bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 15.08.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Vyplatí sa fotovoltická elektráreň na obytných domoch?

Fotovoltická elektráreň (FVE) nie je moderný pojem pre ekologických nadšencov a inovátorov. Fotovoltika je stále veľmi zaujímavou alternatívou napríklad k dôchodcovskému pripoisteniu.
Aj keď návratnosť investície do FVE už nie je tak rýchla, ako tomu bolo v uplynulých rokoch, stále je to výhodná dlhodobá investícia.

Je tu totiž dôležitý aspekt pravidelného mesačného príjmu, ktorý dostávate za výrobu vlastnej elektrickej energie. Vlastná elektráreň je zároveň tiež odpoveďou na budúci rast cien elektriny dodávateľa, ktorý je takmer nepredpokladateľný, a preto dopredu nevyčísliteľný. Ako majitelia fotovoltickej elektrárne si môžete byť istí, že budete omnoho viac sebestační a nezávislí na súčasnej elektrickej sieti. A v neposlednom rade môžete mať dobrý pocit z toho, že šetríte neobnoviteľné energetické zdroje (ktoré dennodenne vyčerpávame, vďaka stále vyššej a vyššej spotrebe energie) ďalším generáciam.
Vyplatí sa FVE aj po legislatívnych zmenách v roku 2012? A čo tak na obytných domoch, kde sa na investíciách podieľa viac rodín?

Ako odpoveď iste poslúži jednoduchý modelový príklad elektrárne na bytovom dome blízko Bratislavy. Situácia na Slovensku sa síce od 1. 7. 2012 značne zmenila, fotovoltika je ale aj tak stále istotou dlhodobej úspory a zárobku.

V modelovom príklade vychádzame z nasledujúcich parametrov:
 • náš bytový dom má plochú strechu, panely boli teda inštalované v sklone 35° a orientované na juh
 • inštalovaný výkon FVE je 27,36 kWp
 • bol zvolený režim „výroba pre vlastnú spotrebu“
 • predpokladáme, že majitelia jednotlivých bytov spotrebujú cca 50 % všetkej vyrobenej elektriny a zvyšok odíde do verejnej rozvodnej siete
 • platby za dokúpenú elektrinu sú podľa tarify cca 0,15 €/kWh vrátane DPH.

Ročná ekonomika prevádzky
Výstavba elektrárne na kľúč s výkonom 27,36 kWp vychádza v roku 2012 na cca 49 177 € (vrátane 20 % DPH):
 • elektráreň ročne vyrobí asi 30 600 kWh elektriny
 • za vyrobenú elektrinu dostaneme „zelený bonus“ 1 961,8 € (64,11 € x 30,6 MWh)
 • polovica vyrobenej elektriny odíde do siete; výnos za „elektrinu na straty“ je tak 841,5 € (55 € x 15,3 MWh)
 • zvyšok vyrobenej elektriny nájomníci spotrebovali, a preto ju nemuseli kúpiť od distribútora; na účtoch za elektrinu tak ušetrili za rok cca 2 295 € (150 € x 15,3 MWh).
Celkový ročný prínos tejto fotovoltickej elektrárne je teda 5 098,3 €. Vynaložená investícia sa tak vráti cca za 9,6 rokov*.

* Pozn.: v modelovom príklade je kalkulácia samozrejme značne zjednodušená. Celý rad vplyvov je ťažko odhadnuteľný alebo veľmi individuálny (rast nákupných cien elektriny, vývoj vlastnej spotreby, odpočet DPH, daňové zaťaženie, inflácia, vplyv odpisov atď.).
Ročné výnosy sú pritom na 15 rokov zabezpečené zákonom. Nie je tu však započítaná valorizácia a predpokladané zdražovanie elektrickej energie od distribútora, rovnako tak aj rozdelenie zriaďovacích nákladov medzi majiteľov jednotlivých bytov (vďaka čomu nie je počiatočná investícia tak vysoká). Všetky tieto položky môžu návratnosť iba skrátiť, a to pomerne vysoko. Po pätnástich rokoch prevádzky budú pritom kvalitné panely FVE schopné vyrábať elektrinu ďalších minimálne 15 rokov a týchto 15 rokov budú majitelia bytov na FVE už iba zarábať. Navyše veľmi zvýšia svoju nezávislosť na verejnej elektrickej sieti.
Z uvedeného príkladu úplne jasne vyplýva, že aj s momentálne zníženou výkupnou cenou je a bude investícia do FVE pre celý rad zákazníkov aj naďalej zaujímavá a dlhodobo prínosná. Investícia do fotovoltiky sa teda stále vyplatí.

