bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 16.07.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Zabezpečte si nehnuteľnosť

Každý z nás určite nie jedenkrát započul, či už od známeho, alebo v televíznych správach, pojmy ako krádež, vlámanie, odcudzenie a podobne. Bohužiaľ v dnešnom svete sa tieto pojmy spomínajúčoraz častejšie. Páchatelia si pre svoje nekalé záujmy nevyberajú len priemyselné objekty, alebo banky, no vo veľkej miere ich zaujímajú aj rodinné domy a súkromné majetky ich spoluobčanov. Táto nemilá situácia je tak vyhrotená, že páchatelia prekračujú už všetky hranice zákona a svoje činy vlámania neraz vykonávajú aj počas noci, kedy nič netušiaci obyvateľa svojho domu pokojne spia. Takéto situácie sú veľmi nebezpečné, pretože pri náhodnom strete nikdy nevieme, ako sa páchateľ zachová a nie vždy skončia útekom zlodeja bez fyzického útoku na domáceho. Pre elimináciu vlastnej ujmy na zdraví či majetku existujú mnohé účinné spôsoby ako sa voči nežiaducim návštevníkom brániť. Jedným zo spôsobov ochrany je zabezpečenie nehnuteľnosti elektronickým zabezpečovacím systémom, v skratke označovaným ako EZS, o ktorom si v nasledujúcich riadkoch vo všeobecnosti niečo povieme.

Elektronické zabezpečovacie systémy patria v dnešnej dobe už k bežnému neoddeliteľnému štandardu prevádzok, objektov, rodinných domova iných úžitkových priestorov. V nových objektoch je takýto systém automaticky vybudovaný a na jestvujúce objekty sa vo veľkej miere systémy EZS inštalujú. Ich počet narastá aj vďaka dnes už prijateľným cenám.
   
Elektronický zabezpečovací systém už v samotnom názve napovedá, že ochrana priestoru je vykonávaná za pomoci elektronických komponentov, ktoré po správnom zapojení tvoria funkčný celok kompletného systému EZS. Každý objekt samozrejme vyžaduje iný stupeň zabezpečenia. Stupeň zabezpečenia voči vlámaniu do objektu je pri rizikových objektoch vo väčšine prípadovuž vopred daný v rámci projektovej dokumentácie. Vytvárajú sa rôzne štúdie a spôsoby narušenia tak, aby výsledná ochrana bola na maximálnej požadovanej úrovni. Tieto situácie sa týkajú hlavne objektov ako sú banky, klenotníctva a iné rizikové priestory. Pri návrhu zabezpečenia vlastnej nehnuteľnosti je vhodné osloviť skúsených odborníkov. Návrh EZS systému pre rodinný dom by mal začať vždy osobnou obhliadkou technika, ktorý na základe vlastných skúseností navrhne efektívne riešenie pre danú situáciu. Technik by mal v rozhovore majiteľa objektu informovať o možnostiach zabezpečenia jeho nehnuteľnosti  a spoločne by mali nájsť riešenie vzhľadom na kvalitu zabezpečenia v prijateľnom pomere k výslednej cene a iným dôležitým požiadavkám, ako aj v neposlednom rade celkovej spokojnosti zákazníka. Spokojnosť zákazníka je dnes dôležitý pojem a pri výbere inštalačnej firmy nesmieme zabúdať aj na servis EZS systému po jeho inštalácii, ktorý je taktiež veľmi dôležitý, či už pri zmene parametrov, výmeny záložného akumulátora, poruchách a pod. Preto sa pri rozhodovaní vždy informujte o referenciách inštalačnej firmy a o spôsobe jej fungovania. Pri výbere je nutná aj kvalita celého systému, nakoľko nie všetky komponenty, ktoré dnešný trh ponúka, Vám budú spokojne slúžiť dlhé roky! Po rozhovore s inštalačným technikom je nutné utvoriť si vlastný názor na jeho odbornosť a ním ponúkaný systém elektronického zabezpečenia.

