bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 16.07.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Téma Študentskej architektonickej súťaže Xella sa v 22. ročníku venuje Brnu

Spoločnosť Xella vyhlásila nový ročník architektonickej ideovej súťaže pre študentov fakúlt architektúry a stavebných fakúlt vysokých škôl. Úlohou súťažiacich je navrhnúť urbanisticky a architektonicky zaujímavé centrum zbierok súčasného výtvarného umenia, ktoré bude slúžiť aj pre organizovanie výtvarných projektov. Študenti sa môžu prihlásiť najneskôr deň pred termínom odovzdania súťažných prác 20. februára 2017.

Motto: "Trocha odvahy je cennejšia ako tona opatrnosti"
(Theodore Roosevelt, 26. prezident Spojených štátov amerických)

Spoločnosť Xella vo svojich zadaniach architektonickej súťaže hľadá v spolupráci s architektmi témy, ktoré študentov vedú k zamysleniu sa nad urbanistickú stránkou riešenej lokality. Spravidla sa návrhy týkajú inštitúcií s kultúrnou alebo vzdelávacou funkciou a rovnako tak je tomu v tomto ročníku. Budúci architekti sa budú zaoberať využitím jednej z urbanisticky najvýznamnejších voľných plôch v historickom centre mesta na Rooseveltovej ulici, ktorá priamo nadväzuje na Miestodržiteľský palác, kde sídli Moravská galéria.

Cieľom je navrhnúť reprezentatívnu a modernú stavbu, ktorá bude slúžiť pre vystavenie zbierok moderného umenia a súčasne sa stane centrom pre organizovanie výtvarných projektov medzinárodného významu. „Zmysel tohto zadania vidím predovšetkým v tom, že súťaž upozorní na miesto v centre Brna, ktoré by sa mohlo stať novým centrom brnianskeho kultúrneho života. Kvalitné návrhy by boli dobrým začiatkom k diskusii o jeho zmysluplnom využití,“ hovorí k téme súťaže Jan Press, riaditeľ Moravskej galérie.

Koncepcia by mala citlivo nadväzovať na historický kontext, ale zároveň priniesť originálne a tvorivé riešenie. „Študenti majú možnosť zaoberať sa návrhom novej múzejnej inštitúcie, to je jedno z málo častých zadaní a myslím, že práve v tom spočíva jeho atraktivita. Niektoré súčasná múzea sa utápajú v šedi priemernej architektúry. My by sme radi, aby sa študenti vo svojej invencii vypravili za hranice bežného. Navrhovaná stavba by mala byť súčasná a zároveň ikonická, mala by návštevníkov zaujať už svojou podobou a motivovať ich k návšteve,“ hovorí na zadanie Jan Press, riaditeľ Moravskej galérie.

V porote súťaže opäť zasadnú významné osobnosti českej i slovenský architektúry, ktoré budú posudzovať prihlásené projekty po stránke invencie, ale aj vhodného zasadenia do urbanistického kontextu, účelovosti a funkčnosti stavby. Tento rok medzi členmi budú napríklad Peter Moravčík, Ivan Kubík, Ľubomír Králik, Michal Krištof, Vlado Milunić, a tiež riaditeľ Moravskej galérie Jan Press.
Na jeseň sa uskutoční stretnutie uchádzačov so zástupcami Moravskej galérie, pri ktorom si môžu prezrieť zbierky aj zázemie inštitúcie. Exkurzia im pomôže pochopiť ciele a potreby múzejnej inštitúcie, a tiež spoznajú jej históriu. Vyhlásenie výsledkov ročníka prebehne v marci 2017 takisto v priestoroch Moravskej galérie. Prihlásenie, všetky informácie a podklady záujemcovia nájdu na www.ytong.cz a www.ytong.sk.

 

2.11.2016

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
HELUZ
EVVA
DOMEXPO 2018
BAUMIT
LEIER
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.