Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre mladých:

Daňový bonus na zaplatené úroky si mladí ľudia s hypotékou vedia uplatniť aj v tomto roku. Potrebujú k tomu potvrdenie, ktoré väčšina bánk automaticky zasiela elektronicky do internet bankingu alebo klasickou poštou na adresu klientov.

Ak si mladí ľudia chcú uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, musia splniť niekoľko podmienok. Daňový bonus na zaplatené úvery sa vzťahuje na úvery poskytnuté po 31. 12. 2017 a klientov, ktorí ku dňu podania žiadosti o hypotéku mali najviac 35 rokov. Ak sú v úvere dve osoby figurujúce ako dlžník a spoludlžník, vekový limit musia spĺňať obaja. Ďalšou podmienkou je, že banka klientom poskytla úver na bývanie s účelom nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba či rekonštrukcia nehnuteľnosti, prípadne na kombináciu spomínaných účelov. Bonus sa teda nevzťahuje na refinančné alebo bezúčelové hypotéky. Nehnuteľnosť zároveň musí byť tuzemská. 

Ďalšou podmienkou pre uplatnenie daňového bonusu je príjem, ktorý klient musel splniť pri posudzovaní žiadosti o úver. Pre klientov, ktorí podpísali hypotéku v roku 2023 a chcú si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky platí, že ich priemerný hrubý príjem v roku 2022 nesmel presiahnuť sumu 1695,20 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 3390,40 eura pri dvoch žiadateľoch v úvere. Podmienka maximálneho príjmu musí byť splnená v období posudzovania hypotéky. V ďalších rokoch splácania už príjem môže byť vyšší, ale nárok na daňový bonus klient nestratí. Môže si ho uplatňovať počas piatich rokov od začiatku úročenia hypotéky.  

Daňový bonus sa vypočíta ako 50 % zo zaplatených úrokov počas roku 2023, maximálne z výšky úveru 50 000 eur. Výška daňového bonusu je ohraničená maximálnou sumou 400 eur a o vypočítaný bonus sa potom zníži daň daňovníka.

Foto: Pexels

Bonus pre mladých od roku 2024 bude výhodnejší

Nové, o niečo výhodnejšie podmienky pre uplatnenie tohto daňového bonusu platia od roku 2024. Od roku 2024 sa maximálna výška daňového bonusu pre ľudí do 35 rokov rozšíri na celú výšku úveru, teda sa nebude rátať maximálne z 50 000 eur. Zároveň sa príjmový strop klientov zvýši z 1,3-násobku na 1,6-násobok priemernej mzdy a zvyšuje sa aj maximálna výška bonusu, a to na sumu 1 200 eur. Tento daňový bonus tak bude pre mladých ľudí s hypotékou atraktívnejší. Zvýhodnené podmienky daňového bonusu sa vzťahujú na klientov s uzavretou zmluvou o úvere od 1. 1. 2024. Atraktívnejšiu úľavu si teda klienti budú môcť uplatniť v roku 2025, keď budú riešiť svoje daňové priznanie za predošlý rok 2024.

 

Pozor, je tu aj ďalšia podmienka, ktorá sa doteraz nesledovala. Nehnuteľnosť, ktorou sa hypotéka financuje, nesmie byť prenajímaná. Ak si teda v budúcom roku budete chcieť uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, ktorú ste si brali v roku 2024, nárok vám vznikne len ak táto nehnuteľnosť slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu alebo k bývaniu spolu s blízkymi osobami.

Potrebujete potvrdenie z banky 

Klienti si daňový bonus na zaplatené úroky môžu uplatniť na základe potvrdenia, ktoré im vydá ich banka. Banky obvykle posielajú potvrdenie o výške zaplatených úrokov klientom elektronicky do ich internet bankingu alebo na ich korešpondenčnú adresu. Potvrdenie z banky potom stačí odovzdať svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie, resp. ak klient podniká, priloží ho k svojmu daňovému priznaniu.

V tejto súvislosti treba ešte upozorniť, že mladým ľuďom, ktorí mali vlani svoju hypotéku vo výročí fixácie, mohol vzniknúť aj nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Banka im v tom prípade pošle aj potvrdenie, ktoré sa viaže na túto novú úľavu. Klient si však vie uplatniť len jeden z bonusov a je na ňom, pre ktorý sa rozhodne.

Foto: Pixabay

KEDY MÁTE NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY

 • Ak ste ku dňu podania žiadosti o úver mali najviac 35 rokov. Veková podmienka platí pre všetkých účastníkov úveru, teda pre hlavného dlžníka aj spoludlžníka.

 • Ak máte zmluvu o úvere na bývanie s účelom nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia alebo údržba nehnuteľnosti.

 • Úverom financujete nehnuteľnosť, ktorá je na Slovensku a je určená na bývanie.

 • Ku dňu podpisu zmluvy o úvere ste splnili podmienku príjmu – váš priemerný mesačný príjem v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku podpisu zmluvy o úvere, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mzdy na Slovensku.

AKÁ MOHLA BYŤ MAXIMÁLNA VÝŠKA VÁŠHO PRÍJMU

 • Ak ste úverovú zmluvu podpisovali v roku 2023, váš maximálny mesačný príjem počítate podľa roku 2022. Priemerná hrubá mzda podľa Štatistického úradu SR bola v tom roku 1 304 eur, čo pre účely vášho nároku na daňový bonus znamená max. príjem do 1 695,20 eura. Pri viacerých žiadateľoch o úver, napríklad v prípade manželov či partnerov tento príjem vynásobte dvomi, čiže váš spoločný príjem nemohol presahovať 3390,40 eura.

 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2022, váš príjmový strop pre daňový bonus bol  1 574,30  eura pri jednom žiadateľovi, resp. 3 148,60 eura pri dvoch osobách v úvere. 

 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2021, váš príjmový strop pre daňový bonus bol  1 472,90 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2 945,80 eura pri dvoch osobách v úvere. 

 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2020, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1 419,60 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2 839,20 eura pri dvoch osobách v úvere. 

 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2019, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1 316,90 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2 633,80 eura pri dvoch osobách v úvere. 

 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2018, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1 240,20 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2480,40 eura pri dvoch osobách v úvere.

AKO POSTUPOVAŤ

Potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky odovzdáte svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie alebo ak podnikáte, priložíte ho k vášmu daňovému priznaniu.

 • Ak ste zamestnanec, ktorý si sám nepodáva daňové priznanie, čiže si riešite daňové vyúčtovanie cez zamestnávateľa, musíte podľa zákona požiadať o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa najneskôr do 15. 2. 2024.

 • Ak ste podnikateľ, alebo patríte k zamestnancom, ktorí si budú podávať daňové priznanie sami (napríklad ak ste pracovali v zahraničí, mali ste viac zamestnávateľov, nestihli ste požiadať o ročné zúčtovanie svojho zamestnávateľa a podobne), máte na to čas do 31. 3., prípadne ak požiadate o odklad podania daňového priznania, tak do 30. 6. 2024.

 

Rady poskytla Eva Šablová, riaditeľka pre úvery FinGO.sk

Eva Šablová, Foto: FinGo