bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 16.07.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Ochrana pred bleskom nie je len bleskozvod

Ochrana pred bleskom v zmysle pôvodných technických noriem ČSN a neskoršie STN bola zameraná hlavne na ochranu pred mechanickým a tepelným poškodením objektu a chránila objekt pred požiarom, ktorý spravidla spôsobil rozsiahle poškodenie objektu. Blesk je však elektrický prírodný jav a má aj elektrické a elektromagnetické účinky.

Najviac o tom vedia vo firme DEHN + SÖHNE GmbH

Ochranu pred týmito účinkami riešili pôvodné normy len okrajovo a nekoncepčne. To malo za následok, že elektrické a elektronické zariadenia v objektoch boli poškodzované a blesk tak spôsoboval škody ich prevádzkovateľom a majiteľom. Vo svete bola táto problematika riešená koncepčne a medzinárodné a európske normy riešili ochranu aj pred elektrickými a elektromagnetickými účinkami blesku.


Vstupom Slovenska do Európskej únie a do európskej organizácie pre normalizáciu sa slovenská technická normalizácia zosúlaďuje s medzinárodnou a európskou technickou normalizáciou. Platí to aj v prípade technických štandardov pri budovaní ochrany pred účinkami blesku. Túto problematiku rieši súbor noriem STN EN 62305 – 1 až 4.


Navonok jednoduchá problematika si ale vyžaduje, aby technické opatrenia na ochranu navrhoval odborník v tejto problematike a aby realizátormi boli dodržané všetky navrhnuté ochranné opatrenia.

Návrh si vyžaduje profesionálov

Návrh účinnej ochrany pred bleskom a prepätím si teda vyžaduje spoluprácu viacerých projektantských profesií. Dôležitá je hlavne úzka spolupráca projektanta „stavbára“ a projektanta „elektrikára“. Ochrana pred bleskom teda už nie je len bleskozvod, ale navrhuje sa systém ochrany, teda systém LPS ( Lighting Protektion System). Tu je potrebné, aby aj výrobcovia stavebných dielov (panelov, železobetónových nosníkov a prekladov) mali na zreteli, že kovové časti v ich komponentoch sa využívajú v systéme LPS a aby tieto kovové prvky pripravili na využitie pre LPS systém. Z pôvodne len stavebného využitia týchto kovových častí im pribudlo aj elektrické využitie a tomu je potrebné prispôsobiť hlavne ich vodivé elektrické pospájanie vo vnútri stavebného dielu a jednotlivých stavebných dielov medzi sebou.

Spoľahlivú ochranu zabezpečia len kvalitné zariadenia!

Iskrište s patentovanou technológiou  RADAX-FLOW v module pre zariadenie DEHNventil®
Iskrište s patentovanou technológiou RADAX-FLOW v module pre zariadenie DEHNventil®

Ďalším ohnivkom v reťazci návrhu spoľahlivej ochrany je správny výber zariadení, ktoré je potrebné inštalovať do elektrických vedení, aby sme zabezpečili ochranu pred elektrickými a elektromagnetickými účinkami blesku a ochránili tak elektrické a elektronické zariadenia v objekte. Tu je potrebné si uvedomiť, že elektronické zariadenia nie sú len naše TV prijímače, video a HIFI technika, ale hlavne je potrebné ochrániť elektrotechnické zariadenia v priemyselných prevádzkach, kde poruchy a zničené zariadenia môžu spôsobiť výpadky výroby (nepriame straty na produkcii neraz siahajúce aj do desiatok miliónov eur), požiare a nehovoriac o rizikách ohrozenia ľudských životov a ekologických dopadoch (požiare alebo výbuchy v priemyselných, chemických alebo energetických prevádzkach).

