bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 15.08.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Spoločnosť Xella Slovensko vydala odbornú príručku statika

Výrobca pórobetónu Ytong, spoločnosť Xella Slovensko, spol. s r.o., vydal odbornú publikáciu, ktorá by mala statikom a projektantom pozemných stavieb uľahčiť projektovanie stavieb z pórobetónu Ytong. Obsah publikácie sa zameriava predovšetkým na riešenia nevystužených murovaných zvislých a vodorovných nosných konštrukcií z materiálov Ytong a Silka, navrhnutých podľa európskych a slovenských noriem – Eurokódov. Pre murované konštrukcie je stanovená časť Eurokód EC 6, označená ako norma radu STN EN 1986.
Príručka obsahuje zásady pre navrhovanie muriva všeobecne a prehľad noriem navrhovania konštrukcií – Eurokódy, s ich dopadom na použitie muriva Ytong. Tieto normy stanovujú odolnosť v sústredenom zaťažení a pri vodorovnom tlaku kolmom na rovinu steny. Ďalej sú tu vzorové príklady statických výpočtov zaťaženia a návrhu nosných stien a príklady stanovenia odolnosti muriva vo zvislom smere pre vybrané typy pevnosti a hrúbky muriva Ytong a Silka.
„Zásadná súčasť nášho prístupu k zákazníkom je portfólio odborných služieb a poradenstvo. Snažíme sa byť nápomocní a poskytovať podporu v jednotlivých krokoch plánovania a výstavby. Svoje skúsenosti sme sa rozhodli využiť pri napísaní tejto príručky, ktorá vychádza zo skutočných potrieb projektantov a súčasnej stavebnej praxe“, povedal k vydaniu Statiky Ing. Martin Mihál, vedúci technického úseku Xella Slovensko. Príručka je k dispozícii v elektronickej podobe na webe výrobcu www.ytong.sk, kde je možné zažiadať aj o tlačenú podobu.


O spoločnosti Xella Slovensko

Nadnárodný koncern Xella International pôsobí v 32 krajinách Európy, Ameriky a Ázie. Je popredným výrobcom stavebných materiálov pre zdravé bývanie: tepelnoizolačných tvárnic z bieleho pórobetónu Ytong, akustických vápennopieskových tvárnic Silka a tepelnoizolačných minerálnych dosiek Multipor.
 

7.4. 2015

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
LEIER
DOMEXPO 2018
BAUMIT
EVVA
HELUZ
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.