bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 15.08.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Vchod a schodisko do bytového domu ako úniková cesta pre denné používanie a požiarne odvetrávanie

Pri novostavbách, ale aj komplexnej rekonštrukcii bytových domov, ako aj spoločenských objektoch treba v súčasnej dobe počítať aj so základnou podmienkou danou normou, a to je odvetrávanie únikových a záchranných ciest (schodiskové priestory a chodby).

 

Účel zariadení RWA v bytovom dome

Pri každom požiari vzniká dym, plyny a ďalšie splodiny horenia a taktiež tepelná energia, ktoré vo veľmi krátkom čase zapĺňajú priestor. Až 90 % smrteľných prípadov pri požiari je zapríčinených udusením.

  • Hlavnou funkciou systému RWA pri vzniku požiaru je, aby sa v krátkom čase splodiny odviedli z priestoru, a tým umožniť bezpečný a plynulý pohyb unikajúcim osobám a príchod požiarnym jednotkám.
  • Vedľajšia funkcia okrem požiarneho odvetrania je aj používanie systému RWA pre denné vetranie.

Vchodové a únikové dvere

Ak je potrebné dvere v systéme RWA používať pre denné odvetranie, je možné použiť viacero systémov podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.


Systém privetrávania RWA – TS – IQ

Systém sa skladá zo zatvárača GEZE, ktorý spolupracuje s centrálami GEZE RWA a zariadením RWA. Po uvoľnení blokovania pomocou centrály GEZE RWA THZ v prípade požiaru sa dvere otvoria pomocou zatvárača opačnej funkcie.
Riešenie obsahuje panikový zámok IQ Lock EL alebo elektrozámok GEZE IQ Strike


Systém Štandard GEZE TS – IQ-Lock EL- K 600

Vchodové dvere s dverným zatváračom pre denné používanie, ktorý spĺňa základné požiadavky podľa normy STN 1154, a elektromotorickým panikovým zámkom IQ Lock EL, zabezpečujú komfortné užívanie dverí v dennom režime. Po stlačení kľučky z interiéru sa dvere odomknú, po otvorení užívateľom pomocou zatvárača zatvoria a v zatvorenej polohe automaticky uzamkýnajú.
Tento systém pri užívaní možno ešte vylepšiť novým zatváračom TS 5000EC line, ktorý pri otváraní dverí uľahčuje otváranie dverí, a to hlavne starším ľudom a deťom.
Pri poplachu sa dvere samé odomknú a otvárajú sa do otvorenej polohy pomocou pohonu GEZE RWA K600, ktorý je nezávislý na dverovom krídle. Výhodou tohto systému je používanie dverí ako štandardných dverí bez akýchkoľvek obmedzení.

Systém automatických dverí GEZE TSA 160NT

Dvere sú automaticky otvárané pomocou elektro-hydraulického automatického pohonu GEZE TSA 160NT. Systém otočných automatických dverí zlučuje funkciu vysokého komfortu užívania a samotného odvetrávania v jeden celok. Dvere v štandardnom režime sa automaticky otvárajú po inicializácii od pohybového senzoru, čítačky kariet GCVR200 alebo snímaním odtlačku prsta GEZE Fingerprint 401. Dverné krídla sú zabezpečené zhodne s normou DIN 18650, ktorá zabezpečuje ochranu prechádzajúcich ľudí cez dvere.

 

Okná a strešné svetlíky

Spoločnosť GEZE ponúka veľmi široký sortiment systémov otvárania a zatvárania okien so širokým spektrom použitia. Táto ponuka sa vždy vzťahuje nielen na požiarne odvetranie, ale aj denné vetranie. Zlučuje sa tým funkcia účelu a použitia v jeden celok.
Pre okná ponúka GEZE samotné pohony pre priame otváranie okien a svetlíkov alebo systém pohonu a uzamýkajúceho kovania.

 

Systém retiazkových pohonov

Predstavuje rodinu elegantných retiazkových pohonov RWA pre okná sklopné, výklopne otvárané, strešné okná a strešné svetlíky.
Ide o elegantný subtílny retiazkový pohon Slimchain alebo silný retiazkový pohon Powerchain. Ak je potrebné ukryť pohon do krídla, je tu miesto pre E920-990. Šírka otvorenia závisí od geometrie okna, hmotnosti, spôsobu montáže a typu okna.

Systém vretenových pohonov

S rastúcou požiadavkou na používanie veľkých a ťažkých okien s možnosťou uzamkýnania v bodoch pribudla aj ďalšia skupina pohonov. Pre takéto okná možno použiť vretenový pohon E 250 NT alebo E 1500. Každý pohon vie okno otvoriť, zatvoriť a pomocou motorického zámku Powerlock aj uzamknúť.


Systém otvárania a uzamkýnania

GEZE RWA 100, RWA 105 a RWA 110 sú systémy, ktoré okná otvoria, ale najprv pomocou doplnkového systémového kovania odomknú. V zavretom stave je okno bezpečne uzatvorené a uzamknuté v niekoľkých bodoch. Použitie je možné pre štandardné PVC, AL a drevené okná, AL-okná v štrukturálnej fasáde so subtílnymi rámami alebo okná von otvárané.

Pri týchto systémoch je dosiahnutá pomerne veľká odvetrávaná plocha okna pri použitom malom zdvihu pohonu.

Napájanie a ovládanie RWA systémov pomocou centrál GEZE E 260 alebo pomocou schodiskovej centrály THZ štandard/komfort, zabezpečí pre užívateľa istotu denného vetrania podľa potreby užívateľa, kedykoľvek je potrebné vetrať. Avšak pri poplachu, ktorý je možné vyvolať požiarnymi tlačidlami FT4, dymovými senzormi alebo jednoducho akýmkoľvek signálom, ktorý aktivuje poplach (EPS), je funkcia denného vetrania anulovaná systémom a nastáva otvorenie okien do požadovanej polohy. Pri výpadku prúdu centrály GEZE zabezpečujú pomocou záložných zdrojov aktívny systém počas 72 hodín, ale bez možnosti denného vetrania.

Ak máte obavu pred dažďom alebo vetrom, môžete celý systém zabezpečiť senzorom vietor – dážď, ktorý bezpečne zatvorí otvorené okná aj bez vás pri dennom vetraní.
Už pri projektovaní je dôležité určiť optimálny rozmer, typ a tvar okien a dverí a spôsob otvárania, pre čo najefektívnejšie využitie odvetrania únikovej cesty pri najnižších nákladoch na otváranie a ovládanie.

Firma GEZE ponúka kompletné riešenia v tejto oblasti, a to hlavne od začiatku projektovania až po samotnú realizáciu za pomoci autorizovaných osôb a firiem.

Viac na www.geze.sk
Text a foto: Ing. Peter Petrovič,
technický poradca GEZE Slovensko s.r.o.

 

26.9. 2013

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
HELUZ
EVVA
DOMEXPO 2018
LEIER
BAUMIT
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.