bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 21.11.2017
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

STOPAQ® - samozaceliteľná viskózno-elastická protikorózna izolácia

Prevratná novinka v oblasti pasívnej protikoróznej ochrany oceľových potrubí a armatúr

Tento príspevok uvádza prevratnú novinku v oblasti pasívnej protikoróznej ochrany oceľových potrubí a armatúr - materiál STOPAQ. Je to viskózny a elastický materiál na báze vysoko adhéznej polyizobuténovej zmesi vhodný na izolovanie podzemných oceľových konštrukcií aj konštrukcií trvalo ponorených vo vode. Zvláštna modifikácia STOPAQ-u môže byť aplikovaná aj pod vodou.
 
Kompletný izolačný systém pozostáva z protikoróznej vrstvy STOPAQ a vonkajšej vrstvy mechanickej ochrany. Je vhodný na použitie v širokom rozsahu prevádzkovej teploty od -45 ˚C až do 70 ˚C. Aj teplota izolovaného povrchu a vzduchu pri aplikácii môže byť v širokom rozsahu a preto sa izolačné práce dajú vykonávať pri mrazoch aj v horúcich podnebných pásmach. Je kompatibilný so všetkými druhmi továrenskej izolácie.
 
Viskózno-elastický materiál je na trhu viac ako 10 rokov a za toto obdobie sa stal jedným z najpopulárnejších spôsobov izolácie oceľových povrchov. Štandardné testy na katodické podkorodovanie ukázali nulové podkorodovanie. Odtrhová skúška preukazuje vždy kohézne oddelenie, adhézia je stopercentná na takmer každý druh povrchu. Mimoriadne vysoká je elektrická pevnosť, ohmický odpor dosahuje 10-12 Ohm.m . Výhodou je, že všetky potrebné testy možno vykonať už 2 minúty po aplikácii.
 
Pre svoju kvapalnú podstatu materiál dokonale priľnie na každý tvar povrchu, akokoľvek je členitý. Jeho nízke povrchové napätie zabezpečuje to, že organické molekuly materiálu vtečú do všetkých priehlbní, pórov a prasklín. Tiež je to vlastnosť dávajúca izolácii schopnosť zaceliť malé poškodenia. Dokonalé prilepenie zabraňuje vzniku vakov pod izoláciou, v ktorých môže ostať voda, soli, baktérie – jedným slovom podmienky na vznik korózie. 
 
Úplná nepriepustnosť STOPAQ-u pre kvapaliny a väčšinu plynov zároveň zabraňuje prenikaniu vody a atómov kyslíka, solí a iných reaktantov koróznych procesov zvonka, nehovoriac o úplnej nepriepustnosti pre baktérie, ktoré spôsobujú tzv. mikrobiologickú koróziu. Viskózno-elastické materiály sú nepriepustné pre vodu a preto obsah solí rozpustených vo vode v tomto prípade nevytvára riziko ich penetrácie k povrchu. Obsahujú polárne molekuly, preto vodu odpudzujú. Z týchto dôvodov nedochádza ani k osmotickým pochodom, nakoľko Stopaq je nepriepustná membrána.

 

Problém nazývaný korózia

Problém nazývaný korózia
Problém nazývaný korózia
Korózia spôsobuje každoročne obrovské škody. Pre vážne poškodenia musia byť plynovody, ropovody, vodovody a armatúry na nich odstavované a opravované alebo vymieňané. Aj izolácie, v minulosti ešte väčšinou nekvalitné bitúmenové, musia byť vymieňané pre stratu ich funkčnosti. Chyby protikoróznych izolácií závisia od typu izolácie, chýb pri jej aplikácii, prípravy povrchu pred aplikáciou a pôdnych podmienok.
 
Korózia je fyzikálno-chemický proces oxidácie železa za vzniku hrdze – kysličníka železitého resp. hydroxidu železitého. Ich objem je väčší ako objem ocele, preto sa hrdza odlupuje a nepôsobí pasivačne ako napríklad kysličník hlinitý na hliníku.
 
Oxidácia vzdušným kyslíkom nenastáva na vzduchu samovoľne reakciou s molekulami kyslíka vo vzduchu. Napríklad vojenská technika uložená v suchej Arizonskej púšti vôbec nemusí byť chránená proti korózii. Na jej vznik je potrebná vlhkosť – molekuly kyslíka z vody.

 

Protikorózne povlaky

Na zabránenie prístupu vody k povrchu ocele sa na povrch nanášajú rôzne druhy povlakov, najmä organických. Odlišujú sa kvalitou a hrúbkou podľa toho či sú chránené konštrukcie nadzemné, alebo sa ukladajú do zeme. Najpoužívanejšie organické materiály nanášané už pri výrobe rúr a armatúr (tzv.továrenské izolácie) sú FBE (epoxidy), HDPE (polyetylén), PP(polypropylén) a PU(polyuretán).  

