VEKA dáva svojim partnerom dômyselný online nástroj na podrobný návrh okien a dverí: FSP WinDoPlan

Spoločnosť VEKA, výrobca plastových okenných a dverových profilov najvyššej triedy A, vytvorila pre svojich partnerov profesionálny online nástroj na podrobný návrh okien a dverí, vrátane všetkých certifikátov a tvorby dokumentácie pre obchodné ponuky a výberové konania. VEKA FSP WinDoPlan tiež ponúka funkcie na návrh napojenia na murivo, kalkulácie tepelných strát a ďalších,  vrátane možnosti priameho kontaktu s online podporou dodávateľa.

Pred štyrmi rokmi spojila VEKA všetky svoje online zákaznícke služby do jediného centrálneho portálu služieb. S novým online nástrojom FSP WinDoPlan pribudli funkcie, ktoré ocenia najmä tí partneri, ktorí často pripravujú obchodné ponuky, alebo sa zúčastňujú výberových konaní. „Množstvo informácií, ktoré sú požadované v rámci tendrov, plánovania a výroby okien sa neustále zvyšuje. Je čoraz bežnejšie, že koncový zákazník už v rámci výberového konania vyžaduje podrobný opis, parametre, dokumentáciu a certifikáty. Tieto požiadavky je takmer nemožné splniť bez zodpovedajúcich softvérových nástrojov. S FSP WinDoPlan dávame k dispozícii prepracovanú online aplikáciu, s ktorou budú plánovanie a príprava ponúk pre partnerov, architektov a projektantov oveľa jednoduchšie,“ vysvetľuje Milan Klepsa, zástupca spoločnosti VEKA pre ČR a SR.

Okno pod drobnohľadom vo funkcii Konfigurátor WinDoPlan

Webový plánovací nástroj môže ľahko nahradiť tradičné plánovacie programy, používané napríklad zamestnancami výroby na lokálnych PC. Obsahuje všetky produkty a prvky systému VEKA a projektanti aj výrobcovia okien v ňom môžu spoločne plánovať požadované zostavy. Môžu sa tiež spoľahnúť, že systém ich sám okamžite upozorní na prípadné odchýlky od parametrov stanovených technickými predpismi a pravidlami, pre ktoré je systém VEKA navrhnutý - to je dôležitá bezpečnostná poistka najmä pri plánovaní zložitých zostáv a prvkov. Navyše možno k výstupom ľahko a bez zdĺhavého hľadania pripojiť súvisiace certifikáty a dokumentáciu individuálnych prvkov. Všetko je nahrávané zo systému pre správu dokumentov VEKA, čo zaručuje aktuálnosť všetkých informácií.

VEKA FSP WinDoPlan výrobcom okien ponúka aj možnosť zdieľania informácií. Podporovaný je napríklad export do dátového formátu GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen), bežne používaného projekčnými kanceláriami v Nemecku. Prostredníctvom FSP WinDoPlan a online portálu VEKA je tiež možné konzultovať konkrétne problémy či otázky pri návrhu okien a dverí s online technickou podporou VEKA - vďaka tomu, že zamestnanci podpory môžu nahliadnuť priamo do projektu, je ich odozva rýchla, vecná a presná. Samotné prostredie FSP WinDoPlan je, rovnako ako online portál VEKA, v súčasnej dobe k dispozícii v nemčine a angličtine a češtine.

Výber prvkov pre funkciu Konfigurátor WinDoPlan

Aktuálna podoba a možnosti FSP WinDoPlan sú však len základom, na ktorom chce VEKA časom vystavať rad ďalších funkcií. „Už sme zaviedli podporu BIM, teda Building Information Modelling štandardu pre digitálny zber a prepájanie dát v stavebníctve. BIM umožňuje prácu až v piatich rozmeroch, kde štvrtým je čas a piatym sú náklady, alebo spracovanie informácií o množstve a vlastnostiach stavebných prvkov. Do budúcna plánujeme aj rozšírenie podpory trojrozmerného plánovania," dodáva Milan Klepsa.

3D pohľad na okno veo funkcii Konfigurátor WinDoPlan

Text a foto: VEKA