bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 20.06.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Poznáte prednosti sivého polystyrénu?

Zateplenie budovy predstavuje významnú úsporu financií, pričom návratnosť investície je rýchla. Náklady na energie neustále rastú, to znamená, že čas návratnosti vynaložených nákladov na zateplenie sa skracuje. Návratnosť investície taktiež ovplyvňuje veľkosť objektu, kvalita použitých materiálov a samotné náklady na zateplenie.

 


Zateplenie novostavieb, ale i starších bytových jednotiek, prináša so sebou viacero výhod ako pre človeka, tak pre samotnú stavebnú konštrukciu. Okrem zníženia spotreby energie na vykurovanie, predĺženia životnosti objektu, zlepšuje aj celkový vzhľad budovy.

 

Priemerná slovenská rodina spotrebuje približne 60 % z celkovej energie, zvyšok sa spotrebuje na celkový chod domácnosti. Meraniami sa zistilo, že viac ako 1/3 energie na vykurovanie uniká cez obvodové steny, strechu a základy. Ako sa dá tomu predísť?... KVALITNÝM ZATEPLENÍM.

Kvalitný obal budovy zabezpečí, aby teplo zostalo tam, kde zostať má. Kľúčovým faktorom pri výbere zatepľovacieho materiálu je schopnosť materiálu viesť teplo (súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/m.K)). V praxi najlepšie izoluje ten materiál, ktorý má túto hodnotu čo najnižšiu.

 

Všade tam, kde chceme docieliť efektívnu izoláciu proti zime, teplu, hluku, prípadne ochranu pred vlhkosťou, Expandovaný PolyStyrén (EPS) ponúka ideálne riešenie od suterénu až po samotnú strechu. EPS je v súčasnej dobe považovaný za klasický izolant – je najpoužívanejším izolačným prvkom na našich stavbách.

 

V praxi sú používané dva základné druhy EPS - biely a sivý. Prednosťami sivého polystyrénu v porovnaní s bielym sú jeho vylepšené – cca o 20 % tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré dosahuje vďaka zníženej hodnote λ. Ďalšou výhodou je vyšší tepelný odpor (schopnosť izolácie zabraňovať tepelným stratám) sivého polystyrénu, ktorého hodnota rastie s hrúbkou izolačných dosiek. 

 

Dôvodom prečo má sivý polystyrén takéto vylepšené vlastnosti je grafit. Je pridávaný v procese výroby a zapríčiňuje sivé zafarbenie tohto produktu. Grafit vytvára akési „tepelné zrkadlo“, ktoré odráža tepelné žiarenie prechádzajúce sivým EPS späť k jeho zdroju. Z toho dôvodu sa znižuje spomínaná tepelná vodivosť a taktiež skokové zmeny teploty na povrchu izolantu. 

Výhodu 20 % možno využiť 2 spôsobmi:
1. ak projektant navrhne určitú hrúbku bieleho EPS a rozhodne sa zatepľovať sivým EPS, ponechá sa taká istá hrúbka, ako bola navrhnutá u bieleho (pr. hrúbka 10 cm bieleho EPS – ponechá sa 10 cm sivého EPS). Týmto spôsobom sa využije úspora energie 20 % počas celého roka, či už pri prestupe tepla z interiéru do exteriéru v zimnom období, alebo pri prestupe tepla do klimatizovaných interiérov v letnom období;

 


2. v prípade, že projektant musí riešiť problém hrúbky izolantu kvôli konštrukčným obmedzeniam (historické objekty,..), sivý EPS poskytuje možnosť zmenšiť hrúbku EPS o 20 % (pr. 10 cm bieleho EPS sa nahradí 8 cm sivého EPS pri zachovaní rovnakých tepelnoizolačných vlastností). Spôsob úspory hrúbky je efektívny najmä pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov. Pri úspore hrúbky izolantu sa ušetrí nielen na objeme izolantu, ale i na pomocných materiáloch, ako sú kratšie kotevné prvky, užšie oplechovanie a klampiarske prvky. Pri členitej fasáde je badateľná úspora lepidla, stierkovej hmoty, výstužnej tkaniny a omietky.

 

 

 

Sivý polystyrén je určený predovšetkým na zateplenie stenových konštrukcií, šikmých a plochých striech, podhľadov, stavieb bytovej, občianskej a priemyselnej zástavby.

 

Tmavá farba sivého polystyrénu spôsobuje slabšie oslňovanie pracujúcich na stavbe, ale podmieňuje použitie ochranných lešenárskych sietí na zabránenie pôsobenia IČ žiarenia striktnejšie ako pri bielom polystyréne. Sivé dosky je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením z dôvodu degradácie štruktúry. Z tohto dôvodu by mali výrobcovia sivého polystyrénu baliť dosky zo sivého polystyrénu do bielej fólie.

 

 

 

SH+, a.s.

 
 

výrobca sivého polystyrénu

 
 

Prevádzka POR SH+

 

Bratislavská cesta 3691

 

Žilina

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
HELUZ
DOMEXPO 2018
LEIER
BAUMIT
EVVA
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.