bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 16.07.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Trvalo udržateľné produkty pre trvalo udržateľnú výstavbu

Perspektívna, trvalo udržateľná výstavba znamená obsiahle zohľadnenie pri projektovaní a realizácii otázky životného prostredia, ekológie a sociálnej znášanlivosti. Predpokladom k tomu je zodpovedný výber sortimentu (stavebných materiálov s nízkym obsahom emisií a neobsahujúcich škodlivé látky), ako aj ekologicky a energeticky uvedomelý projekt plášťa budovy.

 

Definícia trvalej udržateľnosti je: „Koncept trvalej udržateľnosti popisuje používanie obnoviteľného systému takým spôsobom, aby tento systém zostal vo svojich podstatných vlastnostiach zachovaný, a jeho stav sa mohol prirodzeným spôsobom rozvíjať ďalej."

 

Výroba z prírodných surovín ako základ pre trvalú udržateľnosť

Najdôležitejšími základnými surovinami pórobetónu Ytong, vápenno-pieskových tvárnic Silka a minerálnych izolačných dosiek Ytong Multipor sú piesok, vápno, cement a voda - úplne prírodné suroviny. Tvoria veľkú časť zemskej kôry a sú prakticky nevyčerpateľné. Sú ťažené šetrne voči životnému prostrediu - rovnováha prírody nie je pritom nijako negatívne ovplyvnená. Časť surovín pochádza z bezprostredného okolia závodov, všetky ďalšie z okruhu maximálne 200 km od závodu. Sú odoberané autorizovanými výrobnými závodmi a podliehajú certifikovanej kontrole kvality.

 

Energeticky úsporná výroba

Pórobetón Ytong, vápenno-pieskové tvárnice Silka a minerálne izolačné dosky Ytong Multipor sú vyrábané v uzavretom cykle, ktorý vyžaduje menej energie, než porovnateľné stavebné materiály. Polopevné surové bloky sa vytvrdzujú 5 až 12 hodín v autoklávoch pri cca 190 °C a tlaku zhruba 12 bar. Tak sa napríklad 85% vodnej pary potrebnej na vytvrdenie použije viackrát a je k dispozícii pre ďalšie cykly autoklávovania. Vzniknutý kondenzát sa potom využíva ako procesná voda. Týmto spôsobom sa ušetrí energia a zamedzí sa zaťaženie prírody horúcou parou a odpadovou vodou. Hotový stavebný materiál sa následne naskladá na drevené palety vo výrobnom závode a zataví do recyklovateľnej fólie.

 

Úsporná spotreba surovín

Hoci sú použité suroviny takmer nevyčerpateľné, dbáme na to, aby sme s nimi zaobchádzali šetrne. Priaznivá spotreba surovín je v takomto pomere - z 1 m3 suroviny vznikne cca 5 m3 vysoko tepelneizolačného pórobetónu Ytong. Z 1 m3 suroviny vznikne cca 8 m3 minerálneho izolačného materiálu Ytong Multipor.

 

Ekologické stavebné materiály

Keďže sa produkty Ytong, vápenno-pieskové tvárnice Silka a minerálne izolačné dosky Ytong Multipor po dokončení výrobného procesu už nemenia, pri použití v súlade s určením sú odolné neobmedzene. Vďaka ich produktovým vlastnostiam nevznikajú pri požiari žiadne toxické plyny alebo pary a pôsobením vody sa nevymývajú žiadne látky, ktoré by ohrozovali životné prostredie. Obaly, palety a zvyšky materiálu na stavbe sú plne recyklovateľné. Keď sa pri neskoršej prestavbe potom steny zbúrajú, môže byť pórobetón Ytong, vápenno-pieskové tvárnice Silka a minerálne izolačné dosky Ytong Multipor zlikvidovaný za výhodnú cenu ako minerálny stavebný materiál.

 

Ekologické certifikáty podľa medzinárodného štandardu

Z dôvodu ekologicky premyslenej škály produktov disponuje Ytong a Silka ekologickými vyhláseniami podľa medzinárodného štandardu ISO 14025. Certifikácia potvrdzuje, že paleta produktov Ytong a Silka je bez škodlivých látok, neuvoľňuje žiadne zdraviu škodlivé emisie a vykazuje vynikajúcu ekologickú bilanciu - od použitých surovín cez výrobu až po likvidáciu. Logo ústavu Bauen und Umwelt e.V. možno nájsť iba na produktoch, ktoré majú osvedčenie o ekologickom produkte, ktoré bolo vystavené alebo otestované na základe ekologickej bilancie tretím subjektom.

