bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 16.07.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Univerzálny stavebný systém pre montované domy – SIP OPTIPAN

Stavebný systém SIP (structuralinsulatedpanels) teda štruktúrované izolované panely je univerzálny systém pre riešenie konštrukcii stien, stropov, striech a rôznych typov stavieb.  Prvá výroba panelov SIP začala už v roku 1930 a v roku 1956 sa prvýkrát použila pri bytovej výstavbe domov.  Po vyše polstoročí výroby sa technológia neustále zdokonaľovalaa dnes už zahŕňa celé stavebné odvetvie.

Z čoho sa skladá SIP?

Základný panel OPTIPAN
Základný panel OPTIPAN

Základný prvok tvorí panel, ktorý je vyrobený zlepením dosák z veľkoplošných materiálov na báze dreva na jadre, ktoré tvorí samotný tepelný izolant. Dôležitou podmienkou je vysoká pevnosť jadra pretože panel neobsahuje žiadne ďalšie výstužné prvky.  Celoplošným zlepením dosák a jadra vzniká veľmi tuhý a pevný kompozit. Domy postavené z tohto materiálu sú veľmi odolné a pevné. V USA prebehli testy a na ich základe je možné od roku 2004 využívať tento stavebný systém aj v seizmicky ohrozených oblastiach, čo potvrdzuje jeho výborné statické vlastnosti.  Pretože ide o plošné stavebné diely, ktoré sa vyrábajú priemyselne je realizácia stavieb týmto systémom  rýchla a veľmi presná, čo zvýhodňuje systém oproti drevostavbám zo stĺpikových konštrukcii.  

 

Z panelov je možné stavať steny, nosné priečky, podlahy a strechy čím sa vytvára jednotný stavebný celok.  Ich univerzálne použitie zjednodušuje navrhovanie stavieb a logistiku výstavby. SIP je vo svojej podstate technológiou suchej výstavby, a preto nevyžaduje žiadne špeciálne vybavenie staveniska a práca je možná po celý rok.

Používané materiály

Ukážka výstavby systémom SIP
Ukážka výstavby systémom SIP

Panely sa vyrábajú z rôznych materiálov. Dnes sa najčastejšie, ako plášť využíva OSB doska. Tieto dosky majú aj pri nízkej hmotnosti všetky požadované mechanické vlastnosti. Veľmi dobre sa spracúvajú, ako pri výrobe panelov tak aj pri samotnej výstavbe a sú cenovo dostupné. Najčastejšie sa ako jadro používa EPS (expandovaný polystyrén), XPS (extrudovaný polystyrén) a PUR (polyuretán).  Všetci výrobcovia panelov SIP majú teda spoločnú konštrukciu. Navzájom sa odlišujú použitými materiálmi pri výrobe, technológiou výroby, rozmermi panelov, typom spojov a pod.

Výhody a nevýhody

Panely SIP sa môžu vyrábať ako veľkoplošné prvky v ktorých už sú pripravené otvory pre okná a dvere.  Tieto veľkoplošné prvky si vyžadujú náročnú prepravu na stavenisko a prítomnosť ťažkých mechanizmov na stavbe, čo môže niekedy kvôli prístupu a terénu v mieste výstavby byť značný problém a zvyšujú sa aj náklady pri samotnej montáži. To je nevýhoda všetkých veľkoplošných prvkov zhotovených akoukoľvek technológiou (stĺpiková konštrukcia, SIP).

 

Druhou alternatívou je výroba maloformátových typizovaných panelov.  Tento spôsob odstraňuje predchádzajúce problémy za cenu dlhšie trvajúcej montáže hrubej stavby. Ale aj tak je to iba niekoľko hodín, alebo dní záleží to od veľkosti a zložitosti realizovanej stavby.
Hlavné výhody panelov SIP proti murovaným stavbám sú najmä v stavebnej hrúbke obvodových stien, ktorá je iba 27,5 cm pričom nadštandardne spĺňa nároky nízkoenergetického domu. Z toho plynie výborný pomer zastavanej a úžitkovej plochy, veľmi nízke prevádzkové náklady, jednoduchá montáž a prípadné operatívne úpravy na stavbe, rýchlosť výstavby a moderný dizajn. Nie sú potrebné veľké stavebné mechanizmy pri výstavbe a vďaka suchým procesom výstavby je montáž možná celoročne. Stavebná konštrukcia je ľahká a nezaťažuje tak základy.

