bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 16.07.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Nové trendy z Rakúska

 
 

Ešte nikdy neboli koncentrácie skleníkových plynov také vysoké ako dnes. Zmena klímy nie je len globálnym problémom životného prostredia, ale aj globálnym bezpečnostným problémom s obrovskými dôsledkami. Je to len otázka času.


Pohľad rakúskych odborníkov

 
 

Okrajová výstavba rodinných domov je z ekologického hľadiska otázna. Do popredia sa dostávajú rekonštrukcie, veľké stavby a zhustené formy bývania. A týmto smerom by sa malo pokračovať aj v oblasti podpory bytovej výstavby.

 

Nové stavebné územia sú prepojené s účinným verejným dopravným systémom. Obce by mali prevziať záväzné koncepcie zahusťovania bývania. Podporovaná sociálna výstavba by mala byť v budúcnosti realizovaná výlučne spôsobom pasívnej výstavby. Architektúra posudzovaná ešte aj dnes bez ohľadu na energetickú efektivitu je zastaralá.

Termická sanácia

 
 

Popri významnom potenciáli enrgetických úspor prináša termická sanácia s pasívnymi zložkami a nová výstavba pasívnych domov širokú paletu výhod v zdravotnej prevencii a prednostiach komfortu pre obyvateľov a užívateľov:

 • permanentný prívod čerstvého vzduchu vo všetkých miestnostiach,

 • žiadne zaťaženie ovzdušia prachom a peľom,

 • vyvarovanie sa roztočom,

 • žiaden hluk z ulíc, a tým nerušený spánok,

 • žiadne koncentrácie škodlivých látok v miestnostiach,

 • žiadna tvorba plesne,

 • pohodlná teplota povrchov – žiadna asymetria v žiarení,

 • oslobodenie od stavebného poškodenia,

 • silne zlepšená schopnosť koncentrácie.

 

Z hľadiska ekonomického je to docielenie čo najvyššej energetickej účinnosti ako aj predpoklad pre sociálne únosnú podporu bytovej výstavby a trvalej stavebnej politiky.

 

 

Pozitívne dôsledky týchto opatrení sú okrem iného:

 • redukcia nákladov na vykurovanie od 80 do 90 % za rok ,

 • dlhodobé zabezpečenie zásobovania,

 • zabezpečenie pred budúcim vývojom cien energií.

11. Medzinárodná konferencia o pasívnych domoch v meste Bregenz, 13. a 14. apríl 2007

 

S konceptom pasívnej výstavby vytvoriť trvalú stavebnú kultúru“...

 
 

Na konferencii sa zúčastnilo 1 000 expertov zo 40 krajín sveta od Kamerunu po Kanadu. Bolo to podmienené tým, že ešte nikde sa neobjavil taký zreteľný vývoj v oblasti pasívnej výstavby ako v meste Bregenz. Veľký záujem o podujatie prejavili účastníci zo zahraničia. Na konferenciu pri Bodenskom jazere prišlo okolo 680 osôb z krajín mimo Rakúska. Pomerne silne boli zastúpené škandinávske krajiny, Írsko a Kanada.

 

Nápadné je stúpajúce rozšírenie pasívnych domov v každom smere, aj vo výstavbe veľkých objektov. Ako napríklad študentské internáty, detské škôlky, školy, kancelárske priestory, bytové objekty, sanácie každého druhu a aj dom nábytku v štýle pasívnej výstavby.

 

Pasívne domy vznikajú v súčasnosti po celom svete aj v oblastiach s extrémnymi klimatickými podmienkami, ako napríklad bio-dom v Bemidji Minnesota, kde testujú známe automobilové firmy svoje produkty na odolnosť voči chladu alebo horská chata „Schießtl Haus Schutzhütte“ na 2 154 m vysokom alpskom kopci Hochschwab v blízkosti rakúskeho pútnického miesta Maria Zell.

 

S vedomím energeticky úsporných stavieb vzrástlo aj odvetvie výstavby pasívnych domov. Len v spolkovej krajine Vorarlberg zamestnáva IG Passivhaus vyše 1 000 pracovníkov.

Dedina pasívnych domov na skúšobné bývanie

 

V obci Großschönau v dolnorakúskej turistickej oblasti Waldviertel bola 12. mája uvedená do prevádzky prvá osada s pasívnymi domami na bývanie na skúšku. Šesť projektov z plánovaných 64 je už k dispozícii.

 

Waldviertel ponúka vďaka klíme ovplyvnenej kontinentom výrazné sezónne, ako aj denné kolísanie teplôt, čiže ideálne pomery na testovanie domu bez kúrenia.

 

K dispozícii je 6 rôznych vzorových pasívnych domov, od rôznych spoločností, ktoré ponúkajú energeticky optimálne bývanie v peknom prostredí. Slnkom zaplavené domy, postavené v zaistenej pasívnej kvalite, certifikované podľa klímy: aktívne kritériá, každý svojím veľkorysým vybavením skutočným domom pre pohodlné bývanie, to sú očakávania záujemcov o bývanie na skúšku.

