bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 24.06.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Stvárnenie pohľadového betónu

ELASTICKÉ ŠTRUKTÚRNE MATRICE FORMUJÚ BETÓN

Pohľadový betón v ostatnom čase stále častejšie figuruje ako vizuál-ny prvok. Nachádza uplatnenie nielen v komerčných a dopravných stavbách, ale aj v iných oblastiach.
Avšak pri voľbe diela z pohľadového betónu musí predovšetkým architekt určiť a presne definovať tento termín.  Z názvu vyplýva, že ide predovšetkým o pohľad. Vytvára sa nielen  architektonické dielo, ale tiež dielo jedinečné, a práve to je pre betónové stavby charakteristické.


Kongresové centrum Zlín
Zadaním projektu bola výroba a dodávka akustických panelov navrhnutých a vyrobených špeciálne na účely a použitie v interiéri vnútorných sál Kongresového centra Zlín. Veľkou výzvou na začiatku celého projektu bolo nájsť taký materiál, ktorý by dokázal súčasne vyhovieť ako predstavám architektov o tvare a vzhľade, tak požiadavkám na vynikajúce  akustické vlastnosti, pretože Kongresové centrum Zlín bude súčasne slúžiť tiež ako sídlo Filharmónie Bohuslava Martinů a budú sa tu konať rôzne kultúrne, spoločenské a vzdelávacie akcie (koncerty, výstavy, kongresy, sympózia a ďalšie). Na základe výsledkov akustických skúšok, vďaka vysokým technickým a výrobným možnostiam a v neposlednom rade vynikajúcim vlastnostiam, bol  pre výrobu špeciálnych akustických (difúznych a odrazových) panelov zvolený materiál polycon (sklovláknobetón). Formy vyrobené pomocou špeciálnej CNC frézy slúžili ako modely pre vytvorenie polyuretánovej elastickej matrice, do ktorých sa striekal sklovláknobetón. Autorom projektu je známa architektka, rodáčka zo Zlína Eva Jiřičná.

Presne možno definovať vytvorenie štruktúrovaného pohľadového betónu výberom elastických štruktúrnych matríc RECKLI®.
Textúrovaním pohľadových plôch pomocou elastických matríc je docielené vytvorenie estetického a ekonomického diela. Dôkazom toho je vytvorenie mnoho miliónov  m² betónových plôch. Elasticita matríc umožňuje oddebnenie bez poškodenia pohľadového povrchu aj pri filigránových a komplikovaných štruktúrach. Táto technológia ponúka architektom, projektantom  a stavbárom neohraničené požiadavky na stvárnenie.
Technológia vytvárania betónových textúrovaných plôch pomocou elastických matríc sa celosvetovo využíva viac ako 40 rokov. Štruktúrne matrice nachádzajú uplatnenie jednak v monolitických stavbách, ako aj pri prefabrikátových prvkoch a v neposlednom rade tiež pre vytváranie štruktúrovaného sklocementového povrchu.
Spoločnosť RECKLI ponúka viac ako 250 štandardných dizajnov, pričom matrice sú k dispozícii pre jedno, 10, 50 a 100 násobné použitie.
Použitie štruktúrnych matríc
Odporúčame celú plochu matrice lepiť na drevené dosky. Matrice sa takto môžu ľahšie vybrať a pracovný stôl je okamžite k dispozícii pre debnenie hladkého betónu. Najvhodnejšie sú dosky s hrubou štruktúrou (preglejka alebo viacvrstvové dosky). V prípade lepenia matrice priamo na oceľové debnenie musí byť čisté, suché, bez tukových nebo prachových zvyškov.
Pri prefabrikácii voľne položenej matrice sa po každom vybratí betónového prvku musia znovu v debniacom ráme upraviť. Pri zdvíhaní pracovného stola do zvislej polohy hrozí riziko skĺznutia matrice na zem a jej poškodenia vlastnou váhou. Špeciálne vyvinuté lepidlo na elastické matrice umožňuje po nalepení matricu zarovnať a zafixovať podľa potreby.
Celoplošne nalepená matrica nie je citlivá na zaťaženie, je menej náchylná na poškodenie a šetrí čas pre ďalšiu betonáž. Lepenie je zvlášť dôležité pri betónovaní v sériách rovnako veľkých elementov s rovnakou štruktúrou.
Pripevnenie matrice na viac použití pomocou klinčekov je nedostačujúce, tlak betónu na neprilepenú matricu môže spôsobiť jej zvlnenie a následné zvlnenie štruktúrovaného betónového povrchu. Iba matrice na jedno použitie môžu byť pripevnené klincami priamo k debneniu, vzdialenosť klincov by mala byť 20 až 25 cm, mali by byť použité klince s malou hlavičkou.
Separačný prostriedok
Pre docielenie ľahkého a šetrného oddebnenia sú nevyhnutné špeciálne separačné prostriedky.

