bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 16.07.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Zemný výmenník tepla. Prečo?

V súčasnosti sú stále vyššie nároky na znižovanie spotreby energie pri prevádzke budov. V posledných rokoch sa podarilo zvýšiť tepelné odpory hlavne prvkov celého obvodového plášťa, čím sa podarilo znížiť náklady na vykurovanie. Negatívnym dôsledkom týchto inovácií je zhoršenie hygienických parametrov vnútorného prostredia, ako i negatívny dopad na stavebnú konštrukciu. Hlavnou príčinou závad je vodná para, ktorá kondenzuje a vznikajúca vlhkosť poškodzuje na jednej strane stavbu a na druhej strane je živnou pôdou pre plesne a huby. Kontrolované vetranie moderných budov s vysokými hodnotami tepelných odporov sa preto stáva nevyhnutnosťou. Využívanie tepla zeme je technika, ktorá je dnes už často využívaná v systémoch tepelných čerpadiel. V systémoch kontrolovaného vetrania je možné využiť aj teplo zeme na vykurovanie budov v zimných obdobiach, ako i zemného chladu pre chladenie budov v stále väčších letných horúčavách. Bežnou súčasťou tohto systému je následne rekuperačná výmena tepla, ktorá zaisťuje odvádzanie odpadového vzduchu a privádzanie čerstvého vzduchu s následným dohrievaním, resp. dochladzovaním. Princíp zemného výmenníka je zdanlivo jednoduchý. Privádzaný čerstvý vzduch je vedený potrubím uloženým v zemi a počas prechodu vzduchu dochádza k výmene tepla medzi vzduchom a zeminou okolo potrubia. Vo vykurovacom (zimnom) období je prúdiaci vzduch okolo zeminy ohrievaný, v letných horúcich mesiacoch naopak ochladzovaný. Takto je využívaná skutočnosť, že teplota pôdnych vrstiev je v hĺbke okolo 2 m v zime i v lete približne konštantná (+7 až +12 °C). Táto zdanlivá jednoduchosť v sebe ale skrýva jedno nebezpečenstvo. Investor (nezriedka i projektant) sa problematikou zemných výmenníkov hlbšie nezaoberá. Je to predsa celkom jasné a jednoduché. Do výkopu položíme kanalizačné potrubie, kadiaľsi ho nejako vedieme a problém je vyriešený. Máme zemný výmenník bez akéhokoľvek počítania a za lacné peniaze. Aký je ale skutočný prínos takéhoto zariadenia? To by ukázalo len seriózne meranie. Ktorý investor si ale takéto meranie nechá urobiť?

Chceli by sme preto upozorniť na najdôležitejšie zásady pre návrh zemného tepelného výmenníka vzduchu. Ako pri každom inom systéme i pri zemnom výmenníku je najdôležitejší práve správny návrh a použitie správneho materiálu. Pri návrhu je potrebné zaistiť optimálny pomer medzi tlakovou stratou pri prúdení vzduchu, hodnotou prestupu tepla, rýchlosťou prúdiaceho vzduchu a investičné náklady.

 

Pre efektívnu funkčnosť a spoľahlivú prevádzku je potrebné použiť rúrový materiál so zvýšenou tepelnou vodivosťou, vysokou pozdĺžnou tuhosťou, rúrový materiál musí byť tesný voči nasávaniu radonu zo zeme do potrubia a materiál potrubia by mal zamedzovať tvorbe baktérií. Pri návrhu celkovej dĺžky potrubia zemného výmenníka je potrebné počítať s rýchlosťou vzduchu pod 3 m/s. Ďalším parametrom pre návrh je tepelná vodivosť materiálu použitého pre potrubie a požadované množstvo vzduchu vychádzajúce z požadovanej intenzity výmeny vzduchu v objekte. Dôležitým parametrom je i výber priemeru potrubia. Taktiež dôležitým faktorom pre efektívne fungovanie systému tepelnej výmeny vzduchu je kvalitné podložie (ideálne sú íly, ílovité zeminy), menej priaznivé sú štrkovité a pieskové podložia. Potrubné vedenie môže byť podľa miestnej situácie navrhnuté ako priama, prípadne okružná trasa okolo objektu, alebo formou registra. Možné sú i kombinácie obidvoch spôsobov. Kvôli tvorbe kondenzátu v letnom období musí byť celý systém vyspádovaný min. 2 % spádom smerom k sifónu na odtok kondenzátu alebo ku kondenzačnej zbernej šachte. Nasávanie vzduchu je zabezpečené cez filtračný box alebo nasávaciu vežu, v ktorej sú umiestnené filtre zachytávajúce drobné nečistoty ako prach a peľ. Systém tepelnej výmeny vzduchu s využitím teploty zeme pre kontrolované vetranie objektu má nepochybne veľkú budúcnosť hlavne pre jeho efektívnosť, úsporu energie a čistoty vzduchu. Veď prečo nevyužívať lacnú energiu získanú zo zeme vzhľadom na neustále stúpajúce ceny a nároky na energie.

 

 

 

Spracované na základe podkladov firmy REHAU s.r.o.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
HELUZ
DOMEXPO 2018
LEIER
BAUMIT
EVVA
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.