Ako šetriť pitnú vodu časť I.

Voda je jedným z našich najcennejších zdrojov a jej udržateľnosť sa stáva nevyhnutnosťou. Ako znížiť spotrebu pitnej vody a zvýšiť tak jej dostupnosť? Zaujímavou možnosťou ako znížiť svoju spotrebu je recyklácia použitej pitnej vody pomocou zariadenia Hydraloop.

Čo je to Hydraloop a ako nám môže pomôcť?

Ide o kompaktný systém, ktorý umožňuje zbierať, recyklovať a znovu použiť ľahko znečistenú odpadovú tzv. sivú vodu z rôznych zdrojov, ako sú sprchy, vane či umývadlá a to bez použitia chemikálií. Ďalším využiteľným zdrojom môže byť tiež kondenzát z klimatizácie a voda zo sušičky na bielizeň. Sivá voda tvorí v domácnostiach cca 70 % z celkového množstva odpadových vôd. Recyklovaná sivá voda sa môže použiť napríklad na splachovanie záchodov, pisoárov, pranie či polievanie záhrad, vďaka čomu dokáže domácnosť či firma znížiť spotrebu vody až o 25 - 45% a ušetriť tak nemalé finančné prostriedky. Na recykláciu nie je vhodná napríklad voda z kuchyne, pretože môže obsahovať tuky. 

Vďaka zariadeniu Hydraloop sa zníži aj celková tvorba odpadovej vody, čo je dôležité v prípade, keď nie je domácnosť napojená na kanalizáciu a využíva septik, ktorý sa nemusí tak často vyvážať. 

Ďalšou výhodou zariadenia Hydraloop je tiež jeho šetrenie energie. Voda zo sprchy či vane, ktorá vstupuje do zariadenia Hydraloop na recykláciu má teplotu okolo 32 °C. Teplo tejto horúcej vody prostredníctvom zariadenia vyžaruje do priestoru, kým teplota vody neklesne na izbovú teplotu. Pre použitie v práčke sa preto nemusí voda ohrievať z 8 – 12 °C na teplotu 40 °C ako pri použití vody z vodovodu, ale ohrieva sa z 20 °C na teplotu 40 °C. Podobné je to pri splachovaní. Splachovanie studenou vodou z kohútika odoberá z priestoru teplo a tým ho chladí. Pri splachovaní recyklovanou vodou, ktorá má izbovú teplotu k tomuto efektu ochladzovania nedochádza. Celkové energetické úspory rodiny pri používaní zariadenia Hydraloop môžu za rok predstavovať až stovky kWh. Hydraloop samotný pritom spotrebuje cca 220 kWh za rok.

Výhody:

• Zníženie spotreby pitnej vody až o 45 %
• Malé rozmery, zaberie len 0,27 m2 obytnej plochy
• Elegantný dizajn umožňuje umiestnenie v interiéri
• Tichá prevádzka (max 44dB)
• Nízka spotreba
• Šetrí energiu domu, má kladnú celkovú energetickú bilanciu
• Jednoduchá údržba, nepoužíva fi ltre ani chemikálie
• Zabudovaný systém samokontroly a bezpečnosti
• Čistí a dezinfikuje vodu veľmi efektívne. Spĺňa najvyššie medzinárodné štandardy
• Ovládanie či monitorovanie pomocou aplikácie