Ako funguje elektromagnet?

Elektromagnety sú typom magnetu, ktorý má veľmi široké využitie v rôznych priemyselných odvetviach. Elektromagnety sa používajú v hydraulickom, pneumatickom, strojárskom, lekárskom alebo automobilovom priemysle. Pozrite sa, ako funguje elektromagnet a aké sú rôzne typy týchto magnetov.

Ako funguje elektromagnet?

Magnety vytvárajú magnetické pole a sú vyrobené z materiálu s feromagnetickými vlastnosťami. V prípade elektromagnetu dochádza k javu generovania magnetického poľa v dôsledku toku elektrického prúdu. Keď prúd netečie, elektromagnet nefunguje.

 

Ako funguje elektromagnet a akú má podobu? Elektromagnet sa zvyčajne skladá z jadra z magnetického materiálu, na ktorom je navinutá cievka. Vinutie je vyrobené z drôtu, ktorý dobre vedie prúd, zvyčajne je to medený drôt. Keď elektromagnetom preteká prúd, cievka vytvára magnetické pole a jadro sa zmagnetizuje. Tieto vlastnosti pretrvávajú dovtedy, kým elektromagnetom preteká prúd. Keď sa prúd preruší, magnetické pole sa nevytvára.

Typy elektromagnetov

Na trhu je k dispozícii mnoho typov elektromagnetov. Rozlišuje sa medzi:

·       jednosmerné elektromagnety,

·       elektromagnety na striedavý prúd,

·       polarizované elektromagnety,

·       supravodivé elektromagnety.

 

Ako sa od seba líšia? Elektromagnety na jednosmerný prúd sme opísali vyššie - v okamihu, keď prestane tiecť prúd, elektromagnet prestane pracovať a jeho magnetický tok je 0 Wb. V prípade elektromagnetu so striedavým prúdom má magnetický tok premenlivý smer a veľkosť.

 

Polarizovaný elektromagnet má prídavný permanentný magnet, ktorý vytvára prídavné magnetické pole nezávisle od toho, či elektromagnetom preteká elektrický prúd. V supravodivých elektromagnetoch možno dosiahnuť magnetické pole veľmi vysokej intenzity, pretože sú vyrobené zo supravodičov.

 

Vďaka svojim magnetickým vlastnostiam sa elektromagnety dajú použiť presne vtedy, keď sú potrebné. Elektromagnety sa bežne používajú aj v každodenných zariadeniach. Nájdete ich v elektrických zvončekoch alebo interkomoch.

 

Zdroj foto: flegere / Shutterstock.com