Vastu – starobylé umenie bývania

Vastu je neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás, a to najmä vtedy, ak ide o vytváranie vlastného bývania. Rozhoduje o postavení, štruktúre, tvaroch a priaznivých smeroch týkajúcich sa nášho domu, ale v skutočnosti dláždi cestu k úspechu, prosperite a zdraviu.

Vastu šastra je známa ako veda o stavbe domu alebo inej budovy. Ide o architektúru budovy. Je to starobylá veda založená na tom, ako prírodné zákony ovplyvňujú ľudské bývanie. Odstraňuje problémy už existujúcich budov, najlepšie je však aplikovať Vastu hneď od začiatku, a to správnym výberom pozemku. Vstup na pozemok by mal byť orientovaný v priaznivom smere, a to je východ, sever alebo severovýchod. Rovnako by sa mal v spomenutých pozitívnych smeroch nachádzať aj vchod do domu.

Každý princíp Vastu je podporovaný silami logiky, nemenných zákonov prírody v čase a priestore. Oproti viac známemu Feng šuej ide Vastu viac do hĺbky. Kým Feng šuej sa zaoberá viac farbami, materiálmi, teda „bytovým dizajnom“, vo Vastu je dôležitá samotná výstavba objektu.

Vastu je predovšetkým o presnosti, všetky védske systémy sú veľmi presné. Medzi védske systémy patrí okrem Vastu aj indická medicína – ájurvéda alebo védsky horoskop Džotiš a všetky tieto védy sú navzájom poprepájané.

Pri výstavbe budovy alebo domu podľa princípov Vastu ide o presné číselné prepočty do harmonických vibrácií. Vypočítava sa obvod domu, obvod miestností, veľkosť dverí, okien a jednotlivých miestností. Ide o časovo veľmi náročné prepočty. Podľa účelu budovy sa navrhne vibrácia potrebná pre obyvateľov budovy. V minulosti sa využívali tieto poznatky pri budovaní rôznych budov, napr. kasární, kde chceli vo vojakoch vyvolať agresivitu. Navrhli kasárne vo vibrácii, ktorá vo vojakoch vyvolávala agresivitu. Dnes sa však Vastu využíva pozitívnym spôsobom, pričom sú na piedestál postavené všetky výhody mať dom postavený podľa Vastu.

Vastu využíva pri stavbe a rekonštrukcii domu védsky horoskop – Džotiš, ktorým sa vypočíta vhodný čas začatia výstavby alebo vhodný čas pre nasťahovanie do domu pre jeho majiteľov. Vďaka védskemu horoskopu a jeho správnom načasovaní počas celej výstavby domu nenastávajú žiadne komplikácie a všetko prebieha hladko a bez problémov.

Dnes už mnoho renomovaných architektov a stavebných odborníkov konzultuje svoje stavebné plány s Vastu odborníkom. Vastu špecialista musí byť zároveň odborníkom na védsku astrológiu.

História Vastu

Vastu je prastaré (6000 rokov p.n.l.) umenie bývania pochádzajúce z Indie. Je to veda založená na kvalite priestoru podľa energeticky harmonických zákonov prírody a vesmíru.
Stavbu, navrhnutú podľa Vastu, možno prirovnať k dokonalému kryštálu. Jeho aktívny štít je tak silný, že žiadne negatívne energie z vonku nemôžu preniknúť do vnútra. Vnútorná štruktúra je tak harmonická, že všetky pozitívne energie sú optimálne rozdelené a prinášajú samé výhody a prosperitu pre obyvateľov domu.
Väčšina chrámov v Indii je postavená na základe Vastu. Dokonca známy hotel Hilton je postavený podľa princípov Vastu. Otvorený stred a v strešnej časti svetlík, ktorý je zdrojom blahodarnej energie do domu, je dôležitým prvkom vo Vastu. Prázdny stred budovy, nezaprataný ťažkým nábytkom či stenami, sa mnohým môže zdať zbytočný a nezmyselný, ale má to nesmierne veľký význam. Takto sa v centre domu znásobuje pozitívna energia v prospech jeho obyvateľov. Čo myslite, prečo hotel Hilton tak prosperuje?

V Indii je domov považovaný za chrám alebo sväté miesto. Navrhovanie domu je rovnaké ako navrhovanie chrámu, ktorý sa vykonáva v súlade s prírodnými zákonmi.

