Vykurovanie a chladenie Vesna

Nároky na technické riešenie, výkon aj efektivitu klimatizácie budov, kancelárií, hotelov, škôl, ale i rodinných domov, sa výrazne zmenili. Znížením tepelných strát vďaka zatepleniu budov, ďalšími zdrojmi tepla, ako sú úžitkové technológie, osvetľovacie systémy a výpočtová technika ako aj výrazne presklenými plochami na vonkajších fasádach, sa dostáva do popredia otázka zabezpečenia tepelnej pohody aj v teplých letných mesiacoch.

Dnes teda už nestačí vybaviť budovu zdrojom tepla, ale treba zabezpečiť aj komfort pri užívaní stavby v horúcich letných mesiacoch. Pri návrhu sú podstatné prevádzkové náklady na vykurovanie v zimných mesiacoch a chladenie v letných mesiacoch.

Zariadenia typu VESNA TC zaisťujú primárne požiadavku na kúrenie a vetranie obytných priestorov nízkoenergetických domov a energeticky pasívnych domov v zimnom a prechodnom období. Vďaka reverzne pracujúcemu okruhu tepelného čerpadla je zariadenie schopné plniť aj požiadavku na úplnú klimatizáciu vetraných obytných priestorov v letnom období. Zariadenie v sebe integruje všetky prvky zaisťujúce efektívny a pružný spôsob teplovzdušného vykurovania, vetrania a chladenia.
Súhru a optimálne využitie komponentov v každom režime a v každom pracovnom bode prevádzky zariadenia zaisťuje plne automatický systém merania a regulácie s programovateľným DDC regulátorom.

Režimy práce systému Vesna:

1. režim nárazového vetrania, vykurovania alebo chladenia
Vzduch z interiéru OP sa odsáva cez DVT, kde odovzdá teplo vonkajšiemu vzduchu a je odsávaný ako odpadný von OV. Vonkajší vzduch VV získava teplo na DVT a je dohrievaný, vháňaný do priestoru PV. Režim je hlavne spustený v prechodnom období a vykurovacom období – pracuje rovnotlako.

2. režim temperovania, resp. vykurovania, chladenia s minimálnym vetraním
Vzduch z priestoru OP je cirkulovaný, premiešavaný časťou vonkajšieho vzduchu VV, ohrievaný, vháňaný späť do priestoru PV. Vzduch zo zóny je odsávaný cez DVT, kde odovzdá teplo prisávanému vonkajšiemu vzduchu, potom je odvádzaný ako odpadný von OV. Teplo pre prevádzku TČ sa odoberá z vonkajšieho a odsávaného vzduchu. Pracuje hlavne v prechodnom období a vykurovacom období, resp. ako režim chladiaci v letnom období – pracuje rovnotlakovo. Pomer obehového a čerstvého vzduchu je regulovaný snímačom kvality vzduchu v priestore.

Príklad použitia Vesna 2.2

Veľkoplošná kancelária je určená pre technický úsek, v ktorej pracuje 13 zamestnancov na ploche 128 m2, konštrukčnej výške 3,12 m, z toho tvorí medzi strop 0,52 m s orientáciou na juhozápad. Tepelné čerpadlo Vesna je umiestnené na streche budovy nad riešenou veľkoplošnou kanceláriou v samostatnej miestnosti:

 • vnútorná výpočtová teplota/leto: 26 °C
 • vnútorné prevádzkové zisky: 3 600 W + osvetlenie 1 280 W
 • TEPELNÉ ZISKY: 7,1 kW
 • vnútorná výpočtová teplota/zima: 21 °C
 • požadované množstvo čerstvého vzduchu : 150 m3/h
 • TEPELNÉ STRATY: 5,2 kW


Na vykurovanie, chladenie a vetranie bolo navrhnuté zariadenie Vesna 2.2

 • objemový nominálny prietok vzduchu 500 – 1 300 m3/h
 • chladiaci výkon 6,5 kW
 • vykurovací výkon 8,2 kW
 • COP v režime chladenia 3,2
 • COP v režime kúrenia 3,6


Prevetrávanie veľkoplošnej kancelárie je realizované priamo cez vzduchotechnické zariadenie s rekuperáciou a tepelným čerpadlom vzduch – vzduch. Na zariadenie je pripojené potrubie, ktoré rozvádza čerstvý vzduch (s upravenou teplotou) po miestnosti vzduchotechnickým potrubím a dopojené ohybnými hliníkovými hadicami cez vírivé výustky do miestnosti. Odsávaný vzduch je odvádzaný potrubím späť do jednotky, kde v rekuperátore odovzdá teplo čerstvému vzduchu, kvôli zamedzeniu vysokých tepelných strát vetraním.

Zariadenie MaR (merania a regulácie) pre vzduchotechnickú jednotku VESNA zabezpečuje automatickú prevádzku zariadenia v rôznych režimoch podľa požiadavky: zimná, letná, útlmová. Potrubie je vedené v medzi strope.

Text a foto: Fiving

 

13.10. 2014