bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 15.08.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Víťazom 22. ročníka študentskej súťaže Xella sa stal návrh s citlivým prístupom k urbanizmu

Zadaním tohtoročnej súťaže bolo vytvorenie návrhu pre centrum zbierok súčasného moderného umenia Moravskej galérie, ktoré bude slúžiť súčasne aj pre organizovanie vzdelávacích a výtvarných projektov. Porota zložená z popredných architektov a riaditeľa Moravskej galérie sa 8. a 9. marca zišla v Miestodržiteľskom paláci v Brne nad hodnotením takmer päťdesiatich návrhov, na ktorých sa podieľalo vyše dvesto študentov fakúlt architektúry z Česka i Slovenska. Víťazom sa stal študent brnianskej fakulty architektúry Luděk Šimoník.

 

Projekt mal vyriešiť prieluku v blízkosti Miestodržiteľského paláca, jednej z budov Moravskej galérie v Brne, ktorá bola spoluorganizátorom súťaže. Toto miesto je uprostred historického centra a študenti sa tiež museli vyrovnať so zadaním na pomerne zložitom pozemku. „Pri vyhlásení témy som mala pochybnosti, či akákoľvek výstavba v tomto mieste je reálna a žiaduca. Práve z dôvodu súčasného urbanistického kontextu a komplikovaných väzieb v území. Práce študentov však ukázali, že sa na toto miesto dá pozerať nezaujato a že možno nájsť životaschopné riešenie,“ uviedla k projektom na vernisáži súťažných prác Zuzana Morávková, redaktorka časopisu ERA21.

 

Zadanie tohto ročníka ohodnotila ako mimoriadne zaujímavé Darina Lalíková, šéfredaktorka magazínu Eurostav. „Toto zadanie je v architektúre málo časté a je dobre, že si ho študenti mohli vyskúšať. Pravdou je, že pre mňa tu nebol vyslovene oslnivý návrh, ale ocenila by som celkovo vyrovnanú úroveň súťažných projektov. Kvalita študentských prác sa podľa môjho názoru zvýšila.“

 

Práve začlenenie novej stavby do existujúceho okolia bolo kľúčové pre výber víťazov. „Vzťah novej budovy k historickému centru sa ukázal ako určujúci. Prakticky vyradil všetky projekty, ktoré síce pracovali s vysokou mierou invencie, ale vo výsledku toto riešenie nebolo funkčné. Cit pre urbanizmus a znalosť typológie múzejných budov boli zásadné pri projektoch, ktoré mohli byť brané vážne,“ hovorí na rozhodovanie v porote Jan Press, riaditeľ Moravskej galérie v Brne. Víťazné projekty považuje za dôležité aj pre ďalšie rokovania o novej budove inštitúcie. „Pri diskusii s mestom o pripravovanej revitalizácii tohto priestoru máme teraz v ruke cenný materiál, ktorý môže byť jednou z ciest budúceho riešenia,“ dodáva Jan Press.

 

Víťaz súťaže Luděk Šimoník najlepšie zvládol všetky nároky na spracovanie projektu a presvedčil najmä svojím vnímavým prístupom k urbanizmu. „Na víťazovi sme sa v porote zhodli, osobne oceňujem, že pochopil dané miesto ako komunikačné tepnu v tomto priestore a necháva ju voľne plynúť. Je to podstatný praktický detail tohto riešenia,“ uviedol k návrhu Jan Press.

 

Luděk Šimoník sa o svojom víťazstve dozvedel krátko pred vyhlásením, ako študent brnianskej fakulty sa však stihol zúčastniť osobne a krátko pohovoril o svojom projekte. Tému si zvolil preto, že jeho diplomová práca tiež zahŕňa tému umenia a oslovuje ho aj samotné Brno. „Cieľom môjho riešenia bolo dotvoriť tento dôstojný priestor s niekoľkými historickými dominantami. Zaujímalo ma, ako zasadiť novú stavbu s ohľadom na okolie a jeho urbanistickej väzby. Tiež samozrejme mojou motiváciou bolo to, že v Brne študujem, žijem a mám k tomuto mestu osobný vzťah,“ uviedol Luděk Šimoník.
Za spoločnosť Xella bol vyhlásenia víťazov prítomný generálny riaditeľ spoločnosti Peter Markovič. Ocenil kvalitu prihlásených projektov a poďakoval tiež porote. „Rád by som poďakoval všetkým členom poroty, menovite Jánovi Pressovi, Alešovi Brotánkovi, Jánovi Stempelovi, Ľubomírovi Závodnému, Ľubomírovi Králikovi, Petrovi Moravčíkovi, Imrichovi Pleidelovi a Viktorovi Šabíkovi. Veľké poďakovanie patrí tiež Michalovi Krištofovi, tohtoročnému predsedovi komisie. Pred pár rokmi sme sa s jeho menom stretli v našej súťaži prvýkrát, keď sa stal jej víťazom. Teraz hodnotí projekty súčasných študentov a jeho profesionálnej úspechy potvrdzujú, že študentské súťaže majú svoj význam v ich budúcej kariére,“ uviedol vo svojom príhovore Peter Markovič.

 

Predseda súťaže Michal Krištof zaujal na vyhlásení svojim neformálnym, sviežim a osobným prejavom, v ktorom hodnotil význam súťaže a víťazné práce. „Pre študentov architektúry je táto súťaž významnou platformou, na ktorej sa môžu konfrontovať so širším okruhom než v rámci jedného ateliéru. V praxi je potrebné presadiť sa sám, v kontexte celej republiky. A tu si študenti vyskúšajú, ako obstoja v porovnaní s ďalšími budúcimi architektmi Česka i Slovenska,“ uviedol Michal Krištof.

 

Vyhlásenie víťazov a vernisáž súťažných prác sa každoročne stretáva aj so záujmom odborných médií. „Študentská súťaž je zaujímavá tým, že necháva budúcim architektom značnú slobodu v tom, ako projekt pojať. Hoci ju vyhlasuje výrobca stavebného materiálu, súťažiaci nie sú limitovaní jeho použitím,“ uviedol šéfredaktor časopisu Stavebníctvo a interiér Jiří Hejhálek.

 

Všetky ceny a odmeny vrátane cien médií budú odovzdané 9. mája v Senáte Parlamentu Českej republiky v Prahe na vernisáži výstavy projektov v Chodbe podpredsedov.

 

Zoznam víťazov 22. ročníka študentskej súťaže Xella
1. cena: Luděk Šimoník – Fakulta architektúry VUT Brno
2000 €
2. cena: Branislav Stojkov, Ivan Kanich
Fakulta architektúry STU Bratislava700 €
2. cena: Maroš Mitro
Fakulta umení TU Košice700 €
3. cena: Jakub Vašek
Fakulta stavebná ČVUT Praha500 €

 

Odmena: Bc. Tatiana KuvaFakulta architektúry STU Bratislava
Odmena: Veronika Tvrdá
Fakulta architektúry VUT Brno

 

Cena riaditeľa Moravské galérie: Luděk Šimoník (FA VUT Brno)
Cena predsedu poroty: Ivo Stejskal, Kryštof Foltýn (FA VUT Brno)

 

22.3.2017

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
BAUMIT
DOMEXPO 2018
HELUZ
LEIER
EVVA
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.