 

Stavebný systém SIP ma výhody aj proti montovaným domom zhotoveným stĺpikovou konštrukciou. Celý systém má povinnú certifikáciu. Systém certifikácie a dohľad dvoch nezávislých inštitúcii a to zvolenskej pobočky Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o., a Výskumného a vývojového ústavu drevárskeho, š. p. so sídlom v Prahe garantuje, že systém spĺňa všetky predpísané vlastnosti a vyhovel v požadovaných testoch.

 

Systém umožňuje aj viac stavebných krokov v jednom čím sa výrazne znižuje riziko chýb pri montáži. Najväčšou prednosťou systému SIP je v jeho tepelnoizolačnom jadre, ktoré si udržiava svoje vlastnosti a objem po celú dobu životnosti. Je odolné voči plesni, hubám a vlhkosti. Tým, že nemení svoj objem počas užívania sa predchádza neskoršiemu vzniku tepelných mostov a tým aj poškodzovaniu konštrukcie počas užívania. Aj pre tieto vlastnosti sme sa v našej spoločnosti rozhodli realizovať montované domy výhradne technológiou SIP-OPTIPAN, ktorá ma jadro z PUR, čo je v súčasnosti najlepší izolant používaný v stavebníctve.

Výroba panelov SIP – OPTIPAN

Tepelný odpor R = m2K/W pri hrúbke 100 mm daného materiálu
Tepelný odpor R = m2K/W pri hrúbke 100 mm daného materiálu

Tieto panely sú vyrobené, ako samonosný sendvičový systém metódou opláštenia 15 mm OSB viazaný tlakovou injektážou PUR o hustote 45kg/m3. Je to samonosný systém vhodný pre budovy do 4 podlaží bez potreby ďalších konštrukcií. Ako sme už spomenuli jadro môže byť zhotovené aj z iných materiálov. My sme sa pre naše stavby rozhodli využívať práve panely OPTIPAN najmä kvôli polyuretánovému jadru, ktoré je v súčasnosti najlepší technický izolant, ktorý je momentálne na trhu k dispozícii. Vyrába sa v rozmeroch 3000 x 1250 mm a k dispozícii sú tri rôzne hrúbky. Hrúbka 140 mm sa využíva najmä pri výstavbe priečok, 170 mm sa používa na zhotovenie obvodových stien, podláh, stropov a 200 mm panely sú určené na strešné plášte, alebo obvodové steny.

Limity a obmedzenia drevostavieb

Najbežnejší spôsob výstavby drevostavieb, metóda montáže stĺpikovou konštrukciou priamo na stavenisku je pre firmy lákavá z dôvodu, že montáž na stavenisku nepodlieha povinnej certifikácii. Výstavba preto často prebieha bez vykonávacieho projektu na základe dokumentácie stavebného povolenia pre murovaný dom, bez potrebných znalostí stavebnej fyziky drevostavieb, bez dostatočných znalostí o použitých materiáloch a konštrukčných princípoch. Výsledkom býva nedokonalá stavba, nahnevaný investor a zložité reklamačné konanie. Prax ukázala, že nízka cena nadobudnutia diela nie vždy znamená aj ušetrené financie. V priebehu užívania takto nekvalitnej stavby sa investície do opráv mnohokrát znásobia.
Stavebný systém SIP tieto nedostatky značne eliminuje. Kvalitu vyrábaných dielov zaisťuje neustály dozor pri výrobe a certifikácia. Kvalita vyhotovenia izolácie obvodových stien nie je závislá od schopností montážnika, čo býva u stĺpikových konštrukcii veľkým problémom, ale je daná v továrni presne vyrobeným panelom.  Priamo na stavenisku je možné delením základných panelov vyrábať  panely šikmé, nadokenné, panely štítov alebo priečne rezané pomúrnicové steny.  Tak sa stavebný systém podriaďuje architektúre objektov a nie naopak.

Text a foto:MOBA buildings, s. r. o.

 

3.12. 2013

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
REKLAMA
EVVA
LEIER
DOMEXPO 2018
HELUZ
BAUMIT
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.