bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 16.07.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Trendy v okenných konštrukciách

Pri výbere okien sa väčšina z nás rozhoduje najmä podľa materiálu okenného rámu. Teda plast, drevo alebo hliník. Dnes už ale výber len podľa vkusu nestačí. V dobe neustále rastúcich cien energií je potrebné zohľadňovať aj technické parametre a samozrejme spôsob montáže okna. Aktuálne trendy v okenných konštrukciách nám predstaví Ing. Peter Snopko podpredseda celoslovenského združenia SLOVENERGOokno.

Trend v oknách je vzdelanosť a zdôvodnená konštrukčná tvorba
Vo vzťahu k zákazníkom musí platiť osobná garancia. Zdôvodnená konštrukčná tvorba je základom takéhoto úprimného prístupu.
Pred samotným výberom konkrétneho okna je veľmi dôležité, aby si dal zákazník spracovať odborný návrh, a to vo vzťahu k oknu i k jeho blízkemu okoliu. Viacero technikov môže totiž rovnakú požiadavku vyriešiť rôzne a súčasne i rovnako dobre. Ak pri návrhu okna, pri jeho špecifikácii v projekte, pri návrhu okolia okna stojí aj odborník na okná, musí to byť vidieť na detailoch. Návrh, ktorý sa vytvorí ešte pred výrobou a montážou okna, nazývame záznam o zdôvodnenej konštrukčnej tvorbe. Na takomto zázname je určený, najlepšie priamo nakreslený detail okna a jeho blízkeho okolia, prípadne iná jednoznačná identifikácia, vždy s určením autora návrhu, s dátumom a s podpisom. O návrhu sa ešte pred výrobou môže zákazník poradiť s iným odborníkom na okná. V súlade s týmto dokumentom sa okno potom vyrobí a namontuje. Dokument by si mal zákazník vo vlastnom záujme odložiť.
V prípade akejkoľvek poruchy na oknách v budúcnosti môže znalec hodnotiť detaily osadenia a správnosť jednotlivých postupov práve podľa zdôvodnenej konštrukčnej tvorby. Znalecké postupy vychádzajú totiž zo sprievodnej dokumentácie a pri hodnotení konštrukčného detailu okna sa najprv posudzuje jeho návrhový stav.

Znalec môže po preštudovaní zdôvodnenej konštrukčnej tvorby skonštatovať dve veci:
  1. ak je okno a jeho okolie zrealizované podľa takéhoto dokumentu, je to v poriadku,
  2. ak je okno a jeho okolie zrealizované podľa takéhoto dokumentu, okno, prípadne jeho okolie, bolo zlé ešte pred výrobou a montážou.

Trend v oknách sú inovatívne detaily okolo okna a montážny rating
Zákazník získa jedine vtedy, ak mu vie niekto nahlas povedať a v obchodnom jednaní si zastať nové myslenie a vysvetliť, že okenná konštrukcia nie je len samotné okno, ale aj jeho blízke okolie. Okolie je síce dané stavebnou prácou, ale ovplyvňuje priamo vlastnosti okna. Moderná montáž okna si preto vyžaduje spolupôsobenie s realizátorom stavby.
Ostenie okna už nemôže byť iba bežný okraj tehly, či tvarovky. Musí byť vyspravené a rovné. Na samotné okno sa pripevnia na stavbe tzv. pripojovacie pásky a fólie. V poslednej dobe je trendom pripojovanie tesniacich pások na okno už priamo vo výrobe. Laboratórne som meral vlastnosti pripojovacej špáry. Urobili sme prototyp, kde k dobrému oknu sme pripojili raz kvalitnú pripojovaciu špáru a raz sme pripojili nekvalitnú pripojovaciu špáru. Dôležité je si uvedomiť, že aj najlepší páskový systém medzi oknom a ostením, alebo systém z iných predkomprimovaných, či výplňových materiálov, je nedostatočný, ak ostáva pripojovacia špára osamotená. Pripojovací detail musí mať aj efektívnu doplnkovú tepelnú izoláciu ostenia. Namerali sme zaujímavé výsledky. Vplyv zníženia prievzdušnosti ostenia nám priniesol zvýšenie povrchových teplôt na ráme okna o 1 0C a s doplnením efektívnej tepelnej izolácie v detaile ostenia nám priniesol zvýšenie povrchových teplôt na ráme okna o 3 0C. Trendom v oknách je preto dostať do vzorca na výpočet koeficientu prechodu tepla cez okno Uw aj vplyv okolia okna – t.j. lineárny stratový súčiniteľ zapríčinený pripojovacou špárou.