Špeciálne vyvinuté separačné prostriedky na polyuretánové matrice nezaručujú len bezproblémové oddebnenie, ale tiež chránia matricu samotnú a sú garantom pre viacnásobné použitie. Po odparení rozpúšťadla obsiahnutého v separačnom vosku, sa vytvorí na povrchu matrice tenký rovnomerný film, ktorý zabráni vytvoreniu olejových škvŕn vzniknutých nadmerným použitím olejových separátorov.

Oproti použitiu olejových modifikovaných separačných prostriedkov sa použitím separačného vosku na základe zloženia a množstva nanesenia vyhneme neskorším problémom pri nanášaní náteru.

Individuálne matrice
Ponuka dizajnov nie je ohraničená štandardnými štruktúrami, na základe návrhu možno vytvoriť individuál-nu matricu.  Najprv sa vyrobí model v mierke 1 : 1, na tomto modeli sa vyrobí elastická matrica, ktorá slúži ako negatívna forma pre betónový povrch. Individuálne matrice ponúkajú takmer neohraničené možnosti stvárnenia štruktúrovaných pohľadových plôch.
Do úvahy sa musia brať iba technické limity elastického polyuretánu, neskôr manipulácia a transport.
Nemecké veľvyslanectvo vo Varšave
Poloha pozemku na hranici medzi zástavbou mesta a prírodnou pamiatkovou oblasťou kládla na projektanta vysoký nárok na prírodou ovplyvnené stvárnenie pohľadovej plochy. Nákres štruktúry – reliéfu brečtana, berlínskeho architekta Holgera Kleina – bol prenesený do 3D formátu a následne bol pomocou CNC frézy vyfrézovaný model. Tento reliéfny model slúžil ako pozitív pre odliatie polyuretánovej štruktúrnej matrice.

Vďaka odlišnému sklonu listov brečtanu, dopadu svetla na fasádu sa vytvára živá hra svetla a tieňa. Sýtosť farby a jasu farebného prefabrikátu bola umocnená použitím bieleho cementu a vysokého obsahu kobaltovo modrej pigmentácie.

Technológia FOTO-GRAVUR
Inovatívna technológia RECKLI® Foto-Gravur špeciálnym textúrovaním betónovej plochy prenesie na betónovú fasádu fotografiu. Systém vytvára podľa rozlíšenia menšiu alebo väčšiu povrchovú štruktúru, takže vzniká dojem projektovanej fotografie na betónovej fasáde. Ide o počítačovo chránený spôsob, prenesenia obrazu frézovacou technikou na formu z dreva. Najprv sa fotografia naskenuje a potom sa prenesie do 256 stupňovej šedi.
Pre prenesenie fotografie na formu z dreva sa vygeneruje pracovný súbor, ktorý obsahuje špeciálne inštrukcie CNC frézy. Vyfrézovaný model slúži ako predloha pre zhotovenie elastickej RECKLI® matrice. Elasticita, kvalita a reprodukovateľnosť umožňuje celú technológiu stvárnenia obrazovo podobnej betónovej plochy esteticky a ekonomicky využiť. Reliéfna povrchová plocha Foto-Gravur vytvára vďaka dopadu svetla a tieňa portrét predlohy. Ako každá štruktúra ožíva tiež Foto-Gravur vďaka hre svetla a tieňa na fasáde. Veľkosť matrice je ohraničená maximálnou veľkosťou disponujúcej formy a maximálnej pracovnej plochy frézy. K vytvoreniu celkového obrazu môžu byť však jednotlivé diely fotografie poskladané.
Univerzita Paul Sabatier
Univerzita Paul Sabatier leží na južnom okraji mesta Toulouse a už dávno sa etablovala ako najväčšia univerzita v južnom a západnom Francúzsku. Knižnica pochádza zo 70. rokov a už nezodpovedala dnešnému nárastu počtu študentov a požiadavkám moderného mediálneho a informačného centra, takže bolo nevyhnutné rozšírenie doterajšej budovy. Architekt Richard Milani z architektonickej kancelárie Espagno & Milani z Toulouse koncipoval túto budovu tak, aby sa odlíšila od kampusu, ale zároveň umožnila navrátenie účelu, ktorému má budova slúžiť. Pri výbere fotografií boli vybrané hlavné symboly vedeckých disciplín.

Úprava betónových povrchov spomaľovačmi tuhnutia a kyselinou
Týmito úpravami architektonicky stvárnený betón získava čoraz väčšiu obľubu. Pre výrobu jemného až hrubého vymývaného betónu pozitívnou i negatívnou technológiou sa používajú aktivátory obsahujúce rozpúšťadlo.

Prostriedkami na úpravu kyselinou sa potom dosahuje povrch, ktorý je vzhľadom veľmi podobný pieskovcu. Vysoko akostné kyseliny docielia mikrovymývanie alebo ľahké zdrsnenie povrchových plôch betónu.

Text: Mgr. Iveta Heczková
Foto: RECKLI          
tel.: (+420) 724 888 718
e-mail: iheczkova@reckli.com
www.reckli.cz
FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
DOMEXPO 2018
BAUMIT
HELUZ
LEIER
EVVA
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.