Povlaky nanášané v teréne

Povlaky nanášané v teréne
Povlaky nanášané v teréne
Časti konštrukcií, najmä miesta pri zváraných a prírubových spojoch, sú doizolované v teréne pri výstavbe alebo opravách. V minulosti sa na izolácie v teréne plošne používal bitúmen, ktorý sa však v účasnosti v rámci možností vymieňa. Dôvodom je krehnutie a praskanie ale aj negatívny vplyv na životné prostredie
 
Výber izolácie závisí od viacerých faktorov, napríklad od:
-       druhu izolovanej konštrukcie,
-       požadovanej životnosti substrátu,
-       prostredia
-       ceny materiálu a aplikácie
 
Pri výbere sa musia vziať do úvahy predpokladané vplyvy v daných podmienkach a vlastnosti ako je napríklad obsah solí v okolí izolácie, adhézia, osmóza, mikrobiologická korózia, príprava povrchu pred aplikáciou, priepustnosť pre vodu a plyny.
 
V súčasnosti sa používajú najmä materiály vyrobené z polyetylénu či už páskové izolácie s lepivou vrstvou butylkaučuku v kombinácii a butylkaučukovým primerom (napr.Polyken), alebo teplom (propán-butánovým plameňom) zmrašťované tvarovo predpripravené manžety (napr. Covalence).
 
V Čechách a na Slovensku sú dosť rozšírené aj pásky z PVC, napriek tomu že vo svete sa už prestávajú používať pre stratu izolačných vlastností po určitom čase.  
 
Veľmi kvalitné sú dvokomponentné polyuretánové materiály so 100% obsahom sušiny (Protegol). Nanášajú sa v tekutom stave za horúca, striekaním priamo na očistený povrch. Na doizolovanie v teréne sa používa aj viskózno elastický STOPAQ.
 
Mimoriadna jednoduchosť aplikácie STOPAQ-u viedla k zmene špecifikácií mnohých projektov, najmä v oblasti Perzského zálivu, v Holandsku a Číne a materiál sa použil na kompletnú izoláciu celých potrubných línií. Takýto projekt pri havarijnej oprave vodovodu DN 500 v dĺžke cca 60 m sa úspešne zrealizoval na severovýchode Slovenska. Oprava izolácie trvala pár dní.
 
K dispozícii je pojazdná izolovňa STOPAQ, ktorú si môže zákazník prenajať, a v teréne si veľmi rýchlo zaizolovať neizolované rúry, pospájať ich a spoje s armatúrami doizolovať. Je to obrovská výzva, keďže dnes sa ešte stále rúry posielajú na zaizolovanie do stovky kilometrov vzdialených špecializovaných tovární a potom sa vozia späť na stavenisko. Tento proces trvá mesiace...

Ľahká a rýchla aplikácia

Ľahká a rýchla aplikácia
Ľahká a rýchla aplikácia
Hoci materiál samotný nie je najlacnejší, výsledná ekonomika izolovania vychádza veľmi priaznivo. Dôvodom je fakt, že nie je nutné tlakové, či mechanické abrazívne čistenie, na vynikajúcu adhéziu postačuje mechanické očistenie na stupeň čistoty St3. Pri aplikácii nie sú potrebné žiadne stroje, nástroje ani ohrievanie. Aplikovať sa dá bez problémov pri teplotách od -45°C až do 50°C. Ako bolo vyššie uvedené v prípade portreby aj na mokrý povrch alebo priamo pod vodou.

 

Príklady aplikácií

Najbežnejšia aplikácia sú protikorózne izolácie potrubí alebo zváraných spojov predizolovaných rúr. Veľmi výhodná je najmä izolácia armatúr zložitých tvarov, pretože materiál STOPAQ je mäkký a presne kopíruje povrch na ktorý sa nanáša.
 
Doteraz bolo napríklad veľkým problémom dobre zaizolovať proti vode priestory medzi prírubami a matky svorníkov na prírubách. Na tento účel je STOPAQ ideálny. Navyše je v prípade nutnosti rozobrať prírubový spoj ľahko odstrániteľný a dá sa znova použiť!

 

Utesňovanie

Utesňovanie
Utesňovanie
Utesňovanie
Mimoriadna lepivosť na väčšinu povrchov prináša ďalší aspekt použitia tohto materiálu vo vodárenstve - utesňovanie proti vode. Možno ním utesniť prasknuté potrubia, aj tie ktorých povrch sa nedá vysušiť. Úspešne sa používa na utesňovanie káblových a rúrových prechodov cez steny aj v extrémnom prípade stĺpca podzemnej vody na druhej strane steny.
 
 
Stopaq je inertný a amorfný materiál. Neobsahuje žiadne reaktívne skupiny preto je mimoriadne trvanlivý. Je tiež úplne enviromentálne neškodný. Môže prísť do kontaktu s pitnou vodou a potravinami, je úplne neškodný pre človeka.

 

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
HELUZ
EVVA
LEIER
MAPEI
MP kovania
Baumit
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.