Trend v oknách sú profily s čiastočným vyplnením tepelnou izoláciou
Efektívne znižovanie súčiniteľa Uf (koeficient prechodu tepla rámovej zostavy) má svoje hranice. V drevených profiloch sa objavujú profily s tepelnou izoláciou a aj profily s otvormi. V profiloch hliníkových sa zas objavujú nové možnosti prerušenia tepelných mostov s prehĺbenou komorovou konštrukciou a sústavou krídeliek. Novinkou sú aj profily, kde prerušenie tepelného mostu je kombinované aj s tepelnou izoláciou. Plastové profily zaznamenávajú prechod ku profilom, ktoré sú čiastočne vypĺňané tepelnou izoláciou. V prípade, že je tepelná izolácia v komore na výstuhu, čiže výstuha nie je zabudovaná, statické spolupôsobenie krídla zabezpečuje suché vlepovanie skla. Ide o lepiaci pásik, ktorý nahrádza medzi krídlom a zasklením zo strany exteriéru tesniacu gumičku. Suché lepenie skla je progresívne zasklievanie okenných konštrukcií, pričom mení spôsob výpočtu okna z rámového na doskový výpočet. Zákazník získava odľahčenú konštrukciu okna a na interiérových plochách okennej konštrukcie vyššie povrchové teploty. Do skupiny okien s vylepšenými tepelnoizolačnými profilmi by sa dali zaradiť aj kompozitné profily a plastové profily s kompozitnými výstuhami. V oboch prípadoch ide o odbúranie klasického vystužovania plastových profilov oceľovou pozinkovanou výstuhou. Štandardne ponímaná výstuha, dlho neodmysliteľná súčasť plastových okien, je v zaťažovacej schéme nahradzovaná iným materiálom a iným tvarom. Výsledkom absencie oceľovej výstuhy sú vyššie povrchové teploty okna.

Trend je aj zdravý rozum, opatrnosť so zimnými záhradami, podpora stavebnej fotovoltiky a dôraz na enviro aspekty
Zákazník, požadujúci zimnú záhradu, by mal mať jasne vysvetlenú zásadu, že ak je obývateľná zimná záhrada menšia ako 10 m2 a užšia ako 2,5 m, neúmerne sa zvyšuje riziko z nestabilnej vnútornej klímy. Drevo a hliník má svoje konštrukčné opodstatnenie nielen pri oknách, ale aj pri zimných záhradách, kedy drevená nosná pohľadová konštrukcia musí byť dopĺňaná sústavou hliníkových odvodňovacích a ďalších profilov.
Zasklievanie šikmých striech zimných záhrad reprezentuje kľúčovú pridanú hodnotu. Popri materiáloch z hliníka sa dajú použiť systémy tesnení na báze zmesi plastu, etylénu, propylénu a diénu čiže EPDM. Pri takto náročných prácach sa neopláca ľudová tvorivosť, sú spracované konkrétne riešenia jednotlivých detailov a technologické postupy. Pri zvážení základných vlastností a požiadaviek (napríklad nosnosť, životnosť, údržba, požiarna odolnosť, či odolnosť voči vlhkosti) odporúčam hliníkové alebo drevené konštrukcie zimných záhrad. Pri plánovaní nesmieme zabudnúť na sklo. Stáva sa fenoménom zvislých, ale aj šikmých konštrukcií. Sklo je materiál, ktorý treba riešiť v návrhu nielen pre zimné, ale aj pre letné obdobie. Práve sklo má totiž zásadný vplyv nielen na výslednú U hodnotu zostavy, ale aj na výslednú bilanciu.
Pri návrhu presklených plôch musí byť riešená aj otázka bezpečnosti. Bezpečnosť pri kovaní signalizuje napríklad poistná nožnica. Pri presklenej streche by napríklad spodná tabuľa mala byť z nerozbitného vrstveného bezpečnostného skla s hrúbkou minimálne 8 mm. V prospech bezpečnosti treba zvážiť i hrúbku dištančného rámika a to niekedy i na úkor teplotechniky. Trendom je vyrábať na budove energiu a chrániť pritom životné prostredie. Fotovoltická tenkovrstvová technológia a hliníkové ľahké obvodové plášte to sú tiež trendy, ktoré sa okenných konštrukcií dotýkajú stále viac.
Trendom v oknách je ľudskosť, dovolím si tvrdiť aj skromnosť. Po vyčerpaní ekonomicky a technicky zdôvodnenej životnosti musíme dbať na maximálne možnú recyklovateľnosť a návrat k prirodzeným materiálom, ktoré nebudú zaťažovať životné prostredie.

Text a foto: Ing.Peter Snopko, podpredseda celoslovenského združenia SLOVENERGOokno,
súdny znalec v odbore stavebníctvo, v odvetví stavebná fyzika a pozemné stavby, konateľ firmy na výrobu okien
AB TEAM, s.r.o.

8.5. 2012
FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
LEIER
BAUMIT
EVVA
HELUZ
DOMEXPO 2018
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.