Vápenno-pieskové tvárnice SILKA – neprekonateľná akustika, statika a únosnosť

Vápenno-pieskové tvárnice Silka majú rovnakého výrobcu aj zloženie ako najznámejšia značka bieleho pórobetónu Ytong. Dopĺňajú celkové portfólio stavebných komponentov o diely, ktoré vynikajú výbornými akustickými vlastnosťami, únosnosťou a umožňujú stavať veľmi štíhle konštrukcie. Navyše bol sortiment nedávno rozšírený o všetky najžiadanejšie rozmery tvárnic a prekladov a doplnený o U profily.


Silka je rýdzo ekologický materiál – zloženie je veľmi podobné zloženiu Ytongu, ktorý je z čisto prírodných surovín. Svojou únosnosťou až 20 MPa sa však podobá betónu, preto sú vápenno-pieskové bloky oproti Ytongu oveľa pevnejšie. Silka sa presadzuje pri stavbách so zvýšenými nárokmi na protihlukovú ochranu. Už tvárnice s hrúbkou 240 mm spĺňajú normu pre 53 dB, priečka hrúbky 100 mm potom odpovedá útlmu pre akusticky chránenú miestnosť. Ďalším praktickým plus je protipožiarna odolnosť Silky. Radí sa medzi materiály A1, ktoré sú nehorľavé. Má tiež výborné tepelno-akumulačné vlastnosti.

Opracovanie je o niečo náročnejšie ako v prípade Ytongu, čo výrobca rieši vopred pripravenými kanálikmi pre ľahké vedenie elektroinštalácie a ďalších káblov. Inštalácie môžu byť tiež vedené v predstenách, napríklad opäť z Ytongu, s ktorým je Silka plne kompatibilná. Rýchlosť výstavby, ktorá je typická pre systém komponentov Ytong, je tiež prednosťou Silky. Aj napriek veľkej hmotnosti tvárnic (2000 kg/m3) je s nimi výstavba jednoduchá a praktická, pretože ich veľkosť je prispôsobená ľahkej manipulácii. Úplná presnosť, systémovosť a možnosť previazania so systémom Ytong napomáha splneniu vysokých kritérií na rýchlosť výstavby.

Silka – väčšia úžitková plocha rodinného domu vďaka tenkému murivu

Obľúbenosť produktov Silka vzrastá aj v prípade rodinných domov. Vďaka tomu, že so Silkou postačí hrúbka steny 17,5 cm, je žiadaná investormi napríklad pre veľmi malé pozemky, kde ušetrí zastavenú plochu. To isté platí aj pre nízkoenergetické budovy a pasívne domy. Tu je možné dosiahnuť malú hrúbku muriva vrátane izolantu a dosiahnuť pritom požadované tepelnoizolačné vlastnosti stanovené normou. Rovnako ako Ytong navyše pomáha v domoch vytvoriť zdravú internú mikroklímu. Vápenno-piesková tehla prijíma vzdušnú vlhkosť a opäť ju uvoľňuje do miestností, čím zaisťuje jej stabilitu. Priečky zo Silky v dome sa používajú kvôli útlmu hluku napríklad medzi obývačkou a spálňou a majú tiež schopnosť akumulovať teplo.

Silka – akustika a únosnosť pre bytové domy

Samonosný stenový systém sa často uplatňuje v prípade bytových domoch, kde je potrebná veľká únosnosť muriva v kombinácii so štíhlou konštrukciou. Využíva sa napríklad pre kombináciu železobetónových skeletov s hornými poschodiami, ktoré sú vymurované Silkou či jej kombináciou s Ytongom. Pri bytových domoch so štyrmi až šiestimi podlažiami je vhodné Silku kombinovať práve s tvárnicou Ytong, a to s pevnosťou P6 až P2 podľa návrhov statika. Pri stavbách iba z Ytongu sa Silka používa ako riešenie medzibytovej akustiky, na pomocné pilierové vymurovanie, výťahové šachty a ďalšie steny, kde je nutné preniesť veľmi vysoké zaťaženie.

Ucelený murovací systém so všetkými najžiadanejšími komponentami

Rovnako ako Ytong, ktorý ponúka ucelený systém komponentov pre stavbu, portfólio Silky sa rozrástlo do najžiadanejších rozmerov tvárnic so šírkou 75 mm až 300 mm. K tomuto tiež ponúka zhodné prvky Kimmstein. Výhodou Silky je aj plná kompatibilita so systémom Ytong. Používajú sa tu rovnaké pracovné postupy, kompatibilná je tiež nadväznosť systému, rovinatosti a povrchových úprav.