Budúcnosť ohrevu vody pomocou alternatívnych energií

V snahe dosiahnuť udržateľnosť a znížiť emisie skleníkových plynov, záujem alternatívne zdroje energie stúpa. Aké sú najnovšie trendy v oblasti ohrevu vody v súvislosti so zelenou energiou, či už ide o domáce použitie alebo komerčné aplikácie si povieme v tomto článku.

 

Tepelné čerpadlo na ohrev vody: Moderná efektívnosť

Využitím tepelného čerpadla predstavujú revolučný spôsob, ako znižovať spotrebu elektrickej energie pri ohreve vody. Fungujú na princípe prenosu tepla z okolia do ohrievacej jednotky. Hlavným benefitom je ich schopnosť poskytnúť viac tepla, ako spotrebujú elektrickej energie. Niektoré tepelné čerpadlá umožňujú ohrev vody v niekoľkých režimoch. Napríklad tepelné čerpadlo ELÍZ EWHP 300 EW ponúka niekoľko nastavení. Funkcia ako AUTO, ECO a FAST prispieva k efektívnemu využívaniu energie podľa aktuálnych potrieb. Viac o tepelných čerpadlách na ohrev vody sa dočítate v samostatnom článku: Využitie tepelných čerpadiel na ohrev vody.

Solárna energia: získavanie tepla zo slnečných lúčov

Solárne ohrievače vody sa stávajú stále populárnejšími a to nie len pre domáce použitie. Tieto systémy využívajú slnečné žiarenie na ohrev vody bez nákladov na elektrinu. Moderné solárne ohrievače majú vysokú účinnosť a sú ekologicky šetrné.

 

Jednou z hlavných výhod solárnych ohrievačov vody je ich ekologická a ekonomická efektívnosť. Solárna energia je obnoviteľným zdrojom energie, čo znamená, že pri jej používaní nedochádza k emisiám skleníkových plynov a nevyčerpáva sa. Okrem toho môžu solárne ohrievače vody v dlhodobom horizonte výrazne znížiť náklady na energiu v domácnostiach a firmách.

Kombinované ohrievače vody

Kombinované ohrievače vody, ktoré integrujú viacero zdrojov energie napr. elektrickú energiu, solárnu energiu, príp. kotol ústredného kúrenia, predstavujú inovatívne riešenie pre efektívny a udržateľný ohrev vody. Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby využívali viacero zdrojov energie s cieľom minimalizovať spotrebu elektrickej energie a zároveň prispievať k ochrane životného prostredia. Počas slnečného dňa ohrievajú vodu solárne panely, zatiaľ čo počas noci alebo oblačného dňa, systém automaticky prepne na elektrický režim či kotol UK, čo zabezpečí neustály prísun teplej vody. Napríklad Solárny stacionárny ohrievač vody EURO 300 S2 alebo Kombinovaný zvislý ohrievač vody EURO 300 S21 od slovenského výrobcu ELÍZ.

Solárny stacionárny ohrievač vody EURO 300 S2

Výhody kombinovaných ohrievačov vody

Energetická efektívnosť: Integrácia viacerých zdrojov energie umožňuje minimalizovať spotrebu elektrickej energie a znižuje závislosť od fosílnych palív.

Udržateľnosť: Využitie solárnej energie prispieva k zníženiu emisií skleníkových plynov a ochrane životného prostredia.

Nízke prevádzkové náklady: V dlhodobom horizonte kombinované ohrievače vody môžu viesť k zníženiu nákladov na energiu v domácnostiach a firmách.

Kombinovaný zvislý ohrievač vody EURO 300 S21

www.eliz.sk

Foto: Elíz