Chráni poistka váš majetok dostatočne? Na čo si dať pozor a čo všetko si môžete poistiť?

S narastajúcim ohrozením majetku v dôsledku nepredvídateľných udalostí a technologických pokrokov sa stáva dôležitejším ako kedykoľvek predtým mať adekvátne poistenie. V rozhovore s odborníkom z poisťovne Generali sa dozviete, ako zabezpečiť, aby bol váš majetok dostatočne chránený. Na čo si dať pozor pri poistení nehnuteľností vrátane fotovoltických panelov a ako sa vyhnúť podpoisteniu. Tiež nám priblíži dôležitosť poistenia proti kybernetickým útokom a ochranu majetku pred prírodnými živlami v kontexte zmien klímy.

Ako môže moje poistenie nehnuteľnosti zohľadniť hodnotu inštalovanej fotovoltiky a stavebných súčastí, a aké kroky by som mal podniknúť pri uzatváraní alebo aktualizácii poistnej zmluvy s ohľadom na tieto technologické vybavenia?

Poistenie nehnuteľnosti sa okrem samotnej stavby, na ktorú sa uzatvára poistenie, vzťahuje aj na jej stavebné súčasti; technické, energetické a technologické vybavenie; a tiež vonkajšie prípojky inžinierskych sietí. Fotovoltiku môžeme zaradiť práve pod energetické a technologické vybavenie, ktoré je kryté poistením nehnuteľnosti. Poistenie nehnuteľnosti sa pritom vzťahuje na celé fotovoltické zariadenie.

Pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti je dôležité pripočítať hodnotu inštalovanej fotovoltiky k hodnote samotnej nehnuteľnosti, aby poistná suma adekvátne odpovedala celkovej hodnote domu s týmto technologickým vybavením.

Klientom vo všeobecnosti odporúčame okrem stanovenia adekvátnej poistnej sumy, ktorá zahŕňa aj hodnotu fotovoltiky, poistiť si komplexný balík poistných rizík, aby mali istotu, že ich nehnuteľnosť je komplexne chránená.

Ak klient už má uzatvorené poistenie nehnuteľnosti a fotovoltiku si na nehnuteľnosť nainštaluje dodatočne, je potrebné navýšiť poistnú sumu jeho poistenia nehnuteľnosti o hodnotu tejto technológie.

Poisťovni nie je v tomto smere potrebné nič dokladovať. Faktúra za zakúpené zariadenie ale môže byť pre klienta nápomocná pri odhade, o koľko je potrebné navýšiť poistnú sumu v rámci poistenia nehnuteľnosti.

Ako zabezpečím, aby poistná suma v mojej poistnej zmluve presne odrážala reálnu hodnotu mojej nehnuteľnosti a domácnosti a predišiel som tak riziku podpoistenia?

Hodnota nášho majetku v poslednom období výrazne narástla vplyvom inflácie, rastu cien nehnuteľností, stavebných materiálov a ceny práce. Pred piatimi rokmi by ste napríklad na opravu zatečeného suterénu, opravu strechy po požiari alebo výmenu spotrebičov následkom elektrického skratu potrebovali omnoho menej financií ako je tomu dnes. Aby sme si v prípade poistnej udalosti mohli zabezpečiť bývanie v rovnakom komforte, je potrebné poistnú sumu na zmluve pravidelne prehodnocovať, aby sme nemali náš majetok podpoistený. K podpoisteniu dochádza, keď stanovíme nižšiu poistnú sumu, než je reálna hodnota poistenej nehnuteľnosti a domácnosti. Pri určení adekvátnej poistnej sumy odporúčame ideálne vychádzať zo znaleckého posudku, na našich pobočkách pomôže klientom s poistnou sumou obchodník, prípadne je možné na orientačný výpočet využiť našu aplikáciu na výpočet hodnoty nehnuteľnosti aj domácnosti.