Vastu môže byť aplikované na všetky miestnosti v dome, ale aj firmy, priemyselné závody, verejné budovy, kúpele. Dokonca celé mesto môže byť naplánované podľa Vastu.

Vastu – veda o kvalite priestoru

Celý vesmír, všetko čo nás obklopuje, príroda, rastliny, zvieratá a rovnako aj ľudské telo je podľa védskych náuk zložené z 5 prvok. Vesmír je veľmi inteligentný a čokoľvek, čo je inteligentné sa dá ovládať. Svoje zdravie, zdravé bývanie môžeme ovládať pomocou 5 prvkov: priestor, vzduch, oheň, voda, zem.

Celý pôdorys domu indické Vastu rozdelí na 9 rovnakých častí a porovnáva ich s bohmi. V juhovýchodnej časti budovy alebo domu sídli boh Agni – čo v preklade znamená oheň. Na juhovýchode by preto mali byť umiestnené miestnosti, ktoré súvisia s ohňom ako napr. kuchyňa, kotolňa, sauna, elektrické prístroje, krby. Veľmi nevhodné je na juhovýchode umiestniť kúpeľňu, WC, bazén, pretože energia vody oslabuje Agniho, boha ohňa. Vastu vychádza z hinduizmu, a preto sú jednotlivé svetové strany pomenované menami bohov, a tí ovládajú spomenutých 5 prvkov.

Vastu Puruša mandala

Vastu Puruša mandala je metafyzický plán na výstavbu budovy a na základe matematických a schematických návrhov nadprirodzenej sily vesmíru pomáha udržať energiu v budove v prospech jeho obyvateľov. Termín Puruša je spojený s energiou, duša a sila kozmického človeka. Vo Vastu sa zaobchádza s domom ako so živým organizmom. Schematický plán predstavuje bytosť, ktorá znázorňuje uväznenú kozmickú energiu priestoru.

Najčistejšia časť domu je severovýchodná časť domu, kde sa spájajú dve prospešné svetové strany sever a východ. Zo severovýchodu prúdi do domu Prána – životodarná energia. Práve tu má Vastu Puruša hlavu a nohy smerujú na juhozápad.

Severovýchod by nemal byť nikdy zaťažený a je vhodné mať čo najviac okien práve od východu a severu. Najnevhodnejšia je kúpeľňa a WC na severovýchode, pretože tu má Vastu Puruša hlavu. Ľudia, ktorí majú narušenú severovýchodnú najdôležitejšiu časť domu, môžu trpieť na choroby spojené práve s hlavou. Ak vás trápi nejaká choroba, pozrite či nemáte narušený práve ten sektor vo vašom dome, kde je daný orgán podľa obrázku Vastu Puruša mandala.

Juhozápadná časť domu, kde má Puruša nohy, je vhodná pre spálňu a pokojný spánok. Juhozápad by mal byť čo najviac zaťažený, je vhodné tu umiestniť ťažký nábytok, obývačku, sklad, kanceláriu. Severozápad je ideálny pre garáž, dielňu, detské izby. Západ a juh sú považované z pohľadu Vastu za negatívne strany. Vhodné je na západ umiestniť kúpeľňu, WC, sklad. Na západe je vhodná aj študovňa, spálňa alebo detská izba. Na juhu je priaznivá strana pre schodisko, ale aj spálňu. Západná a južná strana domu by mala byť čo najviac uzatvorená. Severná a východná časť domu naopak má byť čo najviac otvorená.

Chodby domu by mali byť svetlé, prípadne svetlo vymaľované, a môžete tu umiestniť zrkadlá. Zrkadlá sa vo Vastu umiestňujú zásadne v priaznivých smeroch východ a sever, čím prospešné strany opticky zväčšíte.

Nie je vhodné spájať priestory s rozdielnou kvalitou ako kuchyňu s jedálňou alebo obývačku s jedálňou. Snažte sa ich vhodne oddeliť.

Priaznivý smer na spánok ja hlavou otočenou na východ. Dajte si pozor, aby ste nespali s hlavou otočenou počas spánku na sever, kedy by na vás pôsobil silný zemský magnetizmus a dochádzalo by k ťažšej regenerácii organizmu.


Viac sa o Vastu dočítate v ďalšej časti.

Text: Zdenka Vaská

Vastu Puruša mandala je neoddeliteľnou súčasťou Vastu šastra a predstavuje matematický a schematický základ pre vytváranie dizajnu. Mandala je všeobecný názov pre akýkoľvek plán alebo graf, ktorý symbolizuje vesmír.