Certifikát pre Ytong Multipor

Inovačná minerálna izolačná doska Ytong Multipor bola navyše vyznamenaná pečaťou kvality "natureplus". Táto certifikácia dokladá ekologické oprávnenie stavebného materiálu prísne testovaného podľa kritérií trvalej udržateľnosti. Certifikát "natureplus" je považovaný v celej Európe za najprísnejšiu značku pre ekologické, veľmi kvalitné a zdravé bývanie pre kvalitatívne vysoko cenené stavebné výrobky. Certifikátom sú schválené len tie výrobky, ktoré sú zložené z 85% z obnoviteľných a / alebo minerálnych surovín. Potom je testovaná ekologická a zdravotná spôsobilosť, ako aj spôsobilosť na používanie podľa najprísnejších vedeckých kritérií. Certifikát udeľuje Medzinárodný zväz pre perspektívne stavanie a bývanie - natureplus e.V.

Trvalo udržateľné použitie

Kto dnes stavia, chce zdravo bývať a žiť v súlade s prírodou. Pórobetón Ytong, vápenno-pieskové tvárnice Silka a minerálne izolačné dosky Ytong Multipor sú tým správnym stavebným materiálom - inteligentným a ekologicky premysleným. To začína už pri ťažbe surovín a ešte dlho nekončí pri výrobe a spracovaní. To sa ukáže hneď, ako sa dom zabýva, pretože čím nižšia je spotreba energie, tým menšie je aj zaťaženie životného prostredia.

Ochrana životného prostredia na najvyššej úrovni

Ytong a Silka je označenie pre ekologické a energeticky efektívne bývanie. To dokazuje úspešný vývoj murovacích tvárnic Ytong P1,8-300. Inovačná presná tvárnica Ytong dosahuje so svojimi početnými a rovnomerne rozdelenými malými vzduchovými pórmi hodnotu lambda 0,08 W / mK, čo je jedna z najlepších izolačných hodnôt pre masívne stavebné materiály. S hrúbkou obvodovej steny 500 mm a hodnotou U 0,16 W / (m2K) presahuje Ytong P1,8-300 požadované hodnoty v rámci EnEV 2009 na úsporu energie a dosahuje tak už teraz predpokladaný štandard pre izolácie EnEV 2012. Vďaka tomu nie je potrebná žiadna ďalšia finančne nákladná tepelná izolácia obvodových stien. Ako vysoko ekologické tvárnice sú, ukazuje nasledujúci príklad: v novopostavenom rodinnom dome možno počas životnosti domu (experti tu vychádzajú z dĺžky 70 rokov) dosiahnuť úspory približne 10 až 15 t CO2. Ročne to znamená zníženie CO2 približne o 100 kg. Samotné zlepšenie tepelnej vodivosti spôsobí každý rok cca o 5% menšie náklady na energiu za štvorcový meter.

Vysoko kvalitný komfort bývania

Pri stavbe domu sa používajú výhradne minerálne stavebné materiály pórobetón Ytong alebo vápenno-pieskové tvárnice Silka spoločne s minerálnou izolačnou doskou Ytong Multipor, ako aj s masívnymi strešnými dielcami Ytong pre obytné podkrovie. Výrobky viažuce minerálne oleje sa nepoužívajú. Sortiment výrobkov ponúka ochranu pred jedovatými výparmi a žiarením, sú vhodné pre alergikov a zaisťujú zdravú klímu obytného priestoru. Po technickej stránke ponúkajú bezpečnosť vďaka vysokej kvalite prevedenia. Stavebné materiály sú nehorľavé a garantujú tak maximálnu protipožiarnu ochranu. Pre optimálnu protihlukovú izoláciu musia byť stavebné dielce masívne, aby bez problémov dosahovali akustické požiadavky noriem. Vďaka týmto výnimočným vlastnostiam produktov Ytong a Silka je garantovaný aj vysoký komfort bývania.


3/2012

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
HELUZ
LEIER
BAUMIT
EVVA
DOMEXPO 2018
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.