Z histórie ochrany pred bleskom

Zakladací list firmy DEHN
Zakladací list firmy DEHN

Vonkajšia ochrana objektu, teda bleskozvod, ktorá chráni len pred prvými dvomi spomínanými účinkami (mechanické a tepelné spôsobené prechodom bleskového prúdu cez konštrukciu objektu), sa v tých najjednoduchších technických vyhotoveniach začala budovať už 19. storočí po vynáleze bleskozvodu Benjaminom Franklinom. To sú komponenty pre vonkajšiu ochranu (bleskozvod). Elektrické a elektromagnetické vplyvy blesku a bleskového prúdu sa začali prejavovať až po nástupe elektrických zariadení do každodenných činností človeka. Zničenie týchto zariadení a následné požiare a výbuchy prinútili technickú verejnosť hlbšie sa zaoberať účinkami tohto síce efektného, ale pre človeka veľmi nebezpečného prírodného javu. Prvé zariadenie na svete, ktoré rieši aj elektrické a elektromagnetické účinky blesku, bolo vyvinuté a vyrobené vo firme DEHN + SÖHNE.
Pre vývoj a skúšky takýchto zariadení je potrebné mať blesk „doma“, aby sa mohli vyvíjané zariadenia skúšať a tak zabezpečiť, že po dokončení vývoja nám toto zariadenie poskytne spoľahlivú ochranu.

Vývoj pod taktovkou DEHN + SÖHNE

Vývoj pod taktovkou DEHN + SÖHNE
Vývoj pod taktovkou DEHN + SÖHNE

Lídrom vo vývoji zariadení slúžiacich na ochranu pred bleskom a jeho mechanickými, tepelnými, elektrickými a elektromagnetickými účinkami je firma DEHN + SÖHNE GmbH v nemeckom Neumarkte. Základný kameň dnešného podniku položil dňa 21. 1. 1910 pán Hans Dehn, ohlásením živnosti elektroinštalatéra na magistráte mesta Norimberg. Po prvých úspešných obchodných rokoch otvoril pobočku v meste Neumarkt i. d. Opf., ktoré je vzdialené cca 45 km juhovýchodne od mesta Norimberg. Okrem montáže vonkajšieho bleskozvodného vedenia a jeho inštalácie na budovy, sa výroba zariadení na ochranu pred bleskom stala neoddeliteľnou súčasťou jeho obchodných aktivít.
Hans Dehn teda začal s vývojom a produkciou komponentov na ochranu pred bleskom a komponentov pre uzemnenie.
Podnik rástol z roka na rok a Hans Dehn preniesol časť zodpovednosti i na svojich synov, Waltera a Willyho. Obaja sa stali spoločníkmi a rodinný podnik od vtedy nesie meno DEHN + SÖHNE. Najmladší syn Richard sa stal spoločníkom v roku 1941. Obdobie druhej svetovej vojny neodvratne poškodilo rozmach obchodu. Budovy podniku v Norimbergu a v Neumarkte boli počas vojny silne poškodené. Rodina však s veľkým elánom a chuťou začala znovu budovať svoj podnik.
Rozhodnutie postaviť prevádzku na žiarové pozinkovanie v Neumarkte bolo medzníkom pri prestavbe pobočky, ako aj výrobnej dielne.
V roku 1950 DEHN + SÖHNE po prvýkrát predstavuje svoj produktový program v oblasti ochrany pred bleskom a v oblasti uzemnenia na výstave v Hannoveri. V roku 1952 si rastúci dopyt na trhu vyžiadal výstavbu ďalšej novej výrobnej dielne v Neumarkte.
S využitím najnovších technických poznatkov a znalostí, firma ako prvý výrobca komponentov na ochranu pred bleskom, dospela k záveru, že vonkajšia ochrana musí byť kombinovaná s vnútornou ochranou. V roku 1954 ako prvá na svete vyrobila a na trhu predstavila prvú generáciu DEHN prístrojov na ochranu pred prepätím. DEHN + SÖHNE sa stala svetovým pojmom v oblasti uzemňovacej techniky a ochrany pred účinkami blesku.
Priekopnícky patentovaný vynález, dĺžkovo nadpájateľný hĺbkový uzemňovač v roku 1958 rozšíril program stavebných prvkov uzemňovacej techniky a dodnes sa teší veľkej obľube na trhu.

