Téma Študentskej architektonickej súťaže Xella sa v 22. ročníku venuje Brnu

Spoločnosť Xella vyhlásila nový ročník architektonickej ideovej súťaže pre študentov fakúlt architektúry a stavebných fakúlt vysokých škôl. Úlohou súťažiacich je navrhnúť urbanisticky a architektonicky zaujímavé centrum zbierok súčasného výtvarného umenia, ktoré bude slúžiť aj pre organizovanie výtvarných projektov. Študenti sa môžu prihlásiť najneskôr deň pred termínom odovzdania súťažných prác 20. februára 2017.

Motto: "Trocha odvahy je cennejšia ako tona opatrnosti"
(Theodore Roosevelt, 26. prezident Spojených štátov amerických)

Spoločnosť Xella vo svojich zadaniach architektonickej súťaže hľadá v spolupráci s architektmi témy, ktoré študentov vedú k zamysleniu sa nad urbanistickú stránkou riešenej lokality. Spravidla sa návrhy týkajú inštitúcií s kultúrnou alebo vzdelávacou funkciou a rovnako tak je tomu v tomto ročníku. Budúci architekti sa budú zaoberať využitím jednej z urbanisticky najvýznamnejších voľných plôch v historickom centre mesta na Rooseveltovej ulici, ktorá priamo nadväzuje na Miestodržiteľský palác, kde sídli Moravská galéria.

Cieľom je navrhnúť reprezentatívnu a modernú stavbu, ktorá bude slúžiť pre vystavenie zbierok moderného umenia a súčasne sa stane centrom pre organizovanie výtvarných projektov medzinárodného významu. „Zmysel tohto zadania vidím predovšetkým v tom, že súťaž upozorní na miesto v centre Brna, ktoré by sa mohlo stať novým centrom brnianskeho kultúrneho života. Kvalitné návrhy by boli dobrým začiatkom k diskusii o jeho zmysluplnom využití,“ hovorí k téme súťaže Jan Press, riaditeľ Moravskej galérie.

Koncepcia by mala citlivo nadväzovať na historický kontext, ale zároveň priniesť originálne a tvorivé riešenie. „Študenti majú možnosť zaoberať sa návrhom novej múzejnej inštitúcie, to je jedno z málo častých zadaní a myslím, že práve v tom spočíva jeho atraktivita. Niektoré súčasná múzea sa utápajú v šedi priemernej architektúry. My by sme radi, aby sa študenti vo svojej invencii vypravili za hranice bežného. Navrhovaná stavba by mala byť súčasná a zároveň ikonická, mala by návštevníkov zaujať už svojou podobou a motivovať ich k návšteve,“ hovorí na zadanie Jan Press, riaditeľ Moravskej galérie.

V porote súťaže opäť zasadnú významné osobnosti českej i slovenský architektúry, ktoré budú posudzovať prihlásené projekty po stránke invencie, ale aj vhodného zasadenia do urbanistického kontextu, účelovosti a funkčnosti stavby. Tento rok medzi členmi budú napríklad Peter Moravčík, Ivan Kubík, Ľubomír Králik, Michal Krištof, Vlado Milunić, a tiež riaditeľ Moravskej galérie Jan Press.
Na jeseň sa uskutoční stretnutie uchádzačov so zástupcami Moravskej galérie, pri ktorom si môžu prezrieť zbierky aj zázemie inštitúcie. Exkurzia im pomôže pochopiť ciele a potreby múzejnej inštitúcie, a tiež spoznajú jej históriu. Vyhlásenie výsledkov ročníka prebehne v marci 2017 takisto v priestoroch Moravskej galérie. Prihlásenie, všetky informácie a podklady záujemcovia nájdu na www.ytong.cz a www.ytong.sk.

 

2.11.2016