Priblížme si elektronické zabezpečovacie systémy po technickej stránke:

Elektronické zabezpečovacie systémy sa v samotnom základe môžu deliť na drôtové a  bezdrôtové. Bezdrôtové systémy sa najčastejšie inštalujú v priestoroch, kde užnie je možná inštalácia káblových vedení ku jednotlivým komponentom. Taktiež veľa inštalačných technikov uprednostňuje bezdrôtové inštalácie, samotná inštalácia je jednoduchšia a menej náročná na programovacie schopnosti inštalatéra. V súvislosti s bezdrôtovými systémami nesmieme zabudnúť, že ich prevádzkovanie je náročnejšie, nakoľko je nutné v prvkoch pravidelne vymieňať batérie a neustále vyžarujú frekvenciu potrebnú pre ich vzájomnú komunikáciu. Počiatočné náklady bývajú vzhľadom na ceny bezdrôtových komponentov taktiež vyššie. Veľa profesionálnych inštalatérov sa snaží za každej situácie presvedčiť investora na káblovú verziu systému. Káblové komponenty sú v mnohých prípadoch cenovo prístupnejšie a ponúkajú bezstarostnú dlhoročnú službu ich užívateľom.

1. Ústredňa EZS:

je primárnym komponentom každého elektronického zabezpečovacieho systému. Slúži ako mozog celého systému, pre vyhodnocovanie stavov, ktoré vysielajú jednotlivé prvky systému. Tieto stavy neustále vyhodnocuje podľa programu, ktorý jej zadá pri oživení inštalačný technik. Ústredňa pomocou ovládacích prvkov systému vie, či je užívateľ prítomný alebo neprítomný. V prípade narušenia niektorého zo snímacích prvkov počas neprítomnosti užívateľa vyhodnotí tento stav ústredňa ako vlámanie a túto správu následne odosiela na vopred určené výstupy poplachovej informácie. Ústredňa obsahuje aj záložný zdroj s akumulátorom, ktorý zabezpečuje funkčnosť celého systému aj počas výpadku sieťového napätia 230V. Ústredňa býva zvyčajne umiestnená v technickej miestnosti objektu, ktorý musí byť chránený pomocou detektora.

2. Ovládacie klávesnice a iné ovládače:

slúžia na ovládanie systému a zobrazovanie informácií o poruchách a stavoch jednotlivých zón. K dispozícii sú rôzne druhy klávesníc, záleží od potreby funkčnosti a nárokov užívateľa. Existujú moderné dotykové klávesnice s viacriadkovým LCD displejom, ale aj jednoduché LED klávesnice pre rýchle zapnutie/vypnutie zabezpečovacieho zariadenia. V mnohých prípadoch obsahujú EZS systémy napr. v rodinných domoch dve klávesnice, pričom je systém rozdelený na viacero podsystémov. Uveďme si príklad: v rodinnom dome je systém rozdelený na samostatné chránenie prízemia, poschodia, garáže a záhradného domčeka. Počas noci, keď užívatelia spia na poschodí svojho domu, pomocou klávesnice, ktorá sa nachádza na chodbe poschodia, je možné zakódovať prízemie, garáž a záhradný domček s výnimkou poschodia. Užívatelia domu môžu tak pokojne oddychovať počas noci s vedomím, že systém neustále monitoruje ostatné priestory. Pre ovládanie systému je možné použiť taktiež bezdrôtové kľúčenky, alebo rôzne typy bezkontaktných kariet či príveskov. Medzi ovládače patria aj tzv.: PANIC, alebo inak povedané nátlakové tlačidlá. Tieto tlačidlá slúžia pre vyslanie tichej poplachovej informácie na určené miesto, alebo osobe v prípade osobného ohrozenia chránenej osoby.

