6. júna majú svoj deň zelené strechy

6. jún je deň zelených striech a oslavuje sa od roku 2020. Tejto výsady sa zeleným strechám nedostalo vďaka tomu, že sú čoraz populárnejšie, ale kvôli tomu, že reálne zlepšujú život a najmä životné prostredie. Príjemnú zelenú strechu môžete mať nielen na dome, ale dokonca už aj na garáži.

Zelená strecha sa v lete sa neprehrieva, v zime pomáha udržiavať stabilnú teplotu v interiéri. Okrem toho zelená strecha zlepšuje mikroklímu okolitého prostredia – znižuje prašnosť a hlučnosť, zadržiava dažďovú vodu, čím pomáha predchádzať lokálnym povodniam, a rastlinky pohlcujú skleníkové plyny z ovzdušia. Zelené strechy sú jednou z ciest k uhlíkovej neutralite.

 

Medzi ďalšie plusy zelenej strechy patrí to, že predlžujú životnosť strechy aj samotnej stavby. Obavy, že by zelená strecha mohla zatekať, nie sú namieste. Veď okrem vegetačnej vrstvy sa skladá z hydroizolačnej vrstvy – zabraňuje presakovaniu vody aj prerastaniu koreňov -, z tepelnej izolácie a z parozábrany. Ak sú vrstvy správne urobené, strecha bude mnoho rokov žiť a slúžiť, a nie zatekať.

 

Nosnosť a zelená strecha na garáži

Ak vás tieto možnosti a prednosti zelených striech zaujali a zvažujete, že by ste si ju umiestnili na svoju montovanú garáž, v prvom rade treba myslieť na nosnosť strechy.

Pri plánovaní treba určite myslieť na navýšenú nosnosť strechy, nakoľko bez toho by nebola možná realizácia zelenej strechy. Všetko však závisí od veľkosti stavby. So zelenými strechami máme skúsenosti, takže vieme zákazníkovi poradiť najvhodnejšie riešenie,“ povedal Matej Truban zo spoločnosti GARDEON, ktorá má s podobnými realizáciami skúsenosť.

Nosnosť strechy sa dá jednoducho zvýšiť pridaním nosníkov. „Štandardná nosnosť strechy je 125 kg/m2, tá sa dá sa zvýšiť až na 250 kg/m2. Počet pridaných nosníkov záleží od hĺbky stavby. Ak je potrebná nosnosť nad 251 kg, tak sa k nosníkom pridajú aj podporné stĺpy. Ale v prípade zelenej strechy pre štandardnejšie rozmery garáže, teda pre jedno alebo pre dve autá je zväčša dostačujúce pridanie nosníkov,“ dodal M. Truban.

Auto pod zelenou strechou

Okrem predĺženia životnosti samotnej stavby je garáž so zelenou strechou dobrou správou aj pre auto a veci uskladnené v garáži. Nie sú vystavené veľkým výkyvom teplôt, v lete sa neprehrievajú a v zime netreba v garáži toľko (alebo vôbec) kúriť.

Zelená strecha sa dá realizovať na plochej aj šikmej streche, má rovnaké vlastnosti, iba údržba je trochu iná. Našťastie sa o zelenú strechu stačí postarať raz alebo dvakrát do roka – zbaviť ju vysušených rastlín a náletov. To je všetko. Postarať sa o to môže aj záhradník.

Spôsob údržby však vie majiteľ do veľkej miery ovplyvniť sám podľa toho, aký druh rastlín si pre zelenú strechu vyberie. Všetko dostane už hotové, na kľúč. Nemusí siať, polievať ani plieť.

 

Vyššia hodnota nehnuteľnosti

Realizácia zelenej strechy na dome alebo na garáži zvyšuje okrem komfortu užívania nehnuteľnosti aj jej hodnotu. Samozrejme, iba pod podmienkou, že zelená strecha bola zrealizovaná správne. Pre zelené strechy existujú Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu. Pokiaľ ich vy, resp. dodávateľ zelenej strechy dodrží, je vhodné prehodnotiť aj poistenie nehnuteľnosti, výšku poistnej sumy ako aj výšku poistného krytia, pretože sa zhodnotením strechy zmenila cena nehnuteľnosti.

V súvislosti so zavádzaním ekologických riešení pri výstavbe či prerábke rodinných domov sa tento trend odrazil aj na poistnom krytí. V rámci poistenia nehnuteľnosti môžu byť do poistenia automaticky, čiže bez nároku na ďalšie poistné, zahrnuté  aj náklady na obnovu trvalých trávnych porastov a rastlín ako súčastí konštrukcie stavby, tzv. zelené strechy alebo zelené steny. Ide o náklady vynaložené v súvislosti s poistnou udalosťou na obnovu trvalých porastov a rastlín, ktoré sú  súčasťou projektovej dokumentácie stavby,“ povedala Alena Kováčiková, produktová manažérka PREMIUM Poisťovne. 

Aj poisťovňa bude vyžadovať, aby boli pri realizácii zelenej strechy dodržané platné technické normy a správna údržba.

Text: Redakcia

Foto: Gardeon