V roku 1983 na trh prichádza prvý zvodič bleskového prúdu radu DEHNventil®.
Vo svete sa okamžite stáva synonymom pre novú generáciu zvodičov bleskového prúdu. DEHN + SÖHNE, získala poprednú svetovú pozíciu v oblasti ochrany pred prepätím. Toto označenie zvodiča bleskových prúdov dnes reprezentuje piata generácia zvodičov DEHNventil® M uvedených na trh v roku 2006 s patentovanými technológiami RADAX – Flow a ICE, ktoré predstavujú doposiaľ neprekonanú svetovú technickú špičku zhášania oblúkov v zapúzdrených iskrištiach.
Na výstave v Hannoveri v roku 1993 bola predstavená kompletná nová energeticky koordinovaná rodina zvodičov Red/Line určená k ochrane sietí a zariadení NN. Do tejto rodiny v súčasnosti patria zariadenia na ochranu pred prepätím ako napr. DEHNventil®, DEHNblok®, DEHNguard®, DEHNflex® a ďalšie.
Na výstave v Hannoveri v roku 1995 bola prezentovaná nová energeticky koordinovaná rodina zvodičov Yellow/Line na ochranu sietí a zariadení dátovej techniky a automatizácie, s kľúčovým produktovým radom BLITZDUCTOR® CT. Dnes sa vyrába už štvrtá generácia tohto produktového radu a v roku 2006 sa doplnila o produktový rad BLITZDUCTOR® XT. Ďalšie zariadenia z rodiny Yellow/Line sú napr. DEHNconnekt, DEHNpath, DEHNpipe, DEHNlink alebo DEHNgate a mnoho ďalších.
 
DEHN + SÖHNE GmbH je hnacím motorom technického pokroku v ochrane pred bleskom a prepätím a výkonové parametre ich laboratórií na simuláciu bleskového výboja sú jedinečné svojho druhu na svete.
Nasimulovať priamy zásah blesku a nasimulovať bleskový prúd možno len v špeciálnych laboratóriách, ktorých je na svete len niekoľko a patria skôr vedecko-výskumným alebo akademickým inštitúciám. Vlastné laboratórium firmy DEHN+ SÖHNE GmbH patrí svojimi parametrami k jedinečným a vo viacerých parametroch k jediným na svete v simulácii blesku a jeho následným účinkom. Firme DEHN+SÖHNE tak umožňuje vyvíjať špičkové zariadenia a niekoľko desiatok rokov byť lídrom a špičkou vo vývoji spoľahlivých zariadení na ochranu pred účinkami blesku. Firma je vlastníkom viacerých patentov a patentovaných technológií. Jednou z nich je technológia zhášania oblúku následných prúdov v iskrišti RADAX- FLOW, technológia ICE alebo dĺžkovo nadpájané hĺbkové uzemňovače. Zariadenia s touto technológiou sú v súčasnej dobe svetovou technologickou špičkou na trhu so zvodičmi bleskového prúdu, zvodičmi prepätia a uzemňovacieho materiálu.
Cieľom aktivít firmy DEHN+ SÖHNE GmbH je vývojová činnosť orientovaná priamo na zákazníka a na užívateľa, produkcia a predaj stavebných prvkov a prístrojov na ochranu pred priamym zásahom blesku a nepriamymi následkami zásahu blesku/prepätím, a na bezpečnosť a minimalizáciu rizika pri práci na elektrickom vedení a na ochranu ľudského života.


Podrobnejšie informácie
o produktoch tejto firmy najdete
na www.dehn.de alebo www.dehn.cz.

Kontakt na kanceláriu
v Slovenskej republike:
Jiří Kroupa
M. R. Štefánika 13
962 12 Detva

 

26.5.2015

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
EVVA
DOMEXPO 2018
LEIER
BAUMIT
HELUZ
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.