bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 24.06.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Viete kde Vám najviac uniká teplo?

Máte pocit, že platíte priveľa za vykurovanie? Máte plesnivé kúty v izbách? Zdá sa Vám, že cez Vaše okná "príliš ťahá"? Je Vám doma stále zima? Myslíte si, že Váš dom alebo byt potrebuje zateplenie? Nie ste spokojní s prácou firmy, ktorá Vám zateplenie už realizovala? Váš sused Vám dáva overené odporúčania ako túto situáciu zlepšiť?Nerobte unáhlené rozhodnutia! Radšej sa rozhodnite na základe reálnych faktov a nie pocitov. Ideálny spôsob ako identifikovať tepelno-izolačné nedostatky stavieb je termovízne meranie, alebo inak povedané infračervená termografia.

Termovízne merania (termografia) ponúkajú jeden z najefektívnejších spôsobov ako určiť tepelné úniky a tepelné rozdiely na sledovanom povrchu metódou snímania vyžarovaného infračerveného žiarenia z povrchu snímaného objektu. Podstatou termovízneho snímkovania, alebo presnejšie termografie je znázornenie rozloženia povrchovej teploty pomocou merania intenzity infračerveného žiarenia z povrchu. Výsledkom merania je termovízna snímka (termograf), na ktorej sa dajú presne lokalizovať problémové miesta s narušeným teplotným poľom.

Infračervená termografia, je založená na detekcii zdieľania tepla sálaním. Termovízna kamera sníma infračervené žiarenie z povrchu sledovaného objektu a transformuje reliéf teplotného poľa na viditeľný obraz. Do objektívu kamery prichádza žiarenie z troch zdrojov. Z povrchu objektu snímaného, žiarenie okolia odrážané snímaným povrchom a žiarenie prostredia medzi snímaným povrchom a kamerou. Prenos tepla sálaním sa nachádza v rozsahu vlnových dĺžok 0,75 μm do 1000 μm.

Pre obmedzenie chýb, vzniknutých absorpciou sálavej energie vzduchom, pracujú termovízne kamery v obmedzenom pásme vlnových dĺžok, najčastejšie 8 – 14 μm, v oblasti tzv. „atmosférického okna“, kde sú straty z absorpcie relatívne malé. Z hľadiska fyziky sálania je väčšina povrchov šedých, s emisivitou menšou ako 1. Emisivita je miera vyžarovania z povrchu telies. Materiály s čiernym povrchom majú vysokú emisivitu, materiály s lesklým povrchom naopak nízku emisivitu. Väčšina matných povrchov má stupeň emisivity 0,9 až 0,95. Meranie povrchu s extrémne nízkou emisivitou (lesklé kovy) je touto metódou nevhodné. Zložitá je teplotná interpretácia viacfarebných povrchov s premenlivou emisivitou na ploche vzorky. Termovízna kamera teplotu povrchu nemeria, ale na základe intenzity infračerveného žiarenia vypočíta.

Termovízne meranie má v súčasnosti veľký význam, nakoľko pomáha zisťovať nielen poruchy tepelnej izolácie, ale aj nedostatky vodoinštalácií, elektrických rozvodov a inštalácií, hydroizolácií, potrubných rozvodov, vykurovacích a chladiacich systémov, skryté poruchy pri zatekaní, tepelné mosty, a pod. Použiteľnosť a aplikácia termovíznej diagnostiky je teda široká - od malých rodinných domov cez väčšie stavebné konštrukcie až po zložité technológie v priemysle a energetike. Výsledkom je identifikácia kritických a problémových miest, možnosť ich skorého odstránenia a následná optimalizácia a úspora finančných nákladov na prevádzku alebo prípadnú haváriu.

Identifikácia poškodenej hydroizolácie
Identifikácia poškodenej hydroizolácie

Okrem diagnostiky v stavebníctve má termovízna kamera široké využitie aj v iných odvetviach, ako sú:
•    priemysel,
•    energetika,
•    zdravotníctvoa veterinárstvo,
•    ochrana pred požiarmi,
•    armáda.

Pri termovíznom meraní je samozrejmosťou použitie kvalitnej a správne kalibrovanej termovíznej kamery. Nemenej dôležitá je aj odborne zaškolená a skúsená obsluha, aby výsledkom merania nebol iba súbor farebných obrázkov. Cieľom je profesionálne spracovanie a odborné vyhodnotenie každého snímku s popisom, aby aj laik pochopil či je identifikovaný nejaký problém a aké sú odporúčané opatrenia na jeho odstránenie. Iba tak má termovízne meranie zmysel a je možné dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti objektu alebo zlepšenie klimatických podmienok v interiéri.

Text a foto: Ing. Tomáš Laurinc, SCPC, s.r.o.

 

 

7.1. 2014

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Tepelný most v oblasti venca stropu a úniky tepla nezaizolovanou stenou
Poškodené špárovanie panelov spôsobuje úniky tepla
REKLAMA
BAUMIT
DOMEXPO 2018
HELUZ
LEIER
EVVA
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.