Rekonštrukcia strechy

Leto je ideálny čas pre rekonštrukciu strechy. Teplé počasie a nižšie množstvo zrážok poskytujú perfektné východisko pre všetky potrebné práce. Samotná rekonštrukcia strechy ale nie je jednoduchý proces a rozhodne to nie je len o výbere krytiny.

Projekt rekonštrukcie strechy si musíte najprv dôkladne premyslieť. Ako prvé je nevyhnutné zodpovedať otázku, do akej miery si strecha vyžaduje rekonštrukciu. Môže to byť len izolácia, tesnenie a krytina, ale môže byť nutné meniť aj trámy a latovanie. V tomto prípade je potrebné spoľahnúť sa na radu odborníka. Najjednoduchšie je najskôr osloviť skúseného pokrývača a ak si ani ten nebude istý, osloví statika. Komplexné poradenstvo zvyknú poskytovať aj niektorí výrobcovia krytín. Väčšinou je to bezplatná nezáväzná služba, kedy odborník prinesie rovno aj vzorky krytín.

Odborník posudzuje stavbu a stav súčasnej konštrukcie, teda aj jej nosnosť. Laik nevie spoľahlivo posúdiť kvalitu reziva, kým odborník vie zistiť, či krokvy, klieštiny alebo stĺpiky podopierajúce väznicu nie sú spráchnivené alebo napadnuté škodcom. V závislosti od vybranej novej krytiny potom vie posúdiť, do akej miery je potrebná rekonštrukcia krovu. Ak bola použitá tvrdá skladaná krytina, akou bola v minulosti typická stará, klasická keramická a neskôr aj betónová škridla, môže investor prakticky rovno pristúpiť k výberu samotnej krytiny. Ak ale bol na pôvodnej streche napríklad starý eternit či plech a novú krytinu chceme skladanú, treba krov posúdiť aj z hľadiska nosnosti, pretože pôvodná strecha nemusela byť dimenzovaná na ťažkú krytinu.

Obytné či neobytné?

Jedným z prvých rozhodnutí musí byť aj to, čo spravíte s podkrovím. Zvlášť pri starých domoch, ktoré dnes slúžia už len ako víkendové sídla, býval totiž priestor pod strechou len úložný. Súčasným trendom sú ale obytné podkrovia, a tak aj mnohé staršie domy získavajú rekonštrukciou nové obytné priestory.

Ak chceme vytvoriť obytné podkrovie, dáme dole okrem krytiny aj staré latovanie. Na obytný krov jednoznačne musí ísť strešná fólia, keďže žiadna tvrdá skladaná krytina nie je 100% tesná a pri silnom vetre hrozí podfúknutie. Ak by medzi krokvami bola len tepelná izolácia a vietor by tam nahnal vodu, izolácia navlhne a prestane plniť svoj účel. Dôsledkami potom môže byť aj vlhnutie stien a následný vznik plesní. Nová fólia znamená aj nové kontralaty a latovanie. Nové latovanie sa zakladá podľa vybraného typu krytiny.

Jednoduchším riešením je neobytné podkrovie, ktoré bude slúžiť ako úložný priestor. Aj tu sa odporúča fólia, i keď to nie je nevyhnutné. Neobytné podkrovie však netreba zatepľovať, čím sa dá ušetriť pár tisíc eur. V prípade zmeny funkcie podkrovia sa dá medzikrokvová izolácia spraviť aj dodatočne.

Dominanta domu

Na záver môžeme pristúpiť k výberu strešnej krytiny. Okrem funkčnosti je tu dôležitá aj estetická stránka. Krytina by si mala udržať sýtu farbu čo najdlhšie. Škridla by mala byť odolná aj proti machom a lišajníkom, ktoré dokážu využiť aj tú najmenšiu štrbinu, aby sa v materiáli usadili.

Na sýtosť farby vplýva negatívne UV žiarenie. Aby výrobcovia dosiahli farebnú stálosť krytiny aj po desaťročiach, požívajú povrchové úpravy krytín, ktoré slnečným lúčom odolávajú. Najodolnejšie sú v tomto smere úpravy pálených škridiel – glazúra a engoba. Pri engobovaní sa na vysušený výrobok nanesie vrstva ílovitého bahna s potrebným obsahom minerálov a oxidov kovov, pričom podľa druhu a množstva oxidov v hmote nadobudne po výpale povrch krytiny požadovaný farebný odtieň. Engoba má matný až mierne lesklý povrch. Pri glazúre sa na povrch škridly nanesie ešte vrstva oxidov kremíka, ktorá pri výpale vytvorí sklovitý nepriepustný film a získa vysoko lesklý povrch. Vďaka týmto špeciálnym povrchovým úpravám a farebnosti vytváranej priamo pri vypaľovaní, si pálené škridly dokážu zachovať svoju farebnú sýtosť dlhé desaťročia.

Náklady na údržbu

Jedným z hlavných aspektov rozhodovania v trhovej ekonomike je nepochybne cena. Tak ako pri väčšine tovarov a služieb, aj pri krytinách a strešných systémoch platí, že s cenou by mala rásť aj kvalita. Pri porovnateľných cenách krytín rôznych materiálov odporúčam rozhodne pálenú škridlu. Jej pridanou hodnotou je extrémna životnosť a farebná stálosť. Kvalitná pálená škridla si už navyše nevyžiada žiadne dodatočné náklady na údržbu. Ak predpokladáme, že strechu človek mení len raz za život, investícia sa v priebehu desaťročí rozhodne vráti. Mnohí sa navyše mylne domnievajú, že sa cena za novú strechu skladá len z obstarávacích nákladov a zabúdajú na budúce náklady, spojené s údržbou a opravami. Výhodnejšie je preto investovať do krytiny, ktorá si drží farbu a hladký povrch dlhé desaťročia.

Text: Juraj Vedej

Foto: Tondach