bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 24.06.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

PLUS PRE YTONG, PLUS PRE STAVEBNÍKOV

Tradičný výrobca pórobetónu, spoločnosť Xella, uviedla na trh novinku, ktorá zohľadňuje požiadavky vyplývajúce zo smernice EPBD 2020 aj novej tepelnej normy STN EN 73 0540-2. Nový pórobetón pre obvodové murivo YTONG Theta+ a YTONG Lambda+ umožňuje stavať domy v nízkoenergetickom alebo takmer pasívnom štandarde, to všetko pri zachovaní preferovaného konceptu jednovrstvového muriva.

V súčasnosti sme svedkami série opatrení, ktoré súvisia alebo sa prejavujú v udržateľnom stavaní, s dôrazom na úsporu energie alebo príklonu k energeticky pasívnym či dokonca aktívnym domom. Tento dlhodobo prospešný vývoj nemožno zastaviť a zmeny na roky dopredu sú už narysované. Len si pripomeňme novú európsku smernicu EPBD 2020 (Energy Performance Building Directive), ktorú teraz prijímajú všetky národné legislatívy (na Slovensku STN EN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov). Hlavné posolstvo a význam prísnejšej legislatívy spočíva v tlaku na zlepšovanie tepelnoizolačných vlastností obvodových konštrukcií. Smernica EPBD napríklad vytýčila cieľ stavať od roku 2020 domy so spotrebou energie blízkej nule a zároveň stanovila nároky na zníženie potreby primárnej energie, tzn. energie zabudovanej v domoch o 20 %.

S jednovrstvovým murivom na hranici pasívneho štandardu
Spoločnosť Xella na tieto trendy reaguje, ale do určitej miery je aj ich nositeľom. V Česku a na Slovensku teraz ponúka nové riešenie pre jednovrstvové konštrukcie spĺňajúce prísnejšie normy a zavádza produktový rad označený +.

Nové produkty YTONG Theta+ a YTONG Lambda+ majú vylepšené tepelnoizolačné vlastnosti. Kľúčový parameter pre ich posudzovanie predstavuje súčiniteľ prestupu tepla U, respektíve tepelný odpor R. Nasledujúca tabuľka uvádza parametre vybraných pórobetónov nového radu a príslušnej hrúbky.

Produkt YTONG

Hrúbka (mm)

Tepelný odpor R (m2.K/W)

Súčiniteľ prestupu tepla U (W/(m2.K)

Charakteristika súčiniteľa prestupu tepla podľa STN

Theta+

500

5,94

0,16

Odporúčané pre pasívne domy

(U = 0,18–0,12 W/(m2.K),
R = 5,39–8,16 m2.K /W)

Lambda+

375

4,21

0,23

odporúčané
(U = 0,25 W/(m2.K),
R = 3,83 m2.K /W)

Lambda+

450

5,04

0,19

odporúčané
(U = 0,25 W/(m2.K),
R = 3,83 m2.K /W)


Z pórobetónu označeného + tak možno stavať domy vo veľmi úspornom štandarde, a to bez dodatočného zateplenia, čo predstavuje trend v súlade so smernicou.
Spoločne s uvedením nových produktov Xella prezentuje aj nový rozmer pre Lambda+ (450 mm). Dosahovanými parametrami sa prakticky dostáva na hranicu pasívneho štandardu pri jednovrstvovom murovaní. Navyše ponúka riešenie obvodovej steny v najrozšírenejšom rozmere, a to s lepšími hodnotami R a U ako podobné výrobky na trhu. YTONG Theta+ v hrúbke 500 mm už spadá do pasívneho štandardu úplne jednoznačne.

Vývoj ako predpoklad úspechu
Uvedenie nového produktového radu s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami podmieňuje niekoľko skutočností. Na prvom mieste stojí vysoká kvalita produkcie a prísna kontrola každej vyrobenej palety. Ďalší vplyv sa prejavuje v neustálom vylepšovaní receptúr, ktoré posúvajú hranice pórobetónu YTONG. Koncern Xella disponuje tiež vlastným vývojovým centrom v nemeckom Emstale, ktoré znamená zásadný prvok v procese hľadania efektívnejších riešení. Novinka „plusko“ ďalej signalizuje významný posun vo výrobe spoločnosti Xella na Slovensku a v Českej republike.
Zatiaľ čo norma predpisuje zhoršenie tepelnoizolačných vlastností u pórobetónu pri praktickej vlhkosti o 20 %, u výrobkov YTONG bol nameraný a certifikovaný vplyv praktickej vlhkosti na tepelnoizolačné vlastnosti iba 5 %. Xella tak kladie na svoju produkciu podstatne prísnejšie požiadavky ako norma a tiež ako väčšina výrobcov pórobetónu na trhu. Necháva si tiež svoju produkciu pravidelne a dobrovoľne certifikovať nezávislými autoritami v obore – napríklad Centrom stavebného inžinierstva Praha. Vďaka týmto skutočnostiam dosahuje pórobetón YTONG lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako iný pórobetón.

Diskusie o energetickej náročnosti sú večné, ale v poslednej dobe naberajú zásadnú dynamiku. Ceny prakticky všetkých energií rastú rýchlo a predovšetkým z dlhodobého hľadiska tak jednoznačne, že finančné nároky na prevádzku budov sa stávajú čoraz dôležitejším faktorom pri projektovaní a výstavbe budov. S vývojom idú ruka v ruke nové trendy v spoločnosti, kedy sa nemalá časť populácie viac zaujíma o životné prostredie a neváha ho aktívne chrániť. S tým sa sprísňuje legislatíva - prichádzajú revízie národných noriem, ale aj smerníc a nariadení Európskej únie. Spoločnosť Xella sa domnieva, že práve nová produkcia vnáša výrazné plus do celej problematiky, na ktorej konci môže byť naplnenie konceptu trvalo udržateľného rozvoja.


21.6. 2012

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
LEIER
BAUMIT
DOMEXPO 2018
EVVA
HELUZ
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.