bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 16.07.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Tipy a inšpirácie pre exteriér

Už pri príprave projektu domu musí projektant zvažovať charakter terénu a jeho orientáciu ku svetovým stranám. K celkovému dobrému výsledku celého diela prispeje kvalitné osadenie stavby v rámci pozemku, terénne a sadové úpravy okolo domu.

 

 

Stavba je vtedy prevádzkovo a architektonicky dobre navrhnutá, ak vnútorná dispozícia harmonizuje s exteriérom, ktorý tvorí rozšírenú obytnú časť domu.

 

Nevýhodou typových projektov je ich prílišná všeobecnosť. Pre ich konkrétne použitie treba robiť zmeny, ktoré sú už spoplatnené podľa trhových cien, a to v konečnom dôsledku môže spolu dosiahnuť sumu individuálne spracovaného projektu.

 

Záhrada by mala byť zónovaná na časť oddychovú, prispôsobenú potrebám rodiny (napr. s detským kútikom ), časť dekoratívnu a úžitkovú (s umiestnením kompostéru a drvičom záhradného odpadu).

Terénne úpravy

 

Terénne úpravy by v prvom rade mali rešpektovať krajinu a daný prírodný charakter stavebného pozemku (pozemok na rovine, vo svahu, nadmorská výška... ) a záhrady. Z existujúceho terénneho reliéfu treba vyťažiť maximum bez väčších presunov zeminy. Terénne úpravy navrhuje architekt s ohľadom na objekt domu v spolupráci s odborníkom na sadové úpravy.

 

Pri rozsiahlych terénnych úpravách a výstavbe oporných múrov treba požiadať o stavebné povolenie príslušný stavebný úrad.


Sadové úpravy

Najprirodzenejšia a najodolnejšia je výsadba záhrady drevinami a rastlinami charakteristickými pre danú teplotnú a výškovú oblasť. Odborníci na sadové úpravy odporúčajú získať sadenice prosperujúcich rastlín z najbližšieho okolia (od susedov pestovateľov), ktoré sú v danom prostredí adaptované a bez problémov sa adaptujú.Spevnené plochy a múriky

Oplotenie

 

Dom, záhradná architektúra a oplotenie pozemku, tvoria jeden výtvarný celok. Oplotenie rešpektuje stavebnú tradíciu v lokalite, prispôsobuje sa charakteru krajiny a zohľadňuje dobré susedské vzťahy (neobmedzovať vo výhľade, zatieňovať pozemok, ...atď ).

 

Nepísaním pravidlom je, že každý vlastník stavia plot po pravej strane pozemku.

 

Pri výbere oplotenia je vhodné riadiť sa hore uvedenými faktormi.

 

Na stavbu oplotenia si treba vybaviť stavebné povolenie. Vo výkresovej dokumentácii treba preukázať jeho vzťah – výzor k stavbe a susedným objektom, výšku a použitý materiál. V niektorých lokalitách mesta stavebný úrad na základe vyžiadanej územnoplánovacej informácie vydá podmienky výstavby plotu. Materiál pre výstavbu oplotenia je:

Jazierka a bazényAk máte záhradu a uvažujete, že ju doplníte o vodnú plochu, ktorá bude vhodná i pre kúpanie a pritom nenaruší vzhľad záhrady, biobazén alebo kúpacie jazero, tzv. biotop, je pre Vás tým pravým. Kúpanie v biologicky čistej vode je ďaleko príjemnejšie ako v chemicky ošetrovaných bazénoch. Prírodné prostredie prispieva k relaxácií a napĺňa človeka energiou z prírody. Hlavne v dnešnom uponáhľanom svete, kde je stres príčinou mnohých ochorení, má totiž odpočinok a relax tela aj duše v prírode nenahraditeľný význam.

Realizácia krajinno-architektonických diel

Návrh riešenia záhrady a ošetrenia zelene treba zveriť krajinnému architektovi, ktorých zoznam je na www.komarch.sk.

 

Neodbornou údržbou (radikálne rezy, okypťovanie stromov) sa záhrady likvidujú. Pritom zeleň je jediná zložka životného prostredia, ktorá má schopnosť sama skvalitňovať životné prostredie, ako polyfunkčný prvok má i celý rad ďalších funkcií.

Na Slovensku bola v roku 2005 založená pobočka americkej celosvetovej organizácie ISA (Medzinárodná organizácia arboristov). Táto organizácia udeľuje odborné certifikáty tým arboristom (praktickým odborníkom na výsadbu a údržbu stromov), ktorí úspešne zvládnu skúšky. Tento certifikát sa vo svete hodnotí veľmi vysoko.

Krajinný architekt by mal zmluvne vykonávať autorský dozor pri zakladaní záhrady.

 

Text: Redakcia z podkladov www.eFilip.sk

Foto: Tondach, Aquapond, Befor

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
DOMEXPO 2018
LEIER
EVVA
HELUZ
BAUMIT
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.