Otočný pasívny dom v St. Christophen pri Viedni

 
 

Pred bránami Viedne vzniká v súčasnosti pasívny dom – podniková budova ako poradňa pre záujemcov pre výstavbu pasívneho domu. V ponuke bude kompetentné poradenstvo v čase predaja. Bytová jednotka v štýle pasívnej výstavby je už k dispozícii na prehliadku. Je možné na mieste sa presvedčiť že všetky obavy z hluku zo zariadení, prievanu či ozveny sú zbytočné.

 

Budova je postavená z dreva s čiastočne zatočenými prvkami stien. Ako fasády sú ukázané 3 systémy: kolmé drevené debnenie, fasáda z tkanín a fasáda s omietkou. Fasádna tkanina prekrýva čiastočne plochu okien a spĺňa tým potrebnú ochranu pred slnkom.

 

Pasívny dom so slnečnou palubou v Gerasdorfe

 
 

Ako masívna konštrukcia bol postavený tento certifikovaný pasívny dom v Gerasdorfe pri Viedni. Budova bola dôkladne naplánovaná podľa predlôh od Dr. Feista a na stavenisku zrealizovaná vzduchotesne a bez tepelných mostov.

 

Tento pasívny dom je kompaktnou stavbou. Severná fasáda bola postavená bez okien. Pivnica sa nachádza mimo termickej schránky. Okrem iného boli použité vákuové izolačné panely, materiál Purenit a termické delenia zo sylomeru.

 

Výsledok prekročil očakávania plánovačov. Počas tohtoročných horúcich júnových dní mal dom na prízemí 21,5 ° C, na poschodí to bolo o 2° C viac. Obyvatelia umiestnili na budovu estetickú ochranu pred slnkom.

 

 

Technické dáta:

 

Úžitková plocha: 184 m2

 

Pôdorys: 281 m2

 

Objem miestnosti: 460 m3

 

Plochy / Pomer objemu A / V: 0,65 m-1

 

Koeficient výmeny vzduchu 50: 0,4 h-1

 

Energetický ukazovateľ podľa PHPP*) 15 KWh/m2

 

Náklady na kúrenie: 9,5 W/m2

 

*) Passivhaus Projektierungspaket – /pasívny dom, projekčný balík/

 

Projekt bol podaný na posúdenie ako klimaticky aktívny pasívny dom.

 

 

 

Pasívny dom – Detská škôlka v Drasenhofene

 
 

Bezprostredne pri Českej hranici pri hraničnom prechode Mikulov sa stavia detská škôlka spĺňajúca parametre pasívneho domu. Spádová oblasť pre deti z Čiech siaha až po Brno.

 

Budova postavená z masívnej konštrukcie je pokrytá strechou z trávy. Týmto sa poskytuje maximálna plocha na hranie pre deti.

 

Návrh poukazuje svojou kompaktnou formou na optimálny pozemok pre perspektívny a trvalý energetický koncept.

 

Práve s ohľadom na optimálnu kvalitu životného priestoru detskej škôlky bude v budúcnosti kvalite vzduchu istotne kladený väčší význam. Používaním komfortného vetracieho zariadenia bude možné znížiť opätovné prejavy a ochorenia detí z dôvodu nedostatočnej kvality vzduchu, optimálnym prívodom čerstvého vzduchu zvýšiť koncentráciu, a napokon tým aj znížiť spotrebu energie.

 

Novopostavená tepelná elektráreň na biomasu, ktorá zásobuje v blízkosti sa nachádzajúcu obecnú a základnú školu, slúži aj na doplnkové kúrenie pre detskú škôlku. 20 m2 termických kolektorov sa využíva na spotrebu teplej vody v škôlke a pokrýva 75 % celkovej spotreby teplej vody.

Termická sanácia 60-ročnej kancelárskej budovy St. Pöltene

 
 

Táto kancelárska budova má slúžiť ako nové sídlo správy (správny orgán) budov – ako referenčný objekt. Má ovplyvniť činnosti s nehnuteľnosťami modernej správy budov architektonicky a energeticky. Stavebný objekt je obložený tepelnoizolačným spojovacím systémom. Okenné otvory sú upravené a vybavené oknami s troma sklami. Fasádny pás na prízemí je zredukovaný na výkladnú skriňu. Celá budova má fasádu z tkaniny. Je to cenovo výhodné riešenie, s moderným vzhľadom a zároveň rieši úpravu fasády na južnej a západnej strane. Z hľadiska TZB sa používa mechanické vetracie zariadenie.

 

Ako prídavné kúrenie sa naďalej používa pôvodné centrálne kúrenie, avšak s veľmi nízkou spotrebou energie.

 

 

Architekt Dipl. Ing. FH Thomas Abendroth

 

člen predstavenstva IG Passivhaus Východ

 

Linke Wienzeile 178/2/109b

 

1060 Wien

 

01 952 12 62

 

WWW.Abendroth.at

 

architekt@abendroth.at

 

Linky:

 

IG-Passivhaus Ost: www.igpassivhaus.at

 

Passivhausdatenbank www.passivehouse.at

 

Passivhausinstitut: www.passiv.de

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
HELUZ
DOMEXPO 2018
EVVA
LEIER
BAUMIT
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.