3. Senzory a detekčné prvky:

sú ďalšou podstatnou časťou systému. Slúžia na nepretržité monitorovanie určených priestorov. Prípadnú detekciu neoprávneného narušenia monitorovanej zóny tento stav okamžite hlásia ústredni zabezpečovacieho zariadenia. Pre rôzne typy priestorov a chránených predmetov poznáme veľké množstvo typov detektorov ako sú napríklad: infračervené detektory pohybu, detektory požiaru, detektory úniku vody a plynu, detektory umeleckých diel - obrazov, magnetické detektory otvorenia dverí a okien, detektory rozbitia skla a iné. Vhodný typ detektora navrhne projektant alebo inštalačný technik. Návrh typu je vždy veľmi dôležitý, nakoľko je nutné eliminovať čo najviac falošných poplachov. Detektory sa rozdeľujú aj podľa odolnosti na poveternostné podmienky, nakoľko systémy EZS môžu pri vhodnom návrhu chrániť aj vonkajší priestor, kde sú kladené nároky na funkčnosť aj počas dažďa alebo mrazu.

4. Sirény a moduly pre oznam narušenia:

slúžia ako výstupy poplachovej správy v prípade narušenia chráneného objektu. Sirény rozdeľujeme na vonkajšie a vnútorné. Mnohé vonkajšie sirény obsahujú dvojité opláštenie a zabudovaný záložný akumulátor, ktorý zabezpečí signalizáciu aj v prípade násilnej demontáže sirény z podkladu. Sirény majú poväčšine okrem akustického aj optický signalizátor, ktorý v tme umožňuje rýchlejšiu identifikáciu narušeného objektu. Výborným doplnkom výstupu poplachovej správy sú v dnešnej dobe často rozšírené tzv. GSM komunikátory. GSM komunikátor dokáže upozorniť na zadané telefónne čísla majiteľov objektu o vzniknutom poplachu či už pri narušení objektu páchateľom, výpadku napájania 230V alebo inej poruche systému. Pre objekty s vyššou mierou rizika narušenia je možné elektronické zabezpečovacie systémy pripojiť aj na tzv. PCO-pulty (pulty centralizovanej ochrany), ktoré vlastnia policajné oddelenia alebo prevádzky stredísk registrácie poplachov.

Po inštalácii elektronického zabezpečovacieho systému majú tieto zariadenia okrem aktívnej ochrany priestoru aj tzv. psychologický efekt, pri ktorom si prípadný narušiteľ radšej vyberie pre stred svojho záujmu iný objekt, ktorý nie jechránenýzabezpečovacím zariadením. Vhodným doplnením elektronického zabezpečovacieho systému je kamerový systém, ktorý dokáže v prípade reálneho vlámania alebo pokusu o vlámanie činy zlodeja zaznamenať na kamerový rekordér pre prípadné dokázanie priestupku.

 

Každý užívateľ si musí pri úvahe o inštalácii elektronického zabezpečovacieho zariadenia uvedomiť, že tieto systémy mechanicky nezamedzujú vstupu nežiaducich osôb do chránených priestorov, ale slúžia na upozornenie pomocou spomínaných možností, ak k takejto situácii dôjde. I keď stále existujú prípady, kedy napriek elektronickému zabezpečeniu si zlodeji dovolia realizovať čin vlámania, sú tieto prípady často prekazené príchodom polície alebo inej činnej zložky na základe upozornenia elektronického zabezpečovacieho zariadenia o vlámaní. EZS systémy sú naďalej efektívnou a rokmi osvedčenou elektronickou ochranou.

 

autor: Bc. Ladislav Husár

 

ALCO.SK, s.r.o. - integrované bezpečnostné systémy

www.alco.sk, www.autoalarmy-trencin.sk, www.odpocuvanie.eu

tel.: 0911 911 876
mail.:
alco@alco.sk


 

11.12. 2013

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Ústredňa
Ústredňa
Klávesnica
Klávesnica
Siréna
REKLAMA
BAUMIT
LEIER
HELUZ
EVVA
DOMEXPO 2018
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.