Ako postupovať pri realizácii súkromnej záhrady?

Každý z nás túži po krásnej, rozkvitnutej a všetkými farbami hrajúcej záhrade. Ako všade aj tu však platí staré známe „dvakrát meraj...“. Ako teda postupovať, aby sa naša záhrada naozaj stala naším splneným snom?

 

Videálnom prípade by malo všetko začať oslovením záhradného architekta ešte vo fáze projektovej prípravy rodinného domu, vyhnete sa tým mnohým problémom s nevhodne riešenými spevnenými plochami, plotom a pod. Kvalitný a podrobný projekt si vyžaduje svoj čas. Množstvo času, ktorý do projektu spoločne s projektantom investujete, sa výrazne podpíše na celkovom výsledku. Na záhrade sa neoplatí šetriť, peniaze do nej vložené sa s určitosťou premietnu do ceny nehnuteľnosti a vyhnete sa rôznym „prerábkam“ v budúcnosti.

Práca projektanta by nemala končiť odovzdaním projektu! Firma realizujúca záhradu nemusí byť zhodná s projektantom. Na Slovensku ešte nie je pravidlom, že sú tieto profesie diferencované, čo je skôr na škodu veci. Projektant by mal postupne riešiť vznikajúce problémy, kontrolovať kvalitu prác, zodpovedať za výber rastlín a materiálov, robiť autorský a stavebný dozor.

Pri výbere realizačnej firmy neplatí pravidlo, že tá najlacnejšia je tá najlepšia. Kvalita realizácií je veľmi odlišná! Často sa stáva že oslovené firmy „naceňujú“ rozdielne veci. Tomuto sa dá vyhnúť iba kvalitne spracovanou projektovou dokumentáciou s výkazom výmer a podrobným rozpočtom, ktorý je rozdelený na jednotlivé položky. Architekt by vám tento rozpočet mal spracovať aj s orientačnými cenami. Vy potom zašlete rozpočet bez cien jednotlivým firmám na vypracovanie cenových ponúk. Týmto krokom sa zabezpečí aspoň určitá objektivita. Pri posudzovaní realizačnej firmy, by ste mali mimo ceny posudzovať aj odborné vzdelanie jej členov na všetkých pozíciách (môže byť nahradené praxou), technické vybavenie, zázemie spoločnosti a v neposlednom rade schopnosť niesť za svoju prácu zodpovednosť. Dôležitou súčasťou realizačnej zmluvy je možnosť reklamácie nekvalitnej práce.

Práca na záhrade nekončí odovzdaním záhrady. Tvorba záhrady je proces trvajúci niekoľko rokov a výsadba je iba jej prvou časťou. Pravidelná údržba profesionálom je preto veľmi dôležitá časť samotnej tvorby záhrady. Na to sa často zabúda.

Kým sa vaša záhrada stane tým, čo ste si vysnívali, prejde mnoho rokov. Odstránenie chýb, ktorých sa dopustíte, bude však tiež trvať niekoľko rokov. Snažte sa preto postupovať čo najsprávnejšie už od jej prípravy.

Semiramis - gardencentrum

  • projekty záhrad, firemných areálov
  • terénne úpravy, výsadby, kompletné realizácie záhrad
  • okrasné jazierka a vodné prvky
  • návrhy a montáž automatického zavlažovania
  • zakladanie trávnikov výsevom aj pokladaním hotových trávnych kobercov
  • starostlivosť o záhrady (kosenie, strihanie kríkov...)
  • predaj okrasných rastlín, trvaliek, letničiek, ovocných drevín...

Vaša záhrada, investícia, ktorá rastie...


Text a foto: Katarína Škubalová
e-mail: zahrada@semiramis.sk