Mám vhodnú plochu pre fotovoltickú elektráreň?
Najlepšie svetelné podmienky pre fotovoltiku má juhozápad Slovenska, ako je vidieť aj nižšie na mape. Ak chcete inštalovať FVE na strechu svojho bytového domu, je potrebné zistiť si, akú mieru osvitu má práve oblasť, v ktorej žijete.
Napríklad v okolí Bratislavy je ročná hodnota osvitu cca 1 350 kWh/m2, čo je jednoznačne ideálne.

Ideálny sklon strechy pre inštaláciu FVE je 35°. Sklon v rozmedzí 15 – 55° má však na výkon iba minimálny vplyv.
Fotovoltické panely možno inštalovať na plochú aj sedlovú strechu. Plochá strecha paneláku je vhodnou voľbou pre umiestnenie fotovoltických panelov, keďže tento priestor je inak nevyužívaný a zväčša nie je nijako tienený.  Ideálna orientácia strechy je samozrejme z hľadiska osvitu 0° J.
Na inštaláciu 1 kWp FV panelov je potrebné cca 7,5 m2 plochy strechy, maximálny výkon elektrárne je daný tiež plochou strechy, na ktorú sa majú fotovoltické  panely nainštalovať. Ďalej je potrebné miesto pre inštaláciu malého striedača, ktorý je treba umiestiť v blízkosti FVE (napr. na povalu).
Základné komponenty fotovoltickej elektrárne:
 • fotovoltické panely – monokryštalické/polykryštalické
 • strešné konštrukcie pre uchytenie panelov
 • solárne kabely a konektory
 • striedač meniaca jednosmerný prúd na striedavý
 • podružný rozvádzač s isteníma elektromerom
 • riadiaca jednotka pre optimalizáciu využitia energie.

Ekologické hľadisko

Ak sa pozrieme lepšie na ekologické hľadisko FVE, musíme v prvom rade zdôrazniť nehlučnú výrobu energie bez akýchkoľvek emisií. 1 kWp inštalovaného výkonu ušetrí ročne cca 1 tonu CO2!!! Pre lepšiu predstavu 1 tonu CO2 vyprodukuje bežný osobný automobil za cca 6 500 km svojej jazdy! Pri výrobe elektriny fotovoltickým panelom tiež nedochádza k úniku emisií popolčeka ani ďalších nebezpečných látok. Samotný chod elektrárne je navyše schopný už za 2,5 roka vrátiť energiu nutnú k výrobe panelu.
A samotný panel je schopný vyrábať energiu po dobu až 30 rokov, pričom väčšina výrobcov garantuje, že panel počas 25 rokov neklesne svojou výrobou pod 80 % inštalovaného výkonu. 

Čo je to vlastne fotovoltika a ako „TO“ funguje?
Funkcia fotovoltického javu je jednoduchá. Fotóny putujúce zo slnka na povrch Zeme dopadajú na polovodičový p-n prechod fotovoltického článku. V tomto mieste dochádza k hromadeniu voľných elektrónov, a ak prechod doplníme dvomi elektródami (katódou a anódou), môžeme voľné elektróny odoberať – čo nám vytvára elektrický prúd.
Solárne – fotovoltické články majú mnoho aplikácií. Spočiatku sa používali solárne články predovšetkým v kozmonautike. Od sedemdesiatych rokov prenikajú vďaka zníženiu cien aj do miest, kde nie je k dispozícii zdroj elektrickej energie zo siete, napríklad na ropné plošiny, koncové svetlá železničných vagónov, retranslačné stanice v telekomunikáciách alebo na pobrežné majáky.
V krajinách, kde neexistuje energetická sieť v rozsahu podobnom európskemu, sa používa fotovoltika pre zásobovanie domácností elektrinou alebo napríklad pre pohon vodných čerpadiel. V Českej a Slovenskej republike sa používa fotovoltika okrem iného na jachtách, karavanoch alebo na odľahlých miestach, napríklad horských chatách.
V našich podmienkach sa fotovoltické systémy často pripájajú na jednotnú energetickú sieť, kde by v budúcnosti mohli veľmi dobre slúžiť k vyrovnaniu zvýšenej spotreby elektrickej energie v denných hodinách.

Záverom je nutné podotknúť, že nech sa legislatívna situácia vyvíja akokoľvek nepriaznivo, túžba po vlastne vyrobenej čistej energii už nemusí byť len utopickou túžbou rojkov. Túto energiu máme na dosah všetci a aj napriek mnohým „PROTI“, ktoré vznikajú predovšetkým v ostatnom čase, je tu aj značný počet „PRE“ – pre fotovoltiku, pre zaistenie energetickej samostatnosti na mnoho desiatok rokov dopredu.


Text: Jana Pešová, JOYCE ČR, s.r.o.,
www.joyce-energie.cz
Foto: JOYCE ČR, Siemens

9.9. 2012
FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
HELUZ
EVVA
LEIER
DOMEXPO 2018
BAUMIT
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.