terasu, altánok s plochou na grilovanie, ale aj úžitkové záhony, výsadbu ovocných krov i kvitnúcu predzáhradku s priestranným parkovaním.

Vhodné využitie vzrastovej zelene vo forme stromov a živého plotu vizuálne oddeľuje priestor od susedov a zároveň dotvára celkový charakter záhrady. Pocit súkromia dotvára aj preklenutie terasy pergolou či výber vhodnej výplne oplotenia. Záhradu akcentujú kvitnúce trvalkové výsadby, ktoré svojím kvitnutím dotvárajú minimalistický dizajn architektúry rodinného domu.

Klienti oslovili ateliér na spoluprácu ešte pred začatím stavby, vďaka čomu bolo možné lepšie prepojiť interiér s exteriérom a koordinovať návrh záhrady spolu s dotváraním fasády domu či návrhom oplotenia. Výsledkom tohto procesu je záhrada nielen estetická, ale predovšetkým funkčná a premyslená do detailu. Výhodou kooperácie ešte pred výstavbou je i príležitosť eliminovať zbytočné výdavky, akými sú napríklad dodatočná prekládka inžinierskych sietí alebo viacnásobný dovoz rovnakého materiálu pri realizácii.

Rekonštrukcia záhrady v Nitre

Autor projektu rekonštrukcie: Ing. Katarína Brojová, Ing. Michaela Šmeringaiová

Autor projektu záhrady: Ing. Dominika Šimorová

Realizácia projektu rekonštrukcie: Leto 2019

K projektu klienti prizvali ateliér s požiadavkou o dotvorenie nástupného priestoru už založenej záhrady. Pozemok je situovaný na kopci s krásnym výhľadom na Nitru. Vzhľadom na svažitý terén je záhrada rodinného domu pomerne členitá, pričom nástupný priestor pri vstupe na pozemok je vyčlenený mimo centrálnej časti záhrady. Hlavnou požiadavkou majiteľov bolo ozelenenie a spestrenie tohto priestoru, ktorý slúži ako vjazd do garáže a parkovacia plocha.

Výzvou bol nielen limitovaný priestor pre zeleň, ale predovšetkým prepojenie a zjednotenie navrhovaného dizajnu s celkovým vyznením záhrady. Vzhľadom na frekvenciu využívania tohto priestoru bolo potrebné ponechanie veľkej spevnenej plochy. Návrh preto pracuje s rozčlenením plochy zmenou rastra a farebnosti použitej dlažby vo forme jednoduchého dizajnu, ktorý vyvažuje výškovo členená výsadba. Vytvorením zákutia s vodným prvkom a lavičkou vo výsadbe oproti vstupu na pozemok sa vytvoril v priestore uzlový bod, ktorý dominuje pohľadu každého návštevníka. Spolu s doplnením rastlín do už zapojených výsadieb a pridaním nových výsadieb v nádobách k hlavnému vstupu a zadnej terase, získala záhrada svieži nádych a svojim návštevníkom sa prezentuje v novom šate.

Vzhľadom na výmenu dlažby, bol dôležitý citlivý výber materiálov a rastlín, ktoré korešpondujú s úpravou záhrady v centrálnej časti. Jednotlivé priestory sa v návrhu prepojili opakovaním prvkov starej výsadby v novej úprave. Upravený priestor tak získal osobitý charakter a zároveň podporil súdržnosť záhrady ako celku. Výhodou takejto čiastočnej rekonštrukcie je presnejšia predstava majiteľov o užívaní záhrady a špecifikách daného priestoru, a taktiež skúsenosť s adaptáciou konkrétnych rastlinných druhov na stanovisku.