Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2021

Mladí ľudia s úverom na bývanie si môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020. Musia však spĺňať niekoľko podmienok a potrebujú potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky, ktorá im úver poskytla. Niektoré banky toto potvrdenie vydávajú automaticky a v priebehu januára ho zašlú do internet bankingu alebo poštou domov, v iných bankách musia klienti o potvrdenie požiadať sami.

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky si môžu uplatniť klienti, ktorí majú úver na bývanie poskytnutý po 31.12.2017. Ide vlastne o formu priamej daňovej úľavy, ktorá nahradila hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých. O sumu daňového bonusu sa im potom zníži vypočítaná daň z príjmov, pričom je potrebné splniť viacero podmienok.

Kto má nárok na daňový bonus

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky si môžu uplatniť klienti, ktorí mali ku dňu podania žiadosti o úver najviac 35 rokov. Musia mať uzavretú zmluvu o úvere na bývanie s účelom nadobudnutia, rekonštrukcie a údržby či výstavby nehnuteľnosti. Bonus sa nevzťahuje na refinančnú alebo bezúčelovú hypotéku.

Ďalšou podmienkou je to, že zakladaná nehnuteľnosť sa musí nachádzať na Slovensku a je určená na bývanie, teda ide o dom alebo byt. Zároveň ku dňu podpisu zmluvy o úvere klient splnil podmienku príjmu, čiže jeho priemerný mesačný príjem v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku kedy podpísal s bankou zmluvu o úvere, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mzdy na Slovensku.

Maximálna výška príjmu, ktorá rozhodne o daňovej úľave

Radí Eva Šablová, riaditeľka pre úvery vo FinGO.sk:

  • Ak ste úverovú zmluvu podpisovali v roku 2020, váš maximálny mesačný príjem počítate podľa roku 2019. Priemerná hrubá mzda v SR bola v tom roku 1092 eur, čo pre účely nároku na daňový bonus znamená maximálny príjem do 1419,60 eura. Pri viacerých žiadateľoch o úver, napríklad v prípade manželov či partnerov, príjem vynásobíte dvomi, čiže váš spoločný príjem nemohol presahovať 2 839,20 eura.

  • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2019, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1316,90 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2633,80 eura pri dvoch osobách v úvere.

  • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2018, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1240,20 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2480,40 eura pri dvoch osobách v úvere.

Ak klient splní podmienku maximálneho príjmu pri podpise úveru, nemusí si potom každý rok sledovať výšku svojich príjmov. Nárok na daňový bonus mu automaticky ostane na celých 5 rokov po čerpaní hypotéky.. No v prípade, ak sa človek rozhodne svoju hypotéku refinancovať, na nový refinančný úver sa daňová úľava už nebude vzťahovať.

Potvrdenie z banky dokladujete k ročnému zúčtovaniu alebo daňovému priznaniu

Ak banka klientovi pošle potvrdenie automaticky v priebehu januára, nemusí chodiť na pobočku a podávať si žiadosť o vydanie potvrdenia. Mnohé banky však potvrdenie vystavia až na základe žiadosti klienta. Potvrdenie z banky je potom potrebné odovzdať zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie, resp. ak človek podniká, priloží ho k svojmu daňovému priznaniu.

  • Zamestnanec, ktorý si sám nepodáva daňové priznanie, čiže si rieši daňové vyúčtovanie cez zamestnávateľa, musí podľa zákona požiadať o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa najneskôr do 15. 2. 2021.

  • Podnikateľ alebo zamestnanec, ktorý si bude podávať daňové priznanie sám (napríklad ak pracoval v zahraničí, mal viac zamestnávateľov, nestihol požiadať o ročné zúčtovanie svojho zamestnávateľa a podobne), má na to čas do 31. 3., príp. ak požiada o odklad podania daňového priznania, tak do 30. 6. 2021.

Koľko eur vám vrátia na dani

Daňový bonus si možno v roku 2021 uplatniť za ukončený rok 2020 vo výške 50 % zo sumy úrokov zaplatených za kalendárny rok, maximálne vo výške 400 eur ročne. Na bonus majú ľudia nárok počas obdobia 5 rokov po prvom čerpaní hypotéky, pričom výška úveru s nárokom na daňový bonus je maximálne 50 000 eur.

Pre doplnenie, úver, ktorý banka klientovi poskytla, môže byť aj vyšší, ale bonus sa bude počítať len z úrokov z maximálnej sumy 50 000 eur.

Text: FinGo