Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky vás srdečne pozýva na 2. odbornú konferenciu:

Miesto a dátum konania:

AquaCity Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad

16.5.2024 od 9.00 hod. - Odborný program konferencie

17.5.2024 od 9.00 hod - Exkurzia v požiarnej skúšobni Fires, s. r. o. 

Odborné zameranie konferencie:

  • riešenie protipožiarnej bezpečnosti drevostavieb v praxi,
  • elektromobilita a protipožiarna bezpečnosť stavieb,
  • digitalizácia v projektovaní a riešení protipožiarnej bezpečnosti stavieb,
  • história a vývoj požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb,
  • požiarnobezpečnostné inžinierstvo a jeho využitie v praxi,
  • protipožiarna bezpečnosť úložísk elektrickej energie,
  • protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov,
  • inovatívne riešenia v oblasti požiarnej prevencie,
  • fotovoltika a protipožiarna bezpečnosť stavieb.