bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 15.08.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

NOVINKY A TRENDY V OBLASTI ZAHRADNEJ ARCHITEKTÚRY V OKOLÍ RODINNÝCH DOMOV

MODERNÁ ZÁHRADA SA VYZNAČUJE JEDNODUCHOSŤOU, ÚČELNOSŤOU A ZAUJÍMAVÝM DIZAJNOM

Moderná záhrada sa vyznačuje jednoduchosťou a zaujímavým dizajnom.
Moderná záhrada sa vyznačuje jednoduchosťou a zaujímavým dizajnom.

Súčasná záhradná architektúra v okolí rodinných domov má značne rozdielny charakter. Trendom je na jednej strane moderné minimalistické poňatie, na strane druhej prírodný charakter záhrady. Moderná záhrada sa vyznačuje jednoduchosťou, účelnosťou a zaujímavým dizajnom. Dôraz je kladený na detaily a na kvalitu použitých materiálov. V modernej záhrade sa kombinujú tradičné a nové kompozičné prvky. Vznikajú zaujímavé kombinácie kameňa, dreva, kovu, skla, betónu, plastu, kortenu a i. Používajú sa decentné aj výrazné farby. Zaujímavým prvkom v záhrade je voda, ktorá v podobe geometrického stavebného prvku slúži ako pokojné zrkadlo. Môže však svojím poňatím prinášať do záhrady pohyb a s ním spojenú zvukovú kulisu.

MODERNEJŠÍM PRVKOM PRE SPEVNENIE TERÉNU MÔŽE BYŤ KORTEN ALEBO BETÓN S FAREBNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

V záhradách sa objavujú rôzne druhy terénnych úprav.
V záhradách sa objavujú rôzne druhy terénnych úprav.

V záhradách sa objavujú rôzne druhy terénnych úprav. Základným predpokladom pre rozsiahlejšie a komplikovanejšie terénne úpravy je situovanie záhrady do svahu, ale terénne úpravy sú v menšej miere požadované aj v záhradách v rovine. Záhrada v svahu sa obyčajne formuje do rozmanitých terás pri použití oporných stien, ktoré môžu mať rôznu podobu. Používa sa kamenná alebo tehlová stienka, modernejším prvkom pre spevnenie terénu môže byť korten alebo betón s farebnou povrchovou úpravou. K zjemneniu technického rázu oporných stienok prispieva následná kríková alebo trvalková výsadba. Stienka môže byť riešená v geometricky čistých priamych líniách alebo organickejších zvlnených tvaroch, vždy však musí vychádzať z architektúry domu. Terasovité riešenie záhrady má výhodu vo vytvorení niekoľkých pobytových plôch v rovine, ktoré môžu mať rôznu náplň. Pri projektovaní terás je nutné dobre naplánovať prevádzkové ťahy – a to ako pre užívateľa priestoru, tak pre pravidelnú údržbu a mechanizáciu. Druhým a prirodzenejším riešením záhrady v komplikovanom teréne je jej pozvoľné klesanie. Vzniká tak ucelený priestor bez bariér s väčšou voľnosťou pohybu. Svahovitá záhrada však neponúka univerzálny priestor k pobytu. Často vzniká problém s vodnou eróziou pôdy, ktorej sa dá čiastočne zabrániť výsadbou drevín a bylín a vytvorením súvislého trávnatého porastu.

JE PRAKTICKÉ NAHRADIŤ TRÁVNÍK NA NIEKTORÝCH MIESTACH RASTLINAMI POKRÝVAJÚCIMI PÔDU

Vzhľadom k ľahšej údržbe je praktické nahradiť trávnik na niektorých miestach pôdu pokrývajúcimi rastlinami.
Vzhľadom k ľahšej údržbe je praktické nahradiť trávnik na niektorých miestach pôdu pokrývajúcimi rastlinami.

Záhrada je viazaná na architektúru domu, je pokračovaním obytného priestoru. Plynulý prechod medzi domom a záhradou je obyčajne riešený terasou nadväzujúcou ďalej na otvorenú plochu udržovaného pobytového trávnika. Často však nie sú plochy trávnika ucelené, preto je vzhľadom k ľahšej údržbe praktické nahradiť trávnik na niektorých miestach (napr. svažité plochy, zatienené partie pod drevinami či malé nepravidelné plochy) pôdu pokrývajúcimi rastlinami. Do slnečných miest možno zvoliť napr. leptinelu, dúšku materinu, v tienistých partiách napr. mochničku, zimozeleň, pachysandru vrcholovú či pakost.

VEĽKÚ ČÁSŤ PLOCHY VÄČŠINY ZÁHRAD TVORÍ INTENZÍVNE UDRŽIAVANÝ TRÁVNIK PARKOVÉHO TYPU

Veľkú časť plochy väčšiny záhrad tvorí intenzívne udržiavaný trávnik parkového typu.
Veľkú časť plochy väčšiny záhrad tvorí intenzívne udržiavaný trávnik parkového typu.

Veľkú časť plochy väčšiny záhrad tvorí intenzívne udržiavaný trávnik parkového typu. Je vhodné kombinovať tento intenzívny trávnik s extenzívnym, ktorého údržba sa spravidla obmedzuje na pokosenie plochy dvakrát až trikrát do roka. Takýto typ trávnika nachádza svoje využitie predovšetkým na menej exponovaných plochách v záhrade, ako sú napríklad ovocné sady či zadné časti záhrad, ktoré môžu evokovať bohato kvitnúce a prirodzene vyzerajúce lúčne spoločenstvo. Klasické kvetnaté zmesi obsahujú obyčajne okolo 90 % tráv a 10% bylín, je však možné vysievať aj zmesi až s 30 % zastúpením bylín, ktoré sa na stanovišti ďalej rozširujú a navodzujú prírodný charakter porastu. Zaujímavým príkladom je zmes s letničkami, ktorá zaistí farebnosť porastu už v prvom roku po výseve. Plocha lúčneho trávnika môže v záhrade niekedy pôsobiť neprístupne, preto sa môžu pravidelne vysekávať rozmanité cestičky a zaisťovať tak funkčné prevádzkové ťahy.

LISTNATÉ DREVINY MAJÚ VÝHODU VO SVOJEJ PROMENLIVOSTI V PRIEBEHU ROKU

Kombinácia jednotlivých okrasných drevín zaručí celoročnú atraktivitu každého miesta.
Kombinácia jednotlivých okrasných drevín zaručí celoročnú atraktivitu každého miesta.

Rastliny sú v modernej záhrade kombinované tak, aby boli po celý rok zaujímavé a navzájom sa doplňovali postupným kvitnutím v rôznych farebných odtieňoch, rozdielnou veľkosťou, charakterom a štruktúrou listu. Ihličnaté dreviny sú všeobecne cenené predovšetkým pre svoj celoročný stálo zelený charakter, naproti tomu listnaté dreviny majú nespornú výhodu vo svojej premenlivosti v priebehu roku. Predovšetkým je to obdobie kvitnutia, ďalej premenlivosti farby listov pri klíčení, v priebehu dozrievania v letných mesiacoch a samozrejme ich sfarbovania s prichádzajúcou jeseňou. Rovnako v zime vyniká celkový habitus dreviny, tvar koruny a často tiež plodov, ktoré si niektoré druhy držia aj cez zimu. Vhodné kombinácie jednotlivých okrasných drevín spolu so začlenením trvalkových výsadieb zaručí celoročnú atraktivitu každého miesta.

NEJLEPŠOU INŠPIRÁCIOU PRE SPRÁVNU KOMPOZÍCIU ZÁHONA STÁLE ZOSTÁVA SAMOTNÁ PRÍRODA

Najlepšou inšpiráciou pre správnu kompozíciu záhona stále zostáva samotná príroda.
Najlepšou inšpiráciou pre správnu kompozíciu záhona stále zostáva samotná príroda.

Trvalky sú rozmanité nielen farbou kvetu, ale aj farbou a tvarom listu, veľkosťou a štruktúrou. Ich vhodnou kombináciou sa dá docieliť celoročný efekt, postupné kvitnutie záhona a farebné zladenie. Správna kompozícia záhona je nielen kombináciou farebne ladiacich či naopak kontrastných rastlín, ale tiež rastlín, ktoré spolu môžu existovať na jednom stanovišti. Najlepšou inšpiráciou pre správnu kompozíciu záhona stále zostáva samotná príroda. V kombinovaných záhonoch tvorí najnižšie poschodie pôdu pokrývajúce trvalky (napr. mochnička, pakost), ktoré súčasne môžu nahradiť rôzne mulčovacie hmoty. Záhon je tak rozmanitejší, zaujímavejší a menej náročný na údržbu.

IDE O VYVÁŽENÉ ZMESI ODOLNÝCH DRUHOV TRVALIEK, TRAVÍN A CIBUĽOVÍN

Zaujímavým trendom sú extenzívne záhony trvalkových zmesí.
Zaujímavým trendom sú extenzívne záhony trvalkových zmesí.

Zaujímavým trendom sú extenzívne záhony trvalkových zmesí typu Silbersommer (strieborné leto). Ide o vyvážené zmesi odolných druhov trvaliek, travín a cibuľovín vhodné pre extrémne typy stanovíšť (suché a slnečné) s celoročným efektom a s minimálnymi nárokmi na údržbu. Tieto záhony nie sú hnojené a sú mulčované silnejšou vrstvou kameniva. Tento typ je výborný pre použitie v mestskom prostredí, ale v dnešných dňoch nachádza svoje miesto aj v rodinných záhradách a predzáhradkách.

MODERNÁ ZÁHRADA KLADIE DÔRAZ NA EFEKT, DIZAJN A NENÁROČNOSŤ ÚDRŽBY

Moderná záhrada musí slúžiť ku každodennej relaxácii aj aktívnemu odpočinku.
Moderná záhrada musí slúžiť ku každodennej relaxácii aj aktívnemu odpočinku.

Moderná záhrada sa vyznačuje premysleným členením priestoru a vhodným situovaním jednotlivých prvkov. Charakterovo odlišné priestory je možné oddeliť stenami, drevenými konštrukciami, živými plotmi (voľne rastúcimi či strihanými) alebo inými originálnymi prvkami z kortenu alebo farebných plastov. Záhradné stavby a domčeky sú geometricky jednoduché, môžu slúžiť ako letné kuchyne s krbom. Voľba kvalitného záhradného nábytku a zariadenia, funkčných tieniacich prvkov a pod., je dôležitou súčasťou moderného vzhľadu záhrady. Využíva sa zaujímavá hra svetla a tieňa, osvetľujú sa rastliny, vodné prvky a plastiky, používa sa líniové osvetlenie okrajov terás a plôch určených k posedeniu. Plochy môžu byť dláždené veľkoformátovou dlažbou, kameňom či drevom. Pre cesty v záhrade sa využívajú pravidelne našľapné dosky či šľapáky voľne uložené do trávnika alebo sú vysypané štrkom či upravené ako mlaty. Moderná záhrada kladie dôraz na efekt, dizajn a nenáročnosť údržby. Predovšetkým je však kompozične riešená tak, aby slúžila ku každodennej relaxácii aj aktívnemu odpočinku jeho užívateľov.

ZÁHRADA JE SKÔR ZALOŽENÁ NA FILOZOFII VNÍMAŤ KRÁSU PŘÍRODY, NÁJSŤ JU V SPADANOM LISTÍ AJ V ROZKVITNUTOM TRÁVNIKU

Krásu prírody možno nájsť aj v spadanom lísti či rozkvitnutom trávniku.
Krásu prírody možno nájsť aj v spadanom lísti či rozkvitnutom trávniku.

Protipólom, a pritom moderným a udržateľným trendom záhradnej architektúry, sú tzv. prírodné záhrady či ekozáhrady. Ide o štýl vytvárania záhrad, ktoré budú trvale udržateľné a stále sa obnovujúce na základe prírodných zákonov. Takéto záhrady usilujú o etické zachádzanie s prírodnými zdrojmi, využívajú miestne dostupné zdroje pri maximálnej efektivite a minimálne vloženej energii a za produkcie iba recyklovateľného odpadu. Takáto záhrada nemá byť príťažou a starosťou pre človeka, ako tomu, bohužiaľ, často je pri bežných záhradách, ale zdrojom radosti a odpočinku. Všeobecne sa táto záhrada nemusí líšiť od klasickej záhrady. Je skôr založená na filozofii vnímať krásu prírody, nájsť ju v spadanom listí aj v rozkvitnutom trávniku, pozorovať neustále zmeny prírody a mať z nej úžitok v podobe jedlých plodín.

MODERNÝ ŠTÝL DOVOĽUJE VOĽNÉ POUŽITIE ĎALŠÍCH PRVKOV

Aj japonské záhrady prekonávajú v dnešnej dobe veľké zmeny.
Aj japonské záhrady prekonávajú v dnešnej dobe veľké zmeny.

Podobne je na filozofii postavená aj japonská záhrada. Každý predmet a jeho tvar má v záhrade svoje presne určené miesto a svoj význam. Základnými stavebnými prvkami japonských záhrad sú kamene, voda, piesok a rastliny, ktoré sú vzájomne v harmónii a súlade. V japonskej záhrade nie je nikdy nič len náhodne umiestnené. Aj japonské záhrady prekonávajú v dnešnej dobe veľké zmeny. V Japonsku sa tvorba záhrad zjednodušila nielen z dôvodu filozofie či dizajnu, ale tiež s ohľadom na ekonomické a sociálne podmienky. Práca s obmedzeným priestorom je na východe stále viac aktuálna, záhrady sa budujú pri rodinných domoch aj vo vnútri objektov, v terasovej a átriovej podobe. Moderný štýl dovoľuje voľné použitie ďalších prvkov, ako je drevo, sklo, kov a viac zelene a dáva tak cielene priestor k rozvíjaniu fantázie tvorcu prostredníctvom vytvárania a údržby záhrady.

Prístupov k záhrade je teda viac. Dôležité je uvedomiť si vlastné hodnoty a ujasniť si, čo v záhrade požadujem a čo od nej očakávam. Určite je záhrada dôležitým rodinným priestorom, ďalšou miestnosťou rodinného domu, ale pod šírym nebom. Ak má záhrada slúžiť ako plnohodnotný relaxační priestor, je potrebné ju správne naplánovať a premietnuť tak do nej svoje predstavy.

PROJEKCE, REALIZACE A ÚDRŽBA ZELENĚ
www.florstyl.cz
florstyl@florstyl.cz
576 514 084

OKRUH ČINNOSTÍ FLORSTYL:

  • rodinné záhrady
  • parky a verejná zeleň
  • zeleň firemných objektov
  • krajinárske úpravy

6.4. 2013

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
LEIER
DOMEXPO 2018
BAUMIT
HELUZ
EVVA
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.