K aktualizácii poistnej zmluvy by sme mali pristupovať pravidelne. Ešte prednedávnom sme klientom odporúčali prehodnocovať poistnú sumu každé tri roky, aktuálne však odporúčame k úprave výšky poistnej sumy pristupovať minimálne raz ročne. Poistnú sumu na zmluve je však potrebné upraviť aj v prípade, ak sme našu nehnuteľnosť alebo domácnosť zrekonštruovali či zaviedli nové technológie, ktoré automaticky zvýšili hodnotu nášho majetku.

S určením celkovej hodnoty domácnosti pomôže webová aplikácia, ktorú ako prvá na trhu priniesla poisťovňa Generali. Hravá aplikácia prevedie klienta cez jednotlivé miestnosti domácnosti, pričom sa ho bude pýtať, čo by v danej izbe mohol mať a koľko to priemerne stojí.

Hodnota jednotlivých vecí, ktoré sú uvedené v aplikácii, bola konzultovaná priamo s predajcami, preto odzrkadľuje reálne priemerné ceny v obchodoch. Samozrejme, ak si klient kúpi napríklad chladničku lacnejšie alebo drahšie, než uvádza aplikácia, vie si túto sumu ľubovoľne upraviť. Rovnako si vie jednoducho doplniť aj predmety spolu s ich hodnotou, ktoré v domácnosti má, no nenachádzajú sa v ponuke aplikácie.

Po virtuálnom prejdení všetkých izieb je na zadanú e-mailovú adresu zaslaná sumarizácia hodnoty klientovej domácnosti. Vyplnenie pritom zaberie zhruba 10 minút.

Je možné poistiť svoju domácnosť proti hackerskému útoku?

V rámci poistenia majetku si viete pripoistiť aj kybernetickú asistenciu. Kybernetickú asistenciu môžu klienti využiť v situáciách, keď majú zavírený počítač, niekto zneužil ich platobnú kartu pri nákupe cez internet alebo im niekto zneužil identitu na sociálnych sieťach a robí im zlé meno a v mnohých iných situáciách.

Aké kroky by som mal podniknúť na zabezpečenie adekvátnej poistnej ochrany vzhľadom na rastúce riziká spojené s klimatickými zmenami?

Povodne, záplavy, zemetrasenie, krupobitie a víchrice spôsobili minulý rok početné škody na majetku, čo vyústilo zo strany klientov k zvýšenénu záujmu o uzatváranie poistenia majetku, resp. k jeho prehodnoteniu, nastaveniu vyšších poistných limitov a širšieho krytia. Minulý rok dokonca hodnotíme z pohľadu škôd spôsobených živlami za rekordný.

Je zrejmé, že zmena klimatických podmienok je stále veľkým rizikom, ktoré nás bude trápiť. Vplyvom klimatických zmien je možné očakávať častejší výskyt javov, ktoré doteraz pre našu oblasť neboli typické. Mať uzatvorené kvalitné a komplexné poistenie majetku s adekvátnou poistnou sumou je tak z nášho pohľadu nevyhnutnosťou.

V Generali si môžete uzavrieť poistenie majetku DOMino, ktoré sme vyskladali na základe našich dlhoročných skúsenosti a najčastejších poistných udalostí. Poistenie si viete upraviť podľa vlastných potrieb. V každom balíku máte rovnaké poistné nebezpečenstvá, líšia sa iba výškou limitov poistného plnenia, ktoré si môžete zvýšiť alebo znížiť, a poistenie doplniť aj voliteľnými pripoisteniami.

V rámci rôznych pripoistení si u nás viete poistiť aj svojho domáceho miláčika, okrasnú záhradu či náhrobný pomník. Poistiť vieme aj ľudí bývajúcich v nájme a ich majetok. Zároveň vieme poistiť aj prenajímateľa a to voči ušlému zisku z prenájmu.

Na otázky redakcie odpovedala Katarína Ondra